Kehittäminen

Panostamme osaamiseen.
Kolme opiskelijaa istuu ja yksi seisoo ja he katsovat samaa tietokonetta.

Kehittämisprojektimme tukevat Savon koulutuskuntayhtymän ja alueellisen työelämän kehittymistä.

Savon koulutuskuntayhtymä on kestävän tulevaisuuden tekijä. Olemme ammatillisen opetuksen maakunnallinen kehittäjä, jonka asiantuntemus ja osaaminen on tunnettu ja tunnustettu kansallisesti ja kansainvälisesti.

Kehittämishankkeet ovat merkittävä osa kuntayhtymän toimintaa. Olemme mukana yli 50:ssa hankkeessa, jotka toteutetaan yritysten, muiden oppilaitosten ja toimijoiden verkostoissa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Kehittämishankkeet tukevat perustehtäväämme: Lisäämme nuorten ja aikuisten osaamista, vastaamme alueen työelämän osaamistarpeisiin ja kehitämme alueen työelämää. Hankkeiden avulla kehitämme omaa osaamista ja luomme uusia, tulevaisuuden toimintaympäristöön sopivia käytäntöjä.

Haluamme edistää alueen työllisyyttä, yrittäjyyttä ja hyvää elämää. Maakunnan tuottavuutta parannetaan kehittämällä työvoiman hankkimiseen liittyviä innovatiivisia ratkaisuja esimerkiksi uudistaen maahanmuuttajien koulutusta. Lisäksi hankkeissa kehitetään uusia pedagogisia ratkaisuja, oppimisympäristöjä, digitalisaation omaksumista, energiatehokkuutta sekä kansainvälistymistä.