Kestävä kehitys

Tulevaisuus muuttuu tämän päivän teoilla. Kestävän tulevaisuuden tekijä -strategiamme mukaisesti haluamme teoillamme rakentaa niin ekologisesti, kulttuurisesti, sosiaalisesti kuin taloudellisesti kestävää tulevaisuutta. Oman toimintamme lisäksi edistämme ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisuutta myös laajemmin työelämässä ja yhteiskunnassa.

Kestävä kehitys ja ympäristövastuullisuus näkyvät johtamisessa, arjessa, opetuksessa ja työelämäpalveluissa. Tutustu ympäristövastuuohjelmaamme 2021-2023.

Ympäristövastuullisuus arjen teoissa

Ympäristövastuullinen ajattelu ja kestävän kehityksen mukainen toiminta ovat osa jokapäiväistä toimintaamme.

Kampuskohtaiset kestävän kehityksen vastaavat edistävät oman toimipaikkansa ympäristövastuullista arkea. Koulutusaloillemme on nimetty ympäristöasiantuntijoita, jotka ennakoivat muun muassa alalla tapahtuvia muutoksia ja tulevaisuuden osaamistarpeita. Ympäristöasiantuntijat tukevat opettajia vastuullisuusasioissa.

Esimerkkejä kestävistä teoistamme:

 • Ravintolapalvelullemme on myönnetty Ekokompassi-ympäristösertifikaatti. 
 • Ravintolapalvelumme on Portaat Luomuun -ohjelman 4. portaalla ja on mukana Luomutetaan ruokapalvelut -hankkeessa. 
 • Ravintolapalvelumme luomutuotteiden osuus on 6 % kaikista elintarvikehankinnoista.
 • Rakennamme uudet kampusrakennuksemme Joutsenmerkin-ehtoja noudattaen.
 • Suosimme hankinnoissa ympäristöystävällisiä valintoja: esimerkiksi Savilahden kampuksen kalusteissa käytettävä puutavara on kasvatettu kestävästi hoidetussa metsässä.

 

Teemme vuosittain ympäristöraportti ja -tilinpäätöksen, jossa kerromme toiminnastamme. Tutustu vuoden 2022 raporttiin (pdf). 

Oman kehittämisen ja arvioinnin työkaluna hyödynnämme OKKA-säätiön järjestelmää, joka tarjoaa muun muassa materiaaleja oppilaitosten kestävän kehityksen tueksi. Tunnustuksena pitkäjänteisestä työstä kampuksemme ovat saaneet OKKA-säätiön Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatit.

Sisäisen kehittämishankkeemme Ympäristövastuullinen Sakkyn tavoitteena on luoda toimenpiteitä, joilla edistämme ekologisesti kestävämpää tulevaisuutta. Kehitystyö keskittyy niin ympäristövastuulliseen johtamiseen, henkilöstön osaamisen kehittämiseen kuin toimintakulttuuriimme.

Ympäristövastuullisia hankintoja

Teemme ympäristövastuullisia ja kestävää kehitystä tukevia hankintoja. Olemme määritelleet merkittävimmille tavara- ja palveluostoillemme tuoteryhmäkohtaiset ympäristökriteerit. Tällä hetkellä kriteerit on määritelty puhdistuspalveluille, koneille ja laitteille, ulkoalueiden hoitopalveluille sekä markkinoinnin ja hankkeiden hankinnoille.

Huomioimme asettamamme ympäristökriteerit tarjouspyyntöjä tehdessä. Hankintapäätöksissä vaikuttaa tuotteen tai palvelun koko elinkaaren kustannukset, ei vain hankintahinta.

Kansallisen ja EU:n kynnysarvon ylittäviin hankintoihin otamme ohjeistuksemme mukaisesti mukaan ympäristövastuullisuuskriteerit soveltuvin osin. Käymme avointa markkinavuoropuhelua, jonka avulla saamme arvokasta tietoa tarjouspyyntöjen laadintaan (mm. laadullisten kriteerien kuvaaminen).

Ympäristöosaaminen opetuksessa

Ympäristöosaaminen on kilpailuvaltti työmarkkinoilla. Tehtävämme on kouluttaa työelämään ammattilaisia, jotka osaavat toimia ympäristövastuullisesti. Opetuksessa annamme myös eväitä oman työpaikan tai toimialan käytäntöjen vastuullisuuden kehittämiseen. 

Ympäristövastuullisuus näkyy koulutusalojen teoissa ja valinnoissa. Koulutusalamme ovat antaneet omien alojensa ympäristövastuullisuuden osaamislupauksia. Tutustu keinoihin, joilla alat toteuttavat kestävän tulevaisuuden visiota: 

auto | hius ja kauneushyvinvointi |kone- ja tuotantotekniikka | laboratorio | lentokoneasennusliiketalous | logistiikka | luonto ja ympäristö | luontomatkailu | lääkeala | maatalous | matkailu | media | metsä | pintakäsittely | prosessi | puhtaus | puutarha | rakennus | ravintola ja catering| sähkö ja automaatio | taideteollisuus  | tieto- ja tietoliikennetekniikka | turvallisuusVarkauden lukio (pdf-tiedostoja)

Metsä auringonpaisteessa

Palkitsemme

Palkitsemme vuosittain opiskelijoita aktiivisesta kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta. 

Vuoden 2023 ympäristöstipendin sai elintarvikealan opiskelija Mine Kandak. Hän suoritti kaikki valinnaiset kestävän kehityksen yto-kurssit, joita oli tarjolla huolimatta siitä, että suomen kieli ei ole hänen äidinkielensä. Hän teki työpaikan kestävän kehityksen toimista yhteenvedon ja sai Kestävän kehityksen suunnitteluopinnoista parhaan arvosanan. Opiskelija on todella innostunut kestävän kehityksen aiheesta.

Työelämän tukena

Olemme aktiivinen kestävän työelämän kehittäjä niin omassa kuin muiden pohjoissavolaisten yritysten ja organisaatioiden toiminnassa. Haluamme edistää kestävää kehitystä ja työelämän ympäristövastuullisuutta myös jatkossa: tarjoamme asiantuntija- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille toimijoille. Tutustu palvelutarjontaamme!

Palveluitamme ovat muun muassa

 • ympäristötyön sparraus
 • tuki ja ohjaus vastuullisuustavoitteiden ja strategioiden jalkauttamiseen
 • Ekokompassin neuvonta- ja auditointipalvelu
 • Portaat Luomuun -ohjelma eli luomun käytön neuvonta ja edistäminen ammattikeittiöissä
 • EkoCentria-asiantuntijapalvelut lähi- ja luomuruoan käytön ja hankintaosaamisen edistämiseen ammattikeittiöissä

 • hankintojen vastuullisuuden kehittäminen

 • täydennyskoulutukset ja muu osaamisen kehittäminen
 • selvitykset ja kartoitukset

 

Savon ammattiopisto on ollut aktiivinen toimija monen yrityksen kestävän kehityksen ja ympäristövastuullisuuden polulla. Tutustu Kestävää kehitystä Pohjois-Savon yrityksissä -hankkeen raporttiin. Raportissa esittelemme yritystarinoiden kautta, millaisia toimia olemme yhteistyössä työelämän kanssa tehneet. 

Räätälöimme palvelut asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Työelämää palvelee Sakky Yrityspalvelut (044 785 3700 | yrityspalvelut@sakky.fi).

Lisätietoja

Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Salo Anu
projektipäällikkö
strategian tuki
hanketoiminta
Kestävä kehitys ja ympäristövastuu
vastuullisuus ja kestävä kehitys/Taitaja2024
PL 87 (Hehkukatu 1)
70211 Kuopio