Terveydentila ja turvallisuus

Opiskelijalle

 

Terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviä vaatimuksia on muun muassa näissä koulutuksissa ja tutkinnoissa:

 • Hoiva-avustajan ja välinehuoltajan koulutus
 • Lentokoneasennuksen perustutkinto ja alan lisäkoulutukset
 • Liikunnanohjauksen perustutkinto ja alan lisäkoulutukset
 • Logistiikan perustutkinto
 • Lääkealan perustutkinto
 • Metsäalan perustutkinnon ja ammattitutkinnon metsäkoneenkuljetuksen osaamisalat
 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto ja alan lisäkoulutukset
 • Turvallisuusalan perustutkinto ja alan lisäkoulutukset
 • Välinehuoltoalan perustutkinto

 

Katso tutkintokohtaiset vaatimukset: Hakijan terveys ja toimintakyky - Opintopolku

Tutustu tutkinnon terveydellisiin ja toimintakykyyn liittyviin vaatimuksiin huolellisesti. Arvioi onko sinulla kuvauksessa kerrottuja esteitä tai haasteita. Voit pohtia asiaa myös opinto-ohjaajan tai terveydenhoitajan kanssa, jotta voit hakeutua alalle, jossa työllistyminen on sinulle mahdollista. Esteistä kysytään myös hakulomakkeella ja opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Vastaa kysymykseen myöntävästi, jos terveydentilassasi tai toimintakyvyssäsi on huomioitavaa. Terveystietojen selvittämisestä vastaava opettaja on sinuun yhteydessä ja selvittää esteet luottamuksellisesti kanssasi. Tarvittaessa hän ohjaa sinua toimittamaan lisäselvityksen, esim. lääkärinlausunnon. On tärkeää, että mahdollisista esteistä ja haasteista keskustellaan kanssasi ennen opiskelijaksi valintaa ja suunnitellaan mahdolliset tukitoimet ja opiskeluun liittyvät järjestelyt. Jos vakava fyysisen tai psyykkisen toimintakyvyn puute vaarantaa turvallisuutta tai estää opintoihin kuuluvista käytännön työtehtävistä suoriutumisen, eikä esteitä voida kohtuullisin toimin poistaa, se voi olla peruste opiskeluoikeuden peruuttamiselle myös opintojen aikana.

Rikostaustaotteen toimittaminen

Jos opintoihin liittyy olennaisesti alaikäisen kanssa työskentelyä, hakijan pitää toimittaa koululle rikostaustaote. Alaikäisten kanssa työskentelevillä opiskelijoilla ei saa olla tuomiota seksuaalirikoksesta, henkeen ja terveyteen kohdistuvasta rikoksesta tai vakavasta huumausainerikoksesta.

Hakija saa rikostaustaotteen toimittamisesta tarkemmat ohjeet opintojen yhteydessä. Hakuvaiheessa todistusta ei tarvita. Koululla on velvollisuus ilmoittaa rikostaustaotteen vaatimisesta huoltajallesi.

Rokotussuoja 

Opiskelijana olet vastuussa rokotustesi kattavuudesta ja voimassaolosta opintojen aikana. 
Sosiaali- ja terveysalan opintoihin kuuluu työelämässä oppimista. Työpaikoille mentäessä rokotussuojan tulee olla ajan tasalla. Tiedot aiemmista rokotuksistasi ja sairastamistasi taudeista löydät esim. henkilökohtaisesta terveys- tai rokotuskortista. Tartuntatautilaki 2018 velvoittaa työnantajaa suojelemaan tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita potilaita ja asiakkaita (§ 48). Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteisiin  menevien opiskelijoiden rokotukset ovat osa työ- ja potilasturvallisuutta. 

Tutustu Pohjois-Savon hyvinvointialueen ohjeeseen. Tulosta alla olevat lomakkeet, täytä ne ja ota ne mukaasi, kun käyt terveydenhoitajan luona ja kun menet työssäoppimispaikkaan.

 

  Opiskelijan kanssa yhdessä

  Opiskelijaksi hakeutuvan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi toimia.
   
  Opiskelijavalintaa tehtäessä on kuitenkin otettava huomioon ammatteihin ja työhön sisältyvät moninaiset tehtävät. Saman tutkinnon sisällä voi olla tutkinnon osia, jotka edellyttävät erilaista terveydentilaa tai toimintakykyä ja mahdollistavat täten opiskelijalle yksilöllisiä ratkaisuja koulutuksen suorittamiseen.
   
  Koulutuksen järjestäjän tulee tarvittaessa selvittää yhdessä opiskelijan, hänen huoltajansa ja opiskelijahuollon henkilöstön kanssa opiskelijan mahdollisuus hakeutua muuhun koulutukseen, jonka opiskelijaksi ottamisen edellytykset hän täyttää.
   
  Opiskelijan terveydentilan tai toimintakyvyn muuttuessa opiskelijahuollon, opiskeluterveydenhuollon ja työpaikkojen työterveyshuollon kanssa tehtävä yhteistyö on välttämätöntä.

  SORA-säädökset taustalla

  Terveydentila- ja turvallisuusvaatimusten taustalla on SORA-lainsäädäntö. SORA tulee sanoista ratkaisuja opiskeluun sopimattomuuteen. 

  Säädösten tarkoituksena on turvata niin opiskelijan itsensä kuin opiskelu- ja työyhteisön turvallisuus, potilas- ja asiakasturvallisuus, liikenteen turvallisuus ja alaikäisten turvallisuus. SORA-säädökset vaikuttavat sekä opiskeluaikaan että myöhemmin työelämään. 

  Lainsäädäntö antaa koululle myös mahdollisuuden peruuttaa opiskeluoikeus. 

  Tarkemmin SORA-lainsäädännöstä voi lukea Opetushallituksen sivuilta