Kestävä kehitys

Kolme opiskelijaa ja opettaja pöydän äärellä

Tulevaisuus muuttuu tämän päivän teoilla. Kestävän tulevaisuuden tekijä -strategiamme mukaisesti haluamme teoillamme rakentaa niin ekologisesti, kulttuurisesti, sosiaalisesti kuin taloudellisesti kestävää tulevaisuutta. Oman toimintamme lisäksi edistämme ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisuutta myös laajemmin työelämässä ja yhteiskunnassa.

Kestävä kehitys ja ympäristövastuullisuus näkyvät johtamisessa, arjessa, opetuksessa ja työelämäpalveluissa. Tutustu ympäristövastuuohjelmaamme 2021-2023.

Ympäristövastuullisuus arjen teoissa

Ympäristövastuullinen ajattelu ja kestävän kehityksen mukainen toiminta ovat osa jokapäiväistä toimintaamme.

Kampuskohtaiset kestävän kehityksen vastaavat edistävät oman toimipaikkansa ympäristövastuullista arkea. Koulutusaloillemme on nimetty ympäristöasiantuntijoita, jotka ennakoivat muun muassa alalla tapahtuvia muutoksia ja tulevaisuuden osaamistarpeita. Ympäristöasiantuntijat tukevat opettajia vastuullisuusasioissa.

Esimerkkejä kestävistä teoistamme:

 

Oman kehittämisen ja arvioinnin työkaluna hyödynnämme OKKA-säätiön järjestelmää, joka tarjoaa muun muassa materiaaleja oppilaitosten kestävän kehityksen tueksi. Tunnustuksena pitkäjänteisestä työstä kampuksemme ovat saaneet OKKA-säätiön Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatit.

Sisäisen kehittämishankkeemme Ympäristövastuullinen Sakkyn tavoitteena on luoda toimenpiteitä, joilla edistämme ekologisesti kestävämpää tulevaisuutta. Kehitystyö keskittyy niin ympäristövastuulliseen johtamiseen, henkilöstön osaamisen kehittämiseen kuin toimintakulttuuriimme.

Ympäristöosaaminen opetuksessa

Ympäristöosaaminen on kilpailuvaltti työmarkkinoilla. Tehtävämme on kouluttaa työelämään ammattilaisia, jotka osaavat toimia ympäristövastuullisesti. Opetuksessa annamme myös eväitä oman työpaikan tai toimialan käytäntöjen vastuullisuuden kehittämiseen. 

Ympäristövastuullisuus näkyy koulutusalojen teoissa ja valinnoissa. Koulutusalamme ovat antaneet omien alojensa ympäristövastuullisuuden osaamislupauksia. Tutustu keinoihin, joilla alat toteuttavat kestävän tulevaisuuden visiota: 
auto | hyvinvointi | liiketalous | logistiikka | luontomatkailumatkailu | metsä | puhtaus | ravintola | Varkauden lukio (pdf-tiedostoja)

Metsä auringonpaisteessa

Palkitsemme

Palkitsemme vuosittain opiskelijoita aktiivisesta kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta. 

Vuoden 2020 ympäristöstipendin sai Sanna Ruotsalainen – onnea! Ruotsalainen on puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnon opiskelija Rautalammilta.

Työelämän tukena

Haluamme kehittää kestävämpää työelämää. Tarjoamme asiantuntija- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille toimijoille. 

Palveluitamme ovat muun muassa

  • ympäristötyön sparraus
  • tuki ja ohjaus vastuullisuustavoitteiden ja strategioiden jalkauttamiseen
  • Ekokompassin neuvonta- ja auditointipalvelu
  • Portaat Luomuun -ohjelma eli luomun käytön neuvonta ja edistäminen ammattikeittiöissä
  • EkoCentria-asiantuntijapalvelut lähi- ja luomuruoan käytön ja hankintaosaamisen edistämiseen ammattikeittiöissä

  • hankintojen vastuullisuuden kehittäminen

  • täydennyskoulutukset ja muu osaamisen kehittäminen
  • selvitykset ja kartoitukset

 

Savon ammattiopisto on ollut aktiivinen toimija monen yrityksen kestävän kehityksen ja ympäristövastuullisuuden polulla. Tutustu Kestävää kehitystä Pohjois-Savon yrityksissä -hankkeen raporttiin. Raportissa esittelemme yritystarinoiden kautta, millaisia toimia olemme yhteistyössä työelämän kanssa tehneet. 

Räätälöimme palvelut asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Työelämää palvelee Sakky Yrityspalvelut (044 785 3700 | yrityspalvelut@sakky.fi).

Lisätietoja

Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Salo Anu
projektipäällikkö
kehityspalvelut
hanketoiminta
Kestävä kehitys ja ympäristövastuu
PL 87 (Sammakkolammentie 2)
70101 Kuopio