Sosiaali- ja terveysala | lähihoitaja, hoiva-avustaja

Kaksi lähihoitajaopiskelijaa hoitavat potilasta.

Sosiaali- ja terveysalan opinnoista valmistut ammattilaiseksi, jolle toisten terveys ja hyvinvointi ovat työn peruspilari. Sosiaali- ja terveysala on moniammatillinen ja työympäristöt monipuolisia. Savon ammattiopiston sosiaali- ja terveysalan opinnoista valmistut joko lähihoitajaksi tai perustason ensihoitajaksi.

Perustutkinnon suorittaneena sinulla on kattavat perusvalmiudet ammattialasi tehtäviin sekä erikoistuneempi ammattitaito, joka perustuu valitsemaasi osaamisalaan. Perustutkinto antaa sinulle valmiudet toimia työssäsi alan toimintaohjeita, säädöksiä, arvoja ja ammattietiikkaa noudattaen.

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisena osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaasi tai potilaasi terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä. Osaat kuunnella ja myötäelää. Kykenet myös kasvua ja osallisuutta edistävään hoito- ja huolenpitotyöhön erilaisissa toimintaympäristöissä. Annat asiakaslähtöistä palvelujen ohjausta, hyödynnät hyvinvointiteknologiaa ja kehität omaa ammattitaitoasi. Potilas- ja asiakasturvallisuuden noudattaminen ovat toimintasi elinehtoja.

Lähihoitajaopiskelija ottaa verikoetta.

Osaamisalat 

Sosiaali- ja terveysalan osaamisaloja on kahdeksan. Lähihoitajaopinnoissa valittavanasi osaamisaloista on  

  • lasten ja nuorten kasvatus ja hoito, 

  • ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen, 

 

Perustason ensihoidon osaamisalalta valmistut perustason ensihoitajaksi. 

Kaksi lähihoitajaopiskelijaa pitävät sylissään vauvoja.

Alan perustutkinnot | lähihoitaja ja ensihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkinto koostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä opinnoista (35 osp).

Tutustu sosiaali- ja terveysalan perustutkintoihin koulutuskalenterissa:

Tulevaisuuden työ 

Sosiaali- ja terveysalan työpaikkoja on niin julkisella, yksityisellä kuin kolmannella sektorilla. Työ on mahdollisesti vuorotyötä ja fyysisesti kuormittavaa.

Lähihoitajan tutkinnon suorittaneena voit työskennellä kattavasti hoidon ja huolenpidon, vanhus- ja vammaispalvelujen, mielenterveys- ja päihdetyön sekä koti-, avo- ja laitoshoidon työtehtävissä osaamisalastasi riippuen.  

Työpaikkoja tarjoavat myös perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito. Tällöin työskentelet esimerkiksi vuodeosastoilla, poliklinikoilla, perioperatiivisessa yksikössä, saattohoidossa, kotihoidossa tai kotisairaalassa. Sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suoritettuasi voit toimia myös yrittäjänä. 

Perustason ensihoitajana voit työskennellä esimerkiksi sairaankuljetuksessa tai päivystysvastaanotolla. Sinun on mahdollista suuntautua monipuolisesti muuallekin kuin vain ensihoidon ja akuuttihoidon tehtäviin (pois lukien varhaiskasvatuksen tehtävät).

Hoitaja auttaa ja antaa tukea vanhemmalle naiselle.

Hierojakoulutus ja muu koulutukset

Voit suorittaa myös sosiaali- ja terveysalan ammattitutkintoja, erikoisammattitutkintoja, tutkinnon osia, ensiapukoulutuksen tai hieronnan tutkintoja.

Lisätietoja

Kuva yhteystiedosta Ronkainen Ritva
Ronkainen Ritva
koulutuspäällikkö Kuopio
hyvinvointi
TUVA (ent. VALMA)
PL 87 (Hehkukatu 1)
70101 Kuopio
Kuva yhteystiedosta Pennanen Päivi
Pennanen Päivi
koulutuspäällikkö Kuopio
hyvinvointi
kasvatus- ja ohjausalan at/eat
kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen eat
mielenterveys- ja päihdetyön at/eat
sosiaali- ja terveysalan pt (perustason ensihoito)
vammaisalan at
vanhustyön eat
välinehuolto
obduktiopreparaattorikoulutus
immobilisaatiohoito
kinestetiikkakoulutukset
lääkehoidon koulutukset
lääkeala
neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus
turvallisuuden yksikkövastaava (Hehkukatu 1, Kuopio)
PL 87 (Hehkukatu 1)
70101 Kuopio
Kuva yhteystiedosta Ylisipola Sanna
Ylisipola Sanna
koulutuspäällikkö Iisalmi
hyvinvointi
liiketalous
turvallisuuden yksikkövastaava (Asevelikatu 4, Iisalmi)
PL 12 (Asevelikatu 4)
74101 Iisalmi
Kuva yhteystiedosta Korhonen Elina
Korhonen Elina
koulutuspäällikkö
hyvinvointi
sosiaali- ja terveysalan pt
lähihoitajakoulutus
PL 87 (Hehkukatu 1)
70101 Kuopio
Kuva yhteystiedosta Auvinen Hannele
Auvinen Hannele
koulutuspäällikkö Varkaus
liiketalous
media-ala
hyvinvointi
matkailu- ja ravitseminen
johtamis- ja esimieskoulutukset
puhtaus- ja kiinteistöpalvelut
kone- ja tuotantotekniikka
turvallisuusvastaava (C-lohko, Osmajoentie 75, Varkaus)
PL 113 (Osmajoentie 75)
78201 Varkaus

Koulutukset