Ammatillisuuden toteuttaminen mielenterveys- ja päihdetyössä, (50 osp), Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon osa (Kuopio)

Hoitaja lohduttaa.
Koulutus alkaa
5.1.2022
Tutkinto/Koulutus
Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
Hae oppisopimuksella
Koulutuksen kesto
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan (HOKS).
Paikkakunta
Kuopio
Kohderyhmä

Koulutuksesta hyötyy henkilö, joka haluaa kehittää mielenterveys- ja päihdetyön osaamistaan erilaisissa asiakasryhmissä. Koulutus sopii myös ammattilaisille, joilla on tarvetta päivittää ja laajentaa osaamistaan mielenterveys- ja päihdetyössä.

Kielitaitovaatimus B2.

Toteutus

Koulutukseen kuuluu 5 tutkintokoulutuspäivää ja näyttö suoritetaan toukokuussa 2022.

Lähipäivät: 5.1.2022, 2.2.2022, 3.3.2022, 6.4.2022, 4.5.2022

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa:

* toimia ammatillisesti asiakkaan kanssa
* huolehtia työturvallisuudestaan ja työhyvinvoinnistaan
* asettaa itselleen kehittämistavoitteita.

Lisätietoja koulutuksesta

Tutkintovastaava Minna Toikkanen, puh 044 785 8798
etunimi.sukunimi@sakky.fi

Kustannukset
Koulutuksen hinta on 150€
Oppisopimuskoulutuksena koulutus on maksuton. Oppisopimus edellyttää voimassa olevan työsuhteen koko koulutuksen ajalle.
Koulutuspaikka
Microkatu 1, Kuopio
Opetusmuoto
Päivä- ja monimuoto
Tutkinnon muodostuminen ja tavoitteet

Koulutus toteutetaan päivä- ja verkko-opiskeluna sekä oppimis- ja kehittämistehtävillä. Tutkinnon osa suoritetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan mm. tutkinnon mukaisissa tehtävissä ja näytössä työpaikoilla.

Terveydentila

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
- ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Oppisopimuskoulutus

Jos olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta, niin voit olla yhteydessä oppisopimuskoordinaattoriin:

* Karita Nuikka, työelämäkoordinaattori, p. 044 785 3075

tai täytä sähköinen hakulomake: Haku oppisopimuskoulutukseen

Hakemismenettely

Hakijaan ollaan yhteydessä ja haastatellaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) ohjauksessa.

Opintojen rahoitus

Päätoimisesti opiskeleva voi hakea Kelan opintoetuuksia. Työttömyysetuutta saava voi selvittää Te-toimistosta mahdollisuutta opiskella työvoimakoulutuksena.

Tutkinnon perusteet (OPH)
Huomioitavaa

Savon ammattiopisto pidättää oikeuden koulutuksen tietojen muuttamiseen.

Haku päättyy
02.01.2022
Hae oppisopimuksella