Tietosuoja

Työelämä ja osaamistarpeet ovat jatkuvassa muutoksessa

Henkilötieto tarkoittaa tietoa, josta sinut voidaan tunnistaa. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus, sähköpostiosoite ja kuva. Rekisteröity on henkilö, jota henkilötieto koskee. Tietosuojalla tarkoitetaan rekisteröityjen yksityisyyden suojaamista henkilötietojen käsittelyssä.

Henkilötietojen käsittelyä ovat kaikenlaiset henkilötietoihin kohdistetut toiminnot, kuten henkilötietojen kerääminen, tallentaminen, säilyttäminen, käyttö, luovuttaminen ja poistaminen. Rekisterinpitäjä on yritys, viranomainen tai yhteisö, joka kerää henkilötietojasi ja määrittelee keräämiensä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

Rekisterinpitäjän on noudatettava henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä periaatteita, joita ovat

  • käsittelyn lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys,
  • käyttötarkoitussidonnaisuus,
  • tietojen minimointi,
  • tietojen täsmällisyys,
  • tietojen säilytyksen rajoittaminen ja
  • tietojen eheys ja luottamuksellisuus.
     

Savon koulutuskuntayhtymä toimii rekisterinpitäjänä toimintaansa varten keräämiensä henkilötietojen osalta. Voit tutustua henkilötietojen käsittelyyn sekä evästekäytäntöihin täältä.

Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja rekisterissä.

Tee oikeuksien käyttämistä koskeva pyyntö (pdf) kirjallisena ja lähetä se joko postitse tai sähköpostilla. Tarvittaessa saat lisätietoja pyynnön tekemiseen Savon koulutuskuntayhtymän tietosuojavastaavalta (tietosuojavastaava@sakky.fi).

Voit pyytää tietojesi tarkastamista, oikaisemista, poistamista, siirtämistä ja tietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustamista rekisterinpitäjältä. Lue lisää rekisteröidyn oikeuksista ja niiden käyttämisestä Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta.

Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanne

Jos koet joutuneesi henkilötietojesi tietoturvaloukkaustilanteen kohteeksi, voit tehdä ilmoituksen tietoturvapoikkeamasta (Webropol-kysely). Ilmoituslomake lähetetään automaattisesti tietosuojavastaavalle ja tietoturvallisuushenkilöstölle.

Täydennä lomakkeelle mahdollisimman tarkat tiedot; se helpottaa asian selvittämistä. Jos tarvitsemme lisätietoja, olemme sinuun yhteydessä. Kun olemme selvittäneet asian, ilmoitamme siitä sinulle. Mahdollisia lisätietoja voit kysyä sähköpostilla tietosuojavastaavalta.

Lisätietoja

Lisätietoja saat tietosuojavastaavaltamme (tietosuojavastaava@sakky.fi).