Arjen turvallisuuden teemme yhdessä

Nainen seisoo selin ruskaisessa tunturimaisemassa.

Turvallinen ympäristö on oppimisen ja työnteon perusta. Turvallisuuden tunne kattaa sekä henkisen että fyysisen koskemattomuuden. Turvallisuus on parasta silloin, kun sitä ei huomaa.

Turvallisuuden tunne antaa jokaiselle tilaa keskittyä omaan tehtäväänsä parhaalla mahdollisella tavalla.

Turvallisuus on isoja asiakokonaisuuksia, suunnitelmia ja strategiaa, mutta ennen kaikkea se on jokaisen meidän arjen pieniä tekoja. Turvallisuus ei ole koskaan valmis, eikä saavutettuun tilaan pidä jäädä: turvallisuuden eteen ja sen ylläpitämiseksi on tehtävä töitä joka päivä. Turvallisuus on ammattitaitoa, jota vaalimme ja kasvatamme joka päivä.

10 nuorta seisoo selin kameraan ja pitävät toisiaan hartioilta kiinni, ilta-aurinko.

Ennakointi ja havainnointi

Turvallisuuden tunteen ja turvallisuuskulttuurin kehittäminen vaativat ennakointia, riskiperusteita ja turvallisuusjohtamista. Meillä turvallisuuden perustana on riskienhallinta: arvioimme, käsittelemme ja seuraamme toimintaamme kohdistuvia riskejä.

Meidän jokaisen havainnot ovat tärkeitä, ja jokaisella on oikeus ja velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan poikkeuksista turvallisuudessa. Opiskelijat voivat olla yhteydessä opettajiin tai muuhun henkilökuntaan, opiskeluterveydenhuoltoon ja työelämän jaksoilla työpaikan henkilökuntaan.

Turvallisuustyötä arjessa

Jokaisella kampuksellamme on yksikkövastaava, joka ohjaa ja toteuttaa turvallisuustyötä yhdessä henkilökunnan, opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa. Kampusvastaavien rinnalla turvallisuustyötä tekevät kampusten turvallisuusvastaavat. Turvallisuustyötä kokonaisuudessaan koordinoi ja kehittää turvallisuuspäällikkö.

Nimettyjen henkilöiden lisäksi jokainen sakkylainen on vastuussa koko yhteisömme turvallisuudesta tänään ja huomenna.

 

 

Lisätietoja turvallisuudesta

Savon ammattiopiston opiskeluhuollon tehtävä on huolehtia opiskelijoiden terveydestä ja hyvinvoinnista, joihin henkinen ja fyysinen turvallisuus mitä suurimmissa määrin kuuluu.

Huoltajille-sivulle olemme koonneet muun muassa tallenteita ja linkkejä tukipalveluihin niin koulumme sisällä kuin ulkopuolella.

Turvallisuusasioissa meitä kaikkia palvelee turvallisuuspäällikkömme Timo Toivonen, johon saa olla yhteydessä, jos vähänkin joku aiheeseen liittyvä asia mietityttää.

Kuva yhteystiedosta Toivonen Timo
Toivonen Timo
turvallisuuspäällikkö, työsuojelupäällikkö
Savon koulutuskuntayhtymän turvallisuusasiat
työsuojelu
sisäilmatyöryhmä
työterveyshuolto
ammattitautiepäilyilmoitukset
turvallisuuden yksikkövastaava (Hehkukatu 1, Kuopio)
PL 87 (Hehkukatu 1)
70211 Kuopio