Immobilisaatiohoidon erikoisammattitutkinto, kipsimestari (Kuopio)

Mies istuu sohvalla kipsi jalassa.
Koulutus alkaa
Joustava aloitus
Tutkinto/Koulutus
Immobilisaatiohoidon erikoisammattitutkinto
Hae oppisopimuksella
Koulutuksen kesto
1,5-2 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan.
Paikkakunta
Kuopio
Kohderyhmä

Tutkinnon suorittajalla tulee olla vähintään sosiaali- ja terveysalan toisen asteen ammatillisessa perustutkinnossa tai vastaavassa tutkinnossa vaadittava osaaminen sekä työkokemusta immobilisaatiohoitotyön työtehtävistä. **Koulutamme kipsimestareita vain työelämän tarpeeseen eli koulutukseen hakijalla tulee joko olla valmiina työpaikka tai hän on lähiaikoina siirtymässä kyseisiin tehtäviin.**

Kielitaitovaatimus B1. Tarvittaessa ohjaamme hakijan kielikokeeseen.

Toteutus

Koulutus toteutetaan työelämälähtöisenä koulutuksena ja tutkinnon osat suoritetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan mm. tutkinnon mukaisissa tehtävissä työpaikoilla.

Lisätietoja koulutuksesta

Katri Rämänen, puh. 044 785 8846
etunimi.sukunimi@sakky.fi

Kustannukset
Koulutuksen hinta on 800€.

Oppisopimuskoulutuksena koulutus on maksuton. Oppisopimuskoulutus edellyttää voimassa olevaa tai alkavaa työsuhdetta koko koulutuksen ajaksi.
Koulutuspaikka
Savilahti, Kuopio
Opetusmuoto
Monimuoto
Tutkinnon muodostuminen ja tavoitteet

Immobilisaatiohoidon erikoisammattitutkinto, kipsimestari, 180 osp

Pakolliset tutkinnon osat (160 osp)
- Alaraajapotilaan immobilisaatiohoitoprosessissa toimiminen, 30 osp
- Yläraajapotilaan immobilisaatiohoitoprosessissa toimiminen, 30 osp
- Lapsipotilaan immobilisaatiohoitoprosessissa toimiminen, 20 osp
- Erityisryhmiin kuuluvan potilaan immobilisaatiohoitoprosessissa toimiminen, 20 osp
- Haavanhoitopotilaan ja kevennyshoitoa tarvitsevan potilaan immobilisaatiohoitoprosessissa toimiminen, 20 osp
- Vetovälineistöä tai ulkoisia tukilaitteita käyttävän potilaan immobilisaatioprosessissa toimiminen, 20 osp
- Immobilisaatiohoidon kehittäminen, 20 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (20 osp):
- Infektioiden torjunta ja hyvien hygieniakäytänteiden noudattaminen immobilisaatiohoidossa, 20 osp
- Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen, 20 osp
- Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta, 20 osp

Immobilisaatiohoidon erikoisammattitutkintoon voidaan sisällyttää tutkinnon osa terveysalan ammattitutkinnosta, turvallisuusalan perustutkinnosta, tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinnosta, tieto ja viestintätekniikan perustutkinnosta, välinehuoltoalan perustutkinnosta tai lähiesimiestyön ammattitutkinnosta.

Terveydentila

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

• Ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen.

• Tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen.

• Toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen.

• Päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Hakeutuessasi sosiaali- ja terveysalalle huomioithan seuraavat asiat:

1. Hakijan tulee tutustua tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ja arvioida rehellisesti oman terveyden ja toimintakyvyn soveltuvuutta alan opintoihin ja alalla työskentelyyn.

2. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa ja sen tutkinnon osissa ei voida mukauttaa lääkehoitoa, siihen sisältyvää lääkematematiikkaa eikä potilas- ja asiakasturvallisuusvaatimuksiin liittyviä ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita eikä niiden arviointia. Sama koskee myös ammattitaitovaatimuksista tai osaamisvaatimuksista poikkeamista.

3. Sosiaali- ja terveysalan työ on pääsääntöisesti kaksi- tai kolmivuorotyötä myös opiskeluaikana työelämässä oppimisen jaksoilla. Työhön ja opiskeluihin kuuluu eri sukupuolten, eri ikäisten ja eri kulttuureista tulevien hoitaminen ja kohtaaminen.

4. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteisiin menevän opiskelijan rokotussuoja tulee olla kunnossa asiakas- ja työturvallisuuden takia.

5. Jos opintoihin kuuluu alaikäisten parissa työskentelyä, tulee opiskelijan esittää rikostaustaote oppilaitokselle.

Oppisopimuskoulutus

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä työelämäkoordinaattoriin:

- Päivi Heilala, työelämäkoordinaattori. p. 044 785 3070

tai täytä sähköinen hakulomake: Haku oppisopimuskoulutukseen

Hakemismenettely

Hakijaan ollaan yhteydessä ja haastatellaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) ohjauksessa.

Opintojen rahoitus

Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää TE-toimistosta mahdollisuutta opiskella työttömyysetuudella tuettuna.

Tutkinnon perusteet (OPH)
Huomioitavaa

Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Kielitaitovaatimus

B1.1 Toimiva peruskielitaito

Haku päättyy
Jatkuva haku
Hae oppisopimuksella