Digitaalisessa vuorovaikutuksessa toimiminen (25 osp), Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon osa (Kuopio)

sakky logo
Koulutus alkaa
11.8.2021
Tutkinto/Koulutus
Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
Koulutuksen kesto
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (HOKS).
Paikkakunta
Kuopio
Kohderyhmä

Koulutuksesta hyötyy henkilö, joka haluaa kehittää mielenterveys- ja päihdetyön osaamistaan erilaisissa asiakasryhmissä. Koulutus sopii myös ammattilaisille, joilla on tarvetta päivittää ja laajentaa osaamistaan mielenterveys- ja päihdetyössä.

Kielitaitovaatimus B2.

Toteutus

Koulutukseen kuuluu 3 tutkintokoulutuspäivää ja näyttö suoritetaan syyskuussa 2021.

Lähipäivät:
11.8., 25.8. ja 8.9.2021

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa:
* käyttää digitaalisia työvälineitä asiakastyössä
* kehittää digitaalisten työvälineiden käyttöä
* kehittää omia ja työyhteisön digitaalisia valmiuksia.

Lisätietoja koulutuksesta

Tutkintovastaava Minna Toikkanen, puh 044 785 8798
etunimi.sukunimi@sakky.fi

Kustannukset
Koulutuksen hinta on 220€
Oppisopimuskoulutuksena koulutus on maksuton. Oppisopimus edellyttää voimassa olevan työsuhteen koko koulutuksen ajalle.
Koulutuspaikka
Savilahti, Kuopio
Opetusmuoto
Päivä- ja monimuoto
Tutkinnon muodostuminen ja tavoitteet

Koulutus toteutetaan päivä- ja verkko-opiskeluna sekä oppimis- ja kehittämistehtävillä. Tutkinnon osa suoritetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan mm. tutkinnon mukaisissa tehtävissä ja näytössä työpaikoilla.

Terveydentila

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
- ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Oppisopimuskoulutus

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä työelämäkoordinaattoriin:

* Kirsi Tikkunen, työelämäkoordinaattori. p. 044 785 8753

tai täytä sähköinen hakulomake: Haku oppisopimuskoulutukseen

Hakemismenettely

Hakijaan ollaan yhteydessä ja haastatellaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) ohjauksessa.

Opintojen rahoitus

Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää TE-toimistosta mahdollisuutta opiskella työttömyysetuudella tuettuna.

Tutkinnon perusteet (OPH)
Huomioitavaa

Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Soveltuvuuskoe
Ei
Haku päättyy
8.8.2021