Telma-koulutus

Kaksi iloista tyttöä.

Telma tulee sanoista työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus. Telma-opiskelu on suunnattu sinulle, jos tarvitset vamman tai sairauden vuoksi yksilöllistä, laaja-alaista ja monipuolista erityistä tukea.

Tavoitteenasi on löytää oma polkusi hyvään, itsenäiseen elämään ja päästä hyödyntämään osaamistasi mahdollisimman hyvin oman toimintakykysi puitteissa. Pääsääntöisesti tavoitteenasi ei ole jatkaa ammatilliseen koulutukseen. Telma-koulutuksen kesto on 1–3 vuotta.

Telman polulla -blogi kertoo telmalaisten iloisesta ja värikkäästä arjesta. 

Nainen pitelee hulavannetta nurmikentällä ja nuori mies hyppää vanteen läpi.

Tavoitteena oma polku

Tavoitteena on, että opit elämän jokapäiväisiä taitoja, joita tarvitset niin kotona kuin laajemmin yhteiskunnassa.

Haluamme auttaa sinua selviytymään mahdollisimman itsenäisesti ja kehittämään omatoimisuutta. Yhdessä tutustumme työelämään, ja pääset etsimään oman tapasi ja sinulle sopivan muodon osallistua työelämään.

Arkipäivän taidot tutuksi

Koulutuksen aikana kehität vuorovaikutus- ja viestintätaitojasi, harjoittelet ryhmässä toimimista sekä hankit arkielämän tärkeitä taitoja, kuten leipomista ja kodinhoitoa. Lisäksi pääset kokeilemaan asumisen käytännön taitoja. Yhdessä tutustumme myös työelämään ja siihen liittyviin tarvittaviin taitoihin.

Opinnot osana kuntoutusta

Telma-opinnot suunnitellaan ja toteutetaan lähipiirin ja moniammatillisen verkoston kanssa yhteistyössä.

Opintojen aikana laadimme yhdessä henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS), jota tarkistamme tarpeen mukaan. 1–3 vuoden aikana suoritat 60 osaamispistettä omien oppimistarpeittesi ja -valmiuksiesi mukaisesti ja laadit opintojen jälkeisen jatkosuunnitelman yhteistyössä moniammatillisen verkoston kanssa.

Telma-koulutus on osa opiskelijan kokonaiskuntoutusta. Opinnot toteutetaan yhteistyössä moniammatillisen verkoston, kuntoutuspalveluiden ja opiskelijan lähipiirin kanssa. Koulutuksen tarkoituksena on myös selvittää ohjaus- ja tukipalvelut ja apuvälineet, joita opiskelija itsenäiseen elämään tarvitsee. 

Tuva- ja Telma-esitteet

 

Tutustu myös Kohti oikeaa opiskelupaikkaa -työkirjaan (pdf). Kirja on tarkoitettu työvälineeksi, kun alat miettiä yläkoulun aikana eri jatkokoulutuksia. Sen avulla tutustut itseesi, löydät kiinnostuksen kohteita sekä vahvuuksia. Työkirja tarvitsee toimiakseen oikein Adobe Acrobat-sovelluksen. Sen voi ladata maksutta sovelluskaupoista.

Satelliittimalli vaativan erityisen tuen opiskelijalle TELMA -koulutuksessa 

TELMA koulutuksessa opiskelijalla voi olla mahdollisuus opiskella myös satelliittimallilla. Satelliittiopiskelu on HOKS:n mukaista tavoitteellista koulutusta. Koulutus toteutetaan yksilöllisessä oppimisympäristössä yhteistyössä toisen palveluntuottajan kanssa. Yhteistyö oppimisympäristöstä vastaavan kumppanin kanssa suunnitellaan valintaprosessin aikana. Koulutus toteutetaan yksilöllisesti suunnitellussa oppimisympäristössä. Satelliittiopiskelu noudattaa TELMA koulutuksen toteutussuunnitelmaa. (tähän linkki OPH:n sivuille TELMA toteutussuunnitelmaan). 

Satelliitintoteutuksesta tehdään jokaiselle satelliittiopetuksessa olevalle opiskelijalle sopimus siitä miten ja missä opetus toteutetaan. Sopimuksessa sovitaan kontaktiopetuksen määrä, etäopetuksen toteutustavat ja paikka, oppivelvollisuusikäisen opiskelijan ruokailun järjestäminen, vakuutukset. Satelliittiopetuksen oppimisympäristö voi olla esimerkiksi asumisyksikkö tai työ- ja päivätoimintakeskus. 

Opintojen aloitus ja oppimisympäristö suunnitellaan yhteistyössä opiskelijan, verkoston, palveluntuottajan ja oppilaitoksen kanssa. Oppimisympäristö palvelee opiskelijan tarpeita ja tavoitteita. Satelliittimallin valinta pohjautuu hakijan yksilöllisiin tuen tarpeisiin, tällöin huomioidaan opiskelun oikea-aikaisuus, opiskelijan toimintakyky ja oppimisympäristön soveltuvuus. Oppilaitos päättää opiskelijaksi ottamisesta ja opetuksen toteuttamistavoista. Satelliittimallin mahdollisuuksista voi kysyä oppilaitokselta. 

Lisätietoja

Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Tolonen Tarja
opinto-ohjaaja, erityisopettaja
TELMA
tutkintovastaava (TELMA/työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus)
opinto-ohjaus
Haapamäentie 1
70900 Toivala
Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Hakutoimisto, hakutoimisto@sakky.fi
Avoinna arkisin klo 9.00-15.00
hakupalvelut
yhteishaku
jatkuva haku
opiskelijavalinta-asiat
Sähköposti: hakutoimisto@sakky.fi
PL 113 (Osmajoentie 75 A)
78201Varkaus