Suomen kielen testi

Neljän opiskelijan ryhmä pöydän äärellä

Savon ammattiopistossa opetuskielenä on suomi.

Hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi, todentavat suomen kielen osaamisensa joko kielitestillä tai aikaisemmalla koulutuksella. Liitä hakemukseesi todistus kielitaidostasi. Kielitaidon arvioinnilla varmistamme, että suulliset ja kirjalliset opinnot suomeksi onnistuvat. Jos kielitaito ei ole riittävä, hakijaa ei hyväksytä koulutukseen.

Vaadittu kielentaito vaihtelee välillä A2-B2. Tutustu Opetushallituksen kielitaidon kuvauksiin. Katso perustutkintojen kielitaitovaatimukset (pdf). Jos tutkinnon kielitaitovaatimus on B2, hakijan on saatava kielitestistä tulos B1 ja sen jälkeen osoitettava haastattelussa suullisen kielitaidon osalta taso B2.

Kutsumme hakijat kielitestiin erikseen sähköpostilla, jos hakija ei pysty todentamaan suomen kielen osaamistaan. Kielitestit järjestetään koululla.  

Yhteishaun kielitestit 2022

Yhteishakuun 2022 liittyvät kielitestipäivät järjestettiin huhtikuussa 2022.

Jatkuvan haun kielitesti 2022-2023

Jatkuvan haun kielitestit järjestetään keskimäärin kerran kuukaudessa ja tiistaisin: päivämäärät ovat alla. 

 • vuosi 2022: 31.5. | 28.6. | 27.7. (TÄYNNÄ, korvaava päivä 2.8)  | 16.8. | 13.9.| 25.10. | 29.11. 
 • vuosi 2023: 10.1. | 21.2. | 28.3. | 2.5. | 30.5. | 27.6. | 25.7.

Kielitaidon todistaminen muilla tavoin

Sinun ei tarvitse tehdä suomen kielen testiä, jos voit muulla tavoin osoittaa taitotasosi:

 • peruskoulun päättötodistus, jossa äidinkielen tai suomi toisena kielenä -oppiaineen arvosana on riittävä hakemaasi tutkintoon. Aikuisten perusopetuksen oppimäärän suorittaminen vastaa peruskoulun päättötodistusta.
  • Jos et ole vielä saanut peruskoulun päättötodistusta, toimita peruskoulun 9. luokan syyslukukauden jaksotodistus, jossa äidinkieli tai suomi toisena kielenä on arvioitu kokonaisarvosanalla.
  • Jos äidinkielen opinnot on mukautettu peruskoulussa, sinun on osallistuttava kielitestiin.
 • suomen kielellä suoritetun lukion päättötodistus (vastaa taitotasoa B2)
 • yleisten kielitutkintojen (YKI) suomen kielen keskitason todistus, jossa vähintään kolme kielitaidon osa-aluetta on arvioitu taitotasolla 3 (vastaa taitotasoa B1).
 • Tuva-koulutuksen suomi toisena kielenä (S2) -opettajan antama kielitestaukseen perustuva todistus suomen kielen taidosta, jossa vähintään kolme kielitaidon osa-aluetta on arvioitu riittävällä tasolla hakemaasi tutkintoon.
 • suomen kielellä suoritettu aiempi ammatillinen tutkinto, johon ovat kuuluneet yhteiset opinnot (vastaa vähintään taitotasoa A2).
 • muu riitävä todistus suomen kielen taidosta

 

Peruskoulun tai lukion päättötodistuksesta tarkistetaan äidinkielen tai suomi toisena kielenä -oppiaineen arvosana. Äidinkielen tai suomi toisena kielenä -oppiaineen arvosana 7 vastaa taitotasoa A2, arvosana 8 vastaa taitotasoa B1 ja arvosana 9 vastaa taitotasoa B2.

Lähetä todistus kielitaidostasi joko sähköpostilla tai kirjeitse hakutoimistoon hyvissä ajoin ennen kielitestiä. Tarkistamme todistuksen ja ilmoitamme sinulle, tarvitseeko sinun osallistua suomen kielen testiin.

Lisätietoja

Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Hakutoimisto, hakutoimisto@sakky.fi
Avoinna arkisin klo 9.00-15.00
hakupalvelut
yhteishaku
jatkuva haku
opiskelijavalinta-asiat
Sähköposti: hakutoimisto@sakky.fi
PL 113 (Osmajoentie 75 A)
78201Varkaus