Vastuulliset ruokapalvelut

Henkilö ottaa salaattia lautaselle ruokalinjastosta.

Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelma (Varuke) tukee julkisia ruokapalveluja tuottavia toimijoita toteuttamaan strategista ja konkreettista vastuullisuustyötä. Ruokapalveluille laaditaan vastuullisuussuunnitelmat ja askeleet kohti niiden toteuttamista. Toiminnan keskiössä on aito kehittäminen, joka huomioi eri vaiheessa olevat ruokapalvelut.

Vastuulliset ruokapalvelut -ohjelman tunnus

Tule mukaan seuraamaan ohjelmaa!

Kehitysohjelman tavoitteena on, että vastuullisuustyö on suunnitelmallinen ja pysyvä osa ruokapalveluiden jokapäivästä toimintaa. Vastuullisuustyö näkyy niin arjen teoissa, johtamisessa, toiminnan suunnittelussa kuin yhteistyössä sidosryhmien kanssa. 

10 erilaista ruokapalvelua on ottanut ohjelman aikana isoja harppauksia vastuullisuustyössään. Kaikille ruokapalveluille soveltuva Vastuullisuuden kehitysohjelma julkaistaan vuonna 2023. Ennen sitä voit saada ideoita oman toiminnan kehittämiseen seuraamalla ohjelmaa uutiskirjeen ja virtuaali-infojen kautta. Tervetuloa mukaan!

Tuoreita vihanneksia astioissa.

Virtuaali-infot

Kaikille avoimissa infotilaisuuksia kerrotaan kehitysohjelman ajankohtaisista asioista. 

Seuraava info on to 16.2. klo 13-14. Myös Tvärminnen eläintieteellinen asema on ollut mukana kehitysohjelmassa rakentamassa omaa vastuullisuuspolkuaan. 

Infossa tutkimusaseman tiedekasvattaja Ilse Klockars esittelee tutkimusaseman työtä ja merkitystä, erityisesti Itämeren tutkimusta. Ruokapalvelupäällikkö Saara Silen kertoo aseman ruokapalveluiden toiminnoista ja vastuullisuuden kehittämisestä.

Infot pidetään Teamsissa ja niitä ei tallenneta. Lähetämme ilmoittautuneille Teams-kalenterikutsun vasta lähempänä ajankohtaa, joten merkitsethän ajankohdan kalenteriisi. Ilmoittaudu mukaan!

Virtuaali-infojen materiaalit

Ruokapalvelut ja asiantuntijat ovat kertoneet virtuaali-infoissa, miten vastuullisuus näkyy ruokapalvelun toiminnassa. Lisäksi kehitysohjelmassa mukana olevat ruokapalvelut ovat jakaneet kokemuksiaan vastuullisuustyöstä. Tästä löydät kaikki virtuaali-infojen esitykset aiheittain jaoteltuna. 

 

Ruokalistasuunnittelu

Ruokalistasuunnittelussa on huomioitava niin asiakkaiden toiveet ja odotukset kuin keittiön prosessit ja tuotantotavat. Miten ruokalistasuunnittelu etenee ja miten rakennetaan kestävä ruokalista? 

 
Ruokatuotanto

Ruokatuotantotavat määrittelevät, kuinka keittiö toimii. Tuotantoprosessien hallinta, laiteteknologia ja tiedolla johtaminen tukevat myös vastuullista toimintaa.

 

Ruokahävikki

Jotta ruokahävikkiä voidaan vähentää tulee ymmärtää sekä omaa että asiakkaiden toimintaa. Hävikkiprojektien avulla ruokapalvelut löysivät omaan toimintaan sopivat käytännöt hävikin vähentämiseen. 

 

 

 
Vastuullisuussuunnitelman tekeminen

Vastuullisuussuunnitelma tuo jatkuvuutta vastuullisuustyöhön. Konkreettisista teoista rakentuva suunnitelma auttaa vastuullisuutta löytämään paikkansa osana ruokapalveluiden arkea, johtamista sekä toiminnan suunnittelua. Mikkelin ruoka- ja puhtauspalveluissa sekä Kymijoen Ravintopalvelut Oy:ssa vastuullisuussuunnitelma on osa päivittäistä johtamista.

 

Viestintä 

Onnistunut asiakasviestintä tavoittaa asiakkaan, on ymmärrettävää ja puhuttelevaa sekä saa asiakkaan toimimaan toivotulla tavalla.

  • Juha Jokinen Defose Oy:stä kertoi, miten voit olla parempi viestijä. Entä mitä tapahtuu, jos et viesti mitään? Katso esityksestä asiakaslähtöiset askeleet kohti parempaa viestintää.
  • Ruokapalvelussakin viestintää voi maustaa mielikuvituksella: tarinoilla. Kaareassa vastuullisuudesta kerrotaan tarinoiden avulla. Makaronilaatikon matka kertoo, millaisia vastuullisuustekoja Kaareassa tehdään

 

Sosiaalinen vastuullisuus

Sosiaalinen vastuullisuus nostaa ihmiset huomion keskipisteeseen ja auttaa monen ravitsemisalan ajankohtaisen haasteen ratkaisemisessa. 

 

Yritysten vastuullisuusteot

Millaisia vastuullisuustekoja elintarvikeyrityksissä tehdään ja mitä ruokapalvelut voivat näistä oppia? Katso yhteenveto yritysten vastuullisuusteoista, joita he ovat esitelleet webinaareissa.

Yritysten vastuullisuusteot -webinaarit

Yrityksillä on mahdollisuus kertoa kaikille kiinnostuneille omista vastuullisuusteoistaan kehitysohjelman järjestämissä tilaisuuksissa. Webinaarit eivät sisällä kaupallista yritys- tai tuote-esittelyä. Tilaisuuksiin pääset liittymään tästä Teams-linkistä

Seuraava webinaari on tiistaina 13.12. klo 13-14. Tällä kertaa vastuullisuusteoistaan on kertomassa työvaatteiden vastuullisuudesta Jaana Nurminen/E. LAIHO Oy ja vastuullisesta siivouksesta Petri Huotari/Vileda Professional.

Kiinnostavat tilaisuudet ovat mahdollistaneet hyvän vuoropuhelun ruokapalvelutoimijoiden ja yritysten välillä sekä antaneet vinkkejä ruokapalveluiden omiin vastuullisuustekoihin. Lue Ruokatieto Yhdistys ry:n sivuilta koosteet kaikista esityksistä.

Vastuulliset ruokapalvelut -ohjelman tunnus

Kehitysohjelman
ruokapalvelutoimijat

Vastuulliset ruokapalvelut -ohjelmassa on mukana kymmenen ruokapalvelutoimijaa ympäri Suomea. Tutustu ruokapalveluiden vastuullisuustavoitteisiin:

 

Vastuulliset ruokapalvelut -artikkelit

Ammattikeittiöosaajat ry:n kirjoittama artikkelisarja kertoo, millaisia vastuullisuusasioita ruokapalvelut haluavat ratkaista ja millaisia askeleita toiminnan kehittämiseksi on jo otettu.  Lue artikkelit täältä.

Työpajoja, kehittämistä ja asiakkaiden osallistamista

Ruokapalvelut osallistuvat työpajoihin ja laativat sekä kehittävät omaa vastuullisuussuunnitelmaansa.

Työpajojen teemoja ovat olleet ruokahävikki, ruokalistasuunnittelu, ruokatuotantoprosessit, sosiaalinen vastuullisuus ja vastuullisuusviestintä. Työpajojen tulosten, niihin liittyvien kehittämistehtävien sekä kommenttien ja kokemusten kautta saadaan konkreettisia toimintatapoja, miten ruokapalvelutoimijat voivat edetä oman vastuullisuussuunnitelman laatimisessa.

Keväällä 2021 ruokapalvelut osallistivat asiakkaansa (pdf) mukaan vastuullisuustyöhön. Osallistamista toteutettiin muun muassa makuraatien, asiakaskyselyjen ja reseptikilpailun keinoin. Kohteeksi pääsivät eri-ikäiset ruokapalvelun asiakkaat aina alakouluikäisistä ikäihmisiin. Tuusula toteutti osallistamisen syksyllä 2021 tekemällä vastuullisen pop-up ravintolan.

Samaan aikaan ruokapalvelut toteuttivat ketterän kokeilun Motivan organisoimana. Katso kokeilujen tuloskortit 

Tukena asiantuntijoita

EkoCentria | XAMK | Ammattikeittiöosaajat | Ruokatieto | Luonnonvarakeskus

yhteinen logokuva

Osana laajempaa ketjua

Kehitysohjelman laatimisessa huomioidaan Suomen hallitusohjelman mukainen Ilmastoruokaohjelma ja siinä mainittu kestävä ruokajärjestelmä, kansallinen Hankinta-strategia sekä kuntien omia strategisia vastuullisuustavoitteita. Lisäksi otetaan huomioon valtioneuvoston periaatepäätös vastuullisista elintarvikehankinnoista (2016), hallituksen lähi- ja luomuruokaohjelmat sekä suomalaiset ravitsemussuositukset eri ikä- ja kohderyhmille. Kehitysohjelmassa huomioidaan myös YK:n Agenda 2030 ja Hankinta-Suomen tavoitteet, jotka liittyvät ruokajärjestelmään.

Kehitysohjelma toteutetaan 1.11.2020 – 31.7.2023 välisenä aikana, ja sitä rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Kuntaliitto toimii hankkeen yhteistyötahona.

Lisätietoja

Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Väänänen Sari
projektipäällikkö
strategian tuki
PL 87 (Hehkukatu 1)
70211 Kuopio