Strategia 2027

Piirroskuva, jossa on erilaisia kampusrakennuksiamme ja mm. Puijon torni.

Me olemme kestävän tulevaisuuden tekijä. Ylpeästi ammattilaisia!

Eräänä päivänä se oli kaikille selvää. Maailma muuttuu ja meidän on oltava aktiivisia tekijöitä muutoksen mukana. Mutta miten? Strategia2027 (pdf) viitoittaa tiemme. 

Piirroskuva, jossa on kaksi ihmistä ja toinen näyttää peukkua ja tekstinä on "Innostamme opiskelijoita uralla ja elämässä eteenpäin".

 • Takaamme opiskelijoille yksilöllisen ja laadukkaan opetuksen ja ohjauksen sekä tulevaisuuden osaamisen – meiltä valmistuu ylpeästi ammattilaisia!
 • Huomioimme opiskelijan elämän kokonaistilanteen – "Emme hukkaa ketään.".
 • Tuemme opiskelijaa siirtymisessä työelämään ja jatko-opintoihin. Kannustamme jatkuvaan oppimiseen.

 

Piirroskuva, jossa on kaksi ihmistä etualalla juttelemassa ja kolmas taaempana tietokoneen kanssa, ja puhekuplassa on teksti "Pidämme osaajistamme huolen".

 • Henkilöstömme on ylpeästi ammattilaisia! Luomme puitteet kannustavalle organisaatiokulttuurille ja mahdollisuuden itsensä toteuttamiselle sekä rohkeudelle toimia. Edistämme joustavia toimintamalleja ja -prosesseja.
 • Varmistamme tulevaisuuden tarpeisiin vastaavan osaamisen – tuemme ja kannustamme henkilöstön ammatillisia kehittymismahdollisuuksia – edistämme kokeilukulttuuria työtavoissa ja teknologiassa.
 • Arvostamme työtämme ja kannustamme toisiamme yhteistyötä tehden.

Piirroskuva, jossa on Suomen kartta ja Pohjois-Savon kohdalla nuoli ja ihminen, ja puhekuplassa on teksti "Pelastamme yhteiskunnan".

 • Olemme Itä-Suomen aktiivisin ammatillisen koulutuksen avausten tekijä. 
  • Aktiivinen verkostotoimija ja niiden luoja. Tiivistämme yhteistyötä Itä-Suomen ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa.
  • Luomme toiminnallamme vahvoja ja vetovoimaisia oppimisympäristöjä yhteistyössä perusasteen, lukion, ammattikorkeakoulun ja yliopiston kanssa. 
 • Kytkeydymme yritysten elämään uusilla tavoilla ja innolla.
 • Olemme aktiivisesti ratkaisemassa työvoimapulaa esimerkiksi työperäisen maahanmuuton avulla.
 • Teemme koulutustarjontaan rakenteellisia valintoja joustavasti ja työelämän tarpeiden mukaan.
 • Hyödynnämme Savon Koulutus Oy:tä tavoitteiden toteuttamisessa. 

Arvot toiminnan pohjana

Arvostus. Arvostamme toistemme työtä, olemme rehellisiä ja välitämme toisistamme. Edistämme yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä erilaisuuden hyväksyntää. 

Rohkeus. Kannustamme avoimuuteen, luovuuteen ja rohkeuteen toimia innovatiivisesti sekä kehittää uusia tapoja toimia yhdessä.

Vastuullisuus. Toimimme vastuullisesti ja joustavasti. Edistämme yhdenvertaisuutta ja huolehdimme opetuksen, ohjauksen sekä tukipalvelujen laadusta. 

 

Tietojohtaminen ja digitalisaatio kulkevat pohjavireenä läpi koko organisaatiomme toiminnan. 

Savon ammattiopisto n logo.

Savon koulutuskuntayhtymän logo.

Varkauden lukion logo.