Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyö (40 osp), Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon osa, verkkokoulutus

Hoiva-avustaja pitää vanhuksen kädestä.
Koulutus alkaa
3.1.2022
Tutkinto/Koulutus
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto
Hae oppisopimuksella
Koulutuksen kesto
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (HOKS).
Kohderyhmä

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon suorittajalla tulee olla vähintään sosiaali- ja terveysalan toisen asteen ammatillisessa perustutkinnossa tai vastaavassa tutkinnossa vaadittava osaaminen sekä työkokemusta.
Koulutuksesta hyötyy henkilö, jolla on alan työkokemusta mielenterveys- ja päihdeasiakkuuksista sekä moniammatillisesta työstä. Koulutus sopii myös ammattilaisille, jotka toimivat vastuutehtävissä ja joilla on tarvetta kehittää ja laajentaa osaamista ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyössä.

Kielitaitovaatimus B2.

Toteutus

Koulutus toteutetaan verkko-opiskeluna ja oppimistehtävillä. Tutkinnon osa suoritetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan tutkinnon mukaisissa työtehtävissä.

Lisätietoja koulutuksesta

Tutkintovastaava Minna Toikkanen, p. 044 785 8798
etunimi.sukunimi@sakky.fi

Kustannukset
Oppisopimuskoulutuksena koulutus on maksuton. Oppisopimus edellyttää voimassa olevan työsuhteen koko koulutuksen ajalle.
Ilman oppisopimusta, koulutusmaksu on 150€/tutkinnon osa.
Opetusmuoto
Verkko-opetus
Tutkinnon muodostuminen ja tavoitteet

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa:

* hyödyntää ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyön tietoperustaa ammatillisessa toiminnassaan
* vahvistaa ikääntyneen voimavaroja, tunnistaa sosiaalisia ongelmia ja osaa varhaisen puuttumisen
* toteuttaa ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdeongelmien hoitoa ja kuntoutusta
* edistää muistisairaan ikääntyneen hyvinvointia
* hyödyntää työssään palvelujärjestelmää
* arvioida ja kehittää omaa toimintaansa

Terveydentila

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
- ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Oppisopimuskoulutus

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä työelämäkoordinaattoriin:

* Karita Nuikka, työelämäkoordinaattori. p. 044 785 3075

tai täytä sähköinen hakulomake: Haku oppisopimuskoulutukseen

Hakemismenettely

Hakijaan ollaan yhteydessä ja haastatellaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) ohjauksessa.

Opintojen rahoitus

Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää TE-toimistosta mahdollisuutta opiskella työttömyysetuudella tuettuna.

Tutkinnon perusteet (OPH)
Huomioitavaa

Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Haku päättyy
31.5.2022
Hae oppisopimuksella