Välinehuolto

Välinehuoltaja huoltaa instrumenttiä.

Välinehuoltoalan perustutkinnon suorittaneena välinehuoltajana toimit välinehuoltoprosessien ja -menetelmien asiantuntijana. Välinehuoltajat työskentelevät usein sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä, joissa tuotetaan hoito- ja tutkimusvälineiden puhdistamiseen, desinfektioon, pakkaamiseen ja sterilisointiin liittyviä palveluja. Tällaisia toimintayksikköjä ovat esimerkiksi sairaanhoitopiirit ja erilaiset laitokset. 

Välinehuoltoalan ammattilaisena tunnet erinomaisesti hygieniakäytännöt, infektioiden torjunnan sekä välinehuoltotyön. Pidät työtäsi arvossa, olet asiakaspalveluhenkinen ja sinulla on korkea ammattietiikka. 

Välinehuoltotyössä tarvitset myös tuotannonohjausjärjestelmien ja logististen palvelujen tuntemusta sekä tieto- ja viestintätekniikan osaamista. Tunnet sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmät sekä työtä ohjaavat säädökset.  

Leikkaussalivälineitä pöydällä.

Välinehuoltaja

Välinehuoltoalalta valmistut välinehuoltajaksi.

Vastuullasi on esimerkiksi sairaanhoidossa tai teollisuudessa käytettävien välineiden ja laitteiden pesu, desinfiointi ja käyttövalmius. Puhtaat välineet ja korkea hygienia ovat ehdottomia edellytyksiä aloilla, joilla välinehuoltopalveluita käytetään. Olet siis palveluketjun elintärkeässä osassa. 

Välinehuoltajana voit työllistyä terveydenhuoltoon, lääketeollisuuteen, laboratorioihin tai erilaisiin kliinisiin toimintaympäristöihin, kuten elintarvike- ja kemianteollisuuteen tai pieneläinklinikoille.

Lisätietoja

Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Hirvonen Kaisa
opettaja
hyvinvointi
tutkintovastaava (välinehuoltajan pt)
PL 87 (Hehkukatu 1)
70211 Kuopio