Digitaalisessa vuorovaikutuksessa toimiminen (25 osp), Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon osa (Kuopio) verkkokurssina

sakky logo
Koulutus alkaa
Joustava aloitus
Tutkinto/Koulutus
Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
Hae oppisopimuksella
Koulutuksen kesto
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (HOKS).
Paikkakunta
Kuopio
Kohderyhmä

Koulutuksesta hyötyy henkilö, joka haluaa kehittää mielenterveys- ja päihdetyön osaamistaan erilaisissa asiakasryhmissä. Koulutus sopii myös ammattilaisille, joilla on tarvetta päivittää ja laajentaa osaamistaan mielenterveys- ja päihdetyössä.

Kielitaitovaatimus B2. Tarvittaessa ohjaamme hakijan kielikokeeseen.

Toteutus

Koulutus toteutetaan verkkokurssina.
Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa tarkoituksenmukaisen, työyhteisöön soveltuvan kehittämisprojektin, jonka tavoitteena on myös vahvistaa työyhteisön digitaalisia valmiuksia mielenterveys- ja päihdetyössä. Lisäksi opiskelija arvioi kehittämisprojektin onnistumista ja tekee rakentavia kehittämisesityksiä.

Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan mm. tutkinnon mukaisissa tehtävissä ja näytössä työpaikoilla.

Lisätietoja koulutuksesta

Tutkintovastaava Minna Toikkanen, puh 044 785 8798
etunimi.sukunimi@sakky.fi

Kustannukset
Koulutuksen hinta on 100€
Oppisopimuskoulutuksena koulutus on maksuton. Oppisopimus edellyttää voimassa olevan työsuhteen koko koulutuksen ajalle.
Koulutuspaikka
Savilahti, Kuopio
Opetusmuoto
Verkko-opetus
Tutkinnon muodostuminen ja tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on:

- arvioida eri työvälineiden soveltuvuutta
- varmistaa etävuorovaikutuksen edellytyksiä
- rakentaa luottamuksellista suhdetta digitaalisessa vuorovaikutuksessa
- hyödyntää digitaalisia työvälineitä
- tunnistaa omia asenteitaan
- kehittää digitaalisia valmiuksiaan

Terveydentila

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

• Ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen.

• Tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen.

• Toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen.

• Päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Hakeutuessasi sosiaali- ja terveysalalle huomioithan seuraavat asiat:

1. Hakijan tulee tutustua tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ja arvioida rehellisesti oman terveyden ja toimintakyvyn soveltuvuutta alan opintoihin ja alalla työskentelyyn.

2. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa ja sen tutkinnon osissa ei voida mukauttaa lääkehoitoa, siihen sisältyvää lääkematematiikkaa eikä potilas- ja asiakasturvallisuusvaatimuksiin liittyviä ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita eikä niiden arviointia. Sama koskee myös ammattitaitovaatimuksista tai osaamisvaatimuksista poikkeamista.

3. Sosiaali- ja terveysalan työ on pääsääntöisesti kaksi- tai kolmivuorotyötä myös opiskeluaikana työelämässä oppimisen jaksoilla. Työhön ja opiskeluihin kuuluu eri sukupuolten, eri ikäisten ja eri kulttuureista tulevien hoitaminen ja kohtaaminen.

4. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteisiin menevän opiskelijan rokotussuoja tulee olla kunnossa asiakas- ja työturvallisuuden takia.

5. Jos opintoihin kuuluu alaikäisten parissa työskentelyä, tulee opiskelijan esittää rikostaustaote oppilaitokselle.

Oppisopimuskoulutus

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä työelämäkoordinaattoriin:

- Karita Nuikka, työelämäkoordinaattori. p. 044 785 3075

tai täytä sähköinen hakulomake: Haku oppisopimuskoulutukseen

Hakemismenettely

Hakijaan ollaan yhteydessä ja haastatellaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) ohjauksessa.

Opintojen rahoitus

Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää TE-toimistosta mahdollisuutta opiskella työttömyysetuudella tuettuna.

Tutkinnon perusteet (OPH)
Huomioitavaa

Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Kielitaitovaatimus

B2.1 Itsenäisen kielitaidon perustaso

Haku päättyy
Jatkuva haku
Hae oppisopimuksella