Sosiaali- ja terveysala | lähihoitaja, hoiva-avustaja

Kaksi lähihoitajaopiskelijaa hoitavat potilasta.

Sosiaali- ja terveysalan perusopinnoista valmistut joko lähihoitajaksi tai perustason ensihoitajaksi. Perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto koostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä opinnoista (35 osp). Tutkinnon perusteet uudistuvat 1.8.2024: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1.8.2024.

Opintojen myötä sinulle kehittyvät laaja-alaiset perustaidot alalla sekä erikoistunut osaaminen valitsemasi osaamisalan pohjalta. Perustutkinto antaa sinulle valmiudet työskennellä alan toimintaohjeita, säädöksiä, arvoja ja ammattietiikkaa noudattaen.

Ammattilaisena osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaasi terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä. Pystyt myös edistämään kasvua ja osallisuutta hoito- ja huolenpitotyössä. Sinulla on kyky kuunnella. Tarjoat asiakaslähtöistä palveluohjausta, hyödynnät hyvinvointiteknologiaa ja kehität omaa ammattitaitoasi. Potilas- ja asiakasturvallisuuden noudattaminen ovat toimintasi peruspilareita.

Sosiaali- ja terveysalalla avautuu lukuisia työmahdollisuuksia sekä julkisella, yksityisellä että kolmannella sektorilla. Alan on moniammatillinen, ja työympäristöt tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia. Työ voi sisältää vuorotyötä ja fyysistä kuormitusta.

Savon ammattiopisto on Punaisen Ristin Ensiavun ARVOkumppani®. Tämä takaa, että meiltä saa laadukasta ja asiantuntevaa ensiapukoulusta. Tutustu kumppaniesitteeseen (pdf).

Sosiaali- ja terveysalalla on tiettyjä vaatimuksia, jotka koskevat muun muassa terveydentilaa ja rokotussuojaa. Hakeutuessasi sosiaali- ja terveysalalle huomioithan seuraavat asiat:

1. Hakijan tulee tutustua tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ja arvioida rehellisesti oman terveyden ja toimintakyvyn soveltuvuutta alan opintoihin ja alalla työskentelyyn.

2. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa ja sen tutkinnon osissa ei voida mukauttaa lääkehoitoa, siihen sisältyvää lääkematematiikkaa eikä potilas- ja asiakasturvallisuusvaatimuksiin liittyviä ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita eikä niiden arviointia. Sama koskee myös ammattitaitovaatimuksista tai osaamisvaatimuksista poikkeamista.

3. Sosiaali- ja terveysalan työ on pääsääntöisesti kaksi- tai kolmivuorotyötä myös opiskeluaikana työelämässä oppimisen jaksoilla. Työhön ja opiskeluihin kuuluu eri sukupuolten, eri ikäisten ja eri kulttuureista tulevien hoitaminen ja kohtaaminen.

4. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteisiin menevän opiskelijan rokotussuoja tulee olla kunnossa asiakas- ja työturvallisuuden takia.

5. Jos opintoihin kuuluu alaikäisten parissa työskentelyä, tulee opiskelijan esittää rikostaustaote oppilaitokselle.

Valintahaastattelu

Sora-tutkinnoissa järjestetään valintahaastattelu, johon saat kutsun sähköpostiisi noin kaksi viikkoa ennen haastattelua. Kutsu sisältää tarkemmat ohjeet valintahaastatteluun osallistumisesta. Hakija, joka ei ole osallistunut haastatteluun, ei voi tulla valituksi. 

Lisätietoja valintahaastattelusta

Lähihoitaja

Lähihoitajaopinnoissa on seitsemän osaamisalaa, joista opiskelija valitsee itselleen mieleisensä. Osaamisala antaa syvemmän erikoistumisen alalle. Tutustu osaamisaloihin tarkemmin alla olevista linkeistä:

Perustason ensihoitaja

Perustason ensihoidon osaamisalalta valmistut perustason ensihoitajaksi. Tarjonnassa on myös pelastajille suunnattu perustason ensihoitaja -koulutus. 

Perustason ensihoitaja voi työllistyä erilaisiin työympäristöihin kuten palveluasumisen yksiköihin, kotihoitoon, erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon akuuttihoitoon sekä julkisiin tai yksityisiin perustason ensihoitoyksiköihin.

Asiakas makaa sängyssä ja kuvassa näkyy hoitajan kädet, jotka pitävät kiinni.

Hoiva-avustaja

Hoiva-avustaja toimii sosiaali- ja terveydenhuollossa avustavissa tehtävissä. Hän ohjaa ja avustaa asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa ja huolehtii heidän hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta. Työpaikkana voi olla esimerkiksi ikääntyneiden tai vammaisten palvelukeskus.

Koulutuksen aikana suoritetaan kaksi tutkinnon osaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta.

Lue lisää hoiva-avustajan opinnoista tai hae suoraan koulutukseen.

Lapsi leikkimässä puistossa.

Hierojakoulutus ja muut alan koulutukset

Voit suorittaa myös sosiaali- ja terveysalan ammattitutkintoja, erikoisammattitutkintoja, tutkinnon osia, ensiapukoulutuksen tai hieronnan tutkintoja:

Lisätietoja

Kuva yhteystiedosta Ronkainen Ritva
Ronkainen Ritva
koulutuspäällikkö Kuopio
hyvinvointi
TUVA
PL 87 (Hehkukatu 1)
70211 Kuopio
Kuva yhteystiedosta Pennanen Päivi
Pennanen Päivi
koulutuspäällikkö Kuopio
hyvinvointi
lääkealan pt
välinehuoltoalan pt
sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan at ja eat
maahanmuuttaneiden koulutukset
turvallisuuden yksikkövastaava
maahanmuuttajatiimi
PL 87 (Hehkukatu 1)
70211 Kuopio
Kuva yhteystiedosta Ylisipola Sanna
Ylisipola Sanna
koulutuspäällikkö Iisalmi
hyvinvointi
liiketalous
turvallisuuden yksikkövastaava (Asevelikatu 4, Iisalmi)
PL 12 (Asevelikatu 4)
74101 Iisalmi
Kuva yhteystiedosta Korhonen Elina
Korhonen Elina
koulutuspäällikkö
hyvinvointi
sosiaali- ja terveysalan pt
lähihoitajakoulutus
PL 87 (Hehkukatu 1)
70211 Kuopio
Kuva yhteystiedosta Auvinen Hannele
Auvinen Hannele
koulutuspäällikkö Varkaus
liiketalous
media-ala
hyvinvointi
matkailu- ja ravitseminen
johtamis- ja esimieskoulutukset
puhtaus- ja kiinteistöpalvelut
kone- ja tuotantotekniikka
turvallisuusvastaava (C-lohko, Osmajoentie 75, Varkaus)
PL 113 (Osmajoentie 75)
78201 Varkaus

Koulutukset

Hoiva-avustaja, Iisalmi

Koulutuspaikka
Asevelikatu 4, Iisalmi
Paikkakunta
Iisalmi
Koulutus alkaa
Joustava aloitus
Haku päättyy
Jatkuva haku
Opetusmuoto
Päivä- ja monimuoto
Tutkinto/Koulutus
Hoiva-avustajan koulutus
Koulutuksen kesto
60 osp

Hoiva-avustaja, Kuopio

Koulutuspaikka
Savilahti, Kuopio
Paikkakunta
Kuopio
Koulutus alkaa
12.8.2024
Haku päättyy
Hakuaika päättyy 26.5.2024
Opetusmuoto
Työvaltainen oppiminen, verkko- ja lähiopetus.
Tutkinto/Koulutus
Hoiva-avustajan koulutus
Koulutuksen kesto
12.08.2024-13.06.2025 henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hoiva-avustaja, Varkaus

Koulutuspaikka
Osmajoentie 75, Varkaus
Paikkakunta
Varkaus
Koulutus alkaa
25.4.2024
Haku päättyy
Jatkuva haku
Opetusmuoto
Työvaltainen oppiminen, verkko- ja lähiopetus.
Tutkinto/Koulutus
Hoiva-avustajan koulutus
Koulutuksen kesto
60 osp. Koulutuksen kesto n. 8 kuukautta tai henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Hoiva-avustajan koulutus (nro 719796)

Koulutuspaikka
Savilahti, Kuopio
Paikkakunta
Kuopio
Koulutus alkaa
12.08.2024
Haku päättyy
28.04.2024
Opetusmuoto
Työvoimakoulutus
Tutkinto/Koulutus
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Koulutuksen kesto
Koulutusaika: 12.8.2024-13.6.2025. Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Hoksin laatiminen aloitetaan tutoropettajan kanssa ennen koulutuksen alkua. Aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan. Koulutuksessa on normaalit oppilaitoksen lomajaksot, viikot 10 ja 42, heinäkuu ja joululoma noin kaksi viikkoa.

Hoiva-avustajan koulutus (nro 720211), Iisalmi

Koulutuspaikka
Asevelikatu 4, Iisalmi
Paikkakunta
Iisalmi
Koulutus alkaa
9.9.2024
Haku päättyy
11.8.2024
Opetusmuoto
Työvoimakoulutus
Tutkinto/Koulutus
Hoiva-avustajan koulutus
Koulutuksen kesto
60 osp
Koulutusaika: 9.9.2024 - 23.6.2025 henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Hoksin laatiminen aloitetaan tutoropettajan kanssa ennen koulutuksen alkua.Aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan. Koulutuksessa on normaalit oppilaitoksen lomajaksot: viikot 10 ja 42, heinäkuu ja joululoma noin kaksi viikkoa.

Hoiva-avustajan koulutus, Pohjois-Savo (JOTPA)

Koulutuspaikka
Savilahti, Kuopio
Paikkakunta
Kuopio
Koulutus alkaa
Keväällä 2024 / lähipäivät tarkentuvat myöhemmin
Haku päättyy
Jatkuva haku*
Opetusmuoto
Työvaltainen oppiminen, verkko- ja lähiopetus.
Tutkinto/Koulutus
Hoiva-avustajan koulutus
Koulutuksen kesto
Koulutusaika: 8 – 12 kuukautta / henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.