Kaksoistutkinto

Kaksi kaksoistutkinnon suorittanutta opiskelijaa Puijon tornissa.

Kaksoistutkinto tarkoittaa ammatillisten opintojen ja lukio-opintojen suorittamista samanaikaisesti. Kun valmistut kaksoistutkinnon opinnoistasi, sinulla on kaksin verroin juhlan aihetta: ammatillinen perustutkinto ja ylioppilaslakki. Kaksoistutkinnon suoritusaika on 3–4 vuotta.

Kaksoistutkinto syventää ja laajentaa yleissivistystäsi ja ammattitaitoasi. Kaksoistutkinnon suorittamalla saat laajat ja syvät edellytykset työelämään sekä parannat jatko-opintomahdollisuuksiasi ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa. Kaksoistutkinnon opiskelu vaatii aikaa, panostusta ja itsekuria. Opinnot kannattaa suunnitella tarkasti.

Kahden tutkinnon yhtäaikainen opiskelu kysyy sinulta myös tahdonvoimaa suorittaa opinnot läpi; tässä sinua auttaa se, että olet jo peruskoulussa oppinut hyvät pohjatiedot aineista, jotka suunnittelet kirjoittavasi ylioppilaskirjoituksissa. 

Kaksoistutkinnosta saat lisätietoja opinto-ohjaajilta. Tutustu myös Opintoja yli oppilaitosrajojen -tietopakettiin (pdf), jossa on kattavasti kerrottu eri koulujen tarjoamien opintojen yhdistämisestä. 

Kaksi opiskelijaa tietokoneen äärellä sohvalla.

Hae yhteishaussa

Haku kaksoistutkintoon tapahtuu yhteishaussa: Hae ensisijaisesti ammatilliseen perustutkintoon. Tämän lisäksi valitse lomakkeesta, että olet kiinnostunut suorittamaan myös lukio-opintoja.

Syksystä 2021 alkaen voit hakeutua opiskelemaan Savon ammattiopistoon kaksoistutkintoa kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa edellyttäen, että peruskoulun lukuaineiden keskiarvosi on vähintään 7. Liiketoiminnan alan ja sosiaali- ja terveysalan kaksoistutkinto-opinnoissa alin vaadittava keskiarvo voi olla korkeampi hakijamääristä riippuen.

Ylioppilastutkinto

Ylioppilaskokeessa kaksoistutkinto-opiskelijana kirjoitat vähintään viisi ainetta; näitä samoja aineita opiskelet lukio-opintojesi aikana. Äidinkielen ja kirjallisuuden koe on kaikille pakollinen. Sen lisäksi valitset kolme muuta pakollista koetta seuraavien neljän kokeen joukosta: 

  • toisen kotimaisen kielen koe
  • vieraan kielen koe
  • matematiikan koe
  • reaaliaineessa järjestettävä koe

 

Viides koe voi olla esimerkiksi joko reaaliaineesta tai vieraasta kielestä. Jos haluat, voit suorittaa myös enemmän kokeita kuin pakolliset viisi. Tässä tapauksessa opinnot kannattaa jaksottaa neljän vuoden ajalle. 

Jos aloitat ylioppilastutkinnon suorittamisen ennen kevättä 2022, sinun on kirjoitettava neljä ainetta.

Suoritetusta kaksoistutkinnosta saat sekä ammatillisen perustutkinnon että ylioppilastodistuksen, mutta et lukion päättötodistusta. Lukion päättötodistus vaatii koko lukion oppimäärän suorittamista, mikä on myös mahdollista. 

Kaksi nuorta opiskelijaa ja opettaja pöydän äärellä.

Lukio-opintoja ilman lakkia

Voit suorittaa viisi lukion kurssia, vaikka et olisikaan suorittamassa kaksoistutkintoa. Valitse tässä tapauksessa Omapolku-opinnoista jatko-opintopolku. Muista kirjata lukio-opinnot myös henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaasi yhdessä tutoropettajasi kanssa.

Lukion kursseilla syvennät osaamistasi ja parannat työllistymis- ja jatko-opintomahdollisuuksiasi. Opiskelu kannattaa aina!