Valintaperusteet | yhteishaku

Sakkyn linja-auto sillalla.

Opiskelijavalinta noudattaa yhteishaun ammatillisen perustutkintokoulutuksen valintaperusteita. 

Valintavaiheessa on muutamilla aloilla tutkintokohtaisia pääsy- ja soveltuvuuskokeita. Osalla aloista on myös terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä vaatimuksia.

Kielitestillä arvioimme suomen kielen taidon hakijoilta, joiden äidinkielenä ei ole suomi. 

Opiskelija hymyilee.

Koulumenestys

Yhteishaussa valintapisteitä saa yleisestä koulumenestyksestä peruskoulussa. 

Lisäpisteitä on mahdollista saada myös esimerkiksi Valma-koulutuksesta tai kymppiluokasta.

Yhteishaun valintaperusteisiin ja pisteytykseen voi tutustua tarkemmin Opintopolussa.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Pääsy- ja soveltuuskokeilla hakija osoittaa soveltuvuuttaan ja motivaatiotaan hakemalle alalleen (Opintopolku). 

Osalla haettavista tutkinnoista on pääsy- ja soveltuvuuskoe. Jos tutkinnossa on pääsy- ja soveltuvuuskoe, hakijan täytyy osallistua kokeeseen. Jos hakija ei osallistu kokeeseen, ei voi tulla valituksi.

Terveydentila- ja turvallisuusvaatimukset

Joissain ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaan, toimintakykyyn ja rikostaustaan liittyviä vaatimuksia. Tämä on hyvä hyvä huomioida jo hakuvaiheessa.

Nämä alat ovat Opetushallituksen määrittelemiä.

Kaksi opiskelijaa tietokoneen ääressä; katsovat kameraan.

Harkintaan perustuva valinta

Harkintaan perustuvassa valinnassa hakija voidaan hyväksyä opiskelijaksi valintapistemäärästä riippumatta. 

Syitä harkinnanvaraiseen päätökseen ovat muun muassa oppimisvaikeudet ja sosiaaliset syyt.

Tutustu tarkemmin harkintaan perustuvaan valintaan. 

Kielitaitovaatimus

Vaadittu suomen kielentaito vaihtelee välillä A2-B2. Tutustu Opetushallituksen kielitaidon kuvauksiin. Katso perustutkintojen kielitaitovaatimukset (pdf). Jos tutkinnon kielitaitovaatimus on B2, hakijan on saatava kielitestistä tulos B1 ja sen jälkeen osoitettava haastattelussa suullisen kielitaidon osalta taso B2.

Kielitaidon arviointiin kutsumme hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi. Kielitaidon voi osoittaa olevan opintoihin riittävä myös yleisellä kielitutkinnolla (YKI) tai esimerkiksi peruskoulun päättötodistuksella. 

Lue lisää suomen kielen testistä.

Urheilijoiden ammatillinen koulutus

Opiskelijoilla on mahdollisuus hakea urheilijoiden ammatilliseen koulutukseen. Savon ammattiopiston UrheiluAmis yhdistää päivittäisen harjoittelun ja opinnot parhaalla mahdollisella tavalla. Urheilijaelämän puolesta vastaa Kuopion alueen urheiluakatemia, jonka sivulta löytyy myös valintaperusteet.