Vastuulliset ruokapalvelut

Henkilö ottaa salaattia lautaselle ruokalinjastosta.

Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelma (Varuke) tukee julkisia ruokapalveluja tuottavia toimijoita toteuttamaan strategista ja konkreettista vastuullisuustyötä. Tavoitteena on laatia ruokapalveluille vastuullisuussuunnitelmat ja askeleet kohti niiden toteuttamista. Toiminnan keskiössä on aito kehittäminen, joka huomioi eri vaiheessa olevat ruokapalvelut.

Tule mukaan seuraamaan ohjelmaa!

Kehitysohjelman tavoitteena on saada vastuullisuustyö suunnitelmalliseksi ja pysyväksi osaksi ruokapalvelujen toimintaa. Tuloksista kerrotaan aktiivisesti, jotta matkan varrella kertynyttä tietoa voidaan hyödyntää muissakin ruokapalveluissa. Ohjelmaa voit seurata virtuaali-infojen ja uutiskirjeiden kautta.

Kehitysohjelma tuottaa vuoden 2023 aikana kaikille ruokapalveluille soveltuvan vastuullisuuden kehitysohjelman.

Tuoreita vihanneksia astioissa.

Virtuaali-infot

Kaikille avoimissa infotilaisuuksia kerrotaan kehitysohjelman ajankohtaisista asioista. 

Seuraavan infon teemana on ruokahävikki ja kuulet, miten ruokahävikkiseurannan avulla voidaan kehittää ruokapalvelun toimintaa. Info järjestetään 29.9.2022 klo 13-14. Tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin.

Infot pidetään Teamsissa ja niitä ei tallenneta. Lähetämme ilmoittautuneille Teams-kalenterikutsun vasta lähempänä ajankohtaa, joten merkitsethän ajankohdan kalenteriisi. Ilmoittaudu mukaan tästä

Aiemmin järjestettyjen infojen materiaali
Nainen istuu ruokalan pöydässä syömässä

Tilaa uutiskirje

Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelman uutiskirjeessä saat katsauksen ohjelman etenemisestä ja ajankohtaisista asioista. Uutiskirjeen voit tilata suoraan sähköpostiisi täältä

Aiemmin ilmestyneet: 

Yritysten vastuullisuusteot -webinaarit

Elintarvikeyrityksillä on mahdollisuus kertoa kaikille kiinnostuneille omista vastuullisuusteoistaan kehitysohjelman järjestämissä tilaisuuksissa. Tilaisuudet eivät sisällä tuote-esittelyä. 

Seuraava webinaari on tiistaina 16.8. klo 13-14. Tukkuteemalla vielä jatketaan ja tällä kertaa vuorossa ovat Wihuri Metro -tukku sekä Jaakkolan Elintarviketukku. Voit liittyä tilaisuuteen tästä Teams-linkistä.

Kiinnostavat tilaisuudet ovat mahdollistaneet hyvän vuoropuhelun ruokapalvelutoimijoiden ja elintarvikeyritysten välillä sekä antaneet vinkkejä ruokapalveluiden omiin vastuullisuustekoihin. Lue Ruokatieto Yhdistys ry:n sivuilta koosteet kaikista esityksistä.

Vastuulliset ruokapalvelut -ohjelman tunnus

Kehitysohjelman
ruokapalvelutoimijat

Vastuulliset ruokapalvelut -ohjelmassa on mukana kymmenen ruokapalvelutoimijaa ympäri Suomea. Tutustu ruokapalveluiden vastuullisuustavoitteisiin:

 

Vastuulliset ruokapalvelut -artikkelit

Ammattikeittiöosaajat ry:n kirjoittama artikkelisarja kertoo, millaisia vastuullisuusasioita ruokapalvelut haluavat ratkaista ja millaisia askeleita toiminnan kehittämiseksi on jo otettu.  Lue artikkelit täältä.

Työpajoja, kehittämistä ja asiakkaiden osallistamista

Ruokapalvelut osallistuvat työpajoihin ja laativat sekä kehittävät omaa vastuullisuussuunnitelmaansa.

Työpajojen teemoja ovat olleet ruokahävikki, ruokalistasuunnittelu, ruokatuotantoprosessit, sosiaalinen vastuullisuus ja vastuullisuusviestintä. Työpajojen tulosten, niihin liittyvien kehittämistehtävien sekä kommenttien ja kokemusten kautta saadaan konkreettisia toimintatapoja, miten ruokapalvelutoimijat voivat edetä oman vastuullisuussuunnitelman laatimisessa.

Keväällä 2021 ruokapalvelut osallistivat asiakkaansa (pdf) mukaan vastuullisuustyöhön. Osallistamista toteutettiin muun muassa makuraatien, asiakaskyselyjen ja reseptikilpailun keinoin. Kohteeksi pääsivät eri-ikäiset ruokapalvelun asiakkaat aina alakouluikäisistä ikäihmisiin. Tuusula toteutti osallistamisen syksyllä 2021 tekemällä vastuullisen pop-up ravintolan.

Samaan aikaan ruokapalvelut toteuttivat ketterän kokeilun Motivan organisoimana. Katso kokeilujen tuloskortit 

Tukena asiantuntijoita

EkoCentria | XAMK | Ammattikeittiöosaajat | Ruokatieto | Luonnonvarakeskus

yhteinen logokuva

Osana laajempaa ketjua

Kehitysohjelman laatimisessa huomioidaan Suomen hallitusohjelman mukainen Ilmastoruokaohjelma ja siinä mainittu kestävä ruokajärjestelmä, kansallinen Hankinta-strategia sekä kuntien omia strategisia vastuullisuustavoitteita. Lisäksi otetaan huomioon valtioneuvoston periaatepäätös vastuullisista elintarvikehankinnoista (2016), hallituksen lähi- ja luomuruokaohjelmat sekä suomalaiset ravitsemussuositukset eri ikä- ja kohderyhmille. Kehitysohjelmassa huomioidaan myös YK:n Agenda 2030 ja Hankinta-Suomen tavoitteet, jotka liittyvät ruokajärjestelmään.

Kehitysohjelma toteutetaan 1.11.2020 – 31.7.2023 välisenä aikana, ja sitä rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Kuntaliitto toimii hankkeen yhteistyötahona.

Lisätietoja

Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Väänänen Sari
projektipäällikkö
strategian tuki
PL 87 (Hehkukatu 1)
70101 Kuopio