Vastuulliset ruokapalvelut

Henkilö ottaa salaattia lautaselle ruokalinjastosta.
Vastuullisuusohjelman julkaisu lähenee!

Asiantuntijoiden ja ruokapalvelutoimijoiden kanssa tehty kehitystyö huipentuu kaikille ruokapalveluille tarkoitetun vastuullisuusohjelman julkaisuun syyskuussa 2023. 

Vastuulliset ruokapalvelut -ohjelman tunnus

Vastuullinen ruokapalvelu -ohjelma

on kaikille ruokapalveluille soveltuva työkalu, jonka avulla ruokapalvelu selvittää toimintansa vastuullisuuden nykytilan, tunnistaa kehittämiskohteita, luo vastuullisuussuunnitelman ja raportoi vastuullisuusteoista. Ohjelma on maksuton, se toteutetaan itsenäisesti ja sen käyttäminen ei edellytä rekisteröitymistä.

 

Tervetuloa ohjelman julkaisutilaisuuteen!

Tilaisuudessa julkaistaan Vastuullinen ruokapalvelu -ohjelma ja kuullaan ruokapalvelutoimijoiden kokemuksia vastuullisuusohjelmasta. Tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin. Tilaisuudessa tarjoillaan kahvit ja pientä syötävää. Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä tai etänä. 

Aika: to 21.9.2023 klo 13.30-15.30

Paikka: Kilta-sali, Helsinki

 

Ilmoittaudu mukaan

Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelma (Varuke)

tukee julkisia ruokapalveluja tuottavia toimijoita toteuttamaan strategista ja konkreettista vastuullisuustyötä. Kehitysohjelmassa mukana olevat ruokapalvelut ovat laatineet vastuullisuussuunnitelmat ja askeleet kohti niiden toteuttamista.

Tavoitteena on, että vastuullisuustyö on suunnitelmallinen ja pysyvä osa ruokapalveluiden toimintaa, ja se näkyy niin arjen teoissa, johtamisessa, toiminnan suunnittelussa kuin yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Kehitysohjelman toteutus: 1.11.2020 – 31.7.2023

Ennen Vastuullinen ruokapalvelu -ohjelman julkaisua voit saada ideoita oman toiminnan kehittämiseen kehitysohjelman uutiskirjeen ja näiltä sivuilta löytyvien materiaalien avulla.
Tuoreita vihanneksia astioissa.

Virtuaali-infot

Kaikille avoimissa infotilaisuuksissa kuulet ruokapalveluiden vastuullisuustyöstä, asiatuntijoiden puheenvuoroja ja kehitysohjelman ajankohtaisia asioita.

Virtuaali-infot jatkuvat syksyllä 2023.

Infot pidetään Teamsissa ja niitä ei tallenneta. Lähetämme ilmoittautuneille Teams-kalenterikutsun vasta lähempänä ajankohtaa, joten merkitsethän ajankohdan kalenteriisi. 

Virtuaali-infojen uusimmat materiaalit
  • Viesti vastuullisesti - miten alkuun vastuullisuusviestinnässä? Esityksessä kerrataan vastuullisuusviestinnän perusasioita, pohditaan miten kannustaa koko henkilöstö viestimään ja miten valita omaan asiakaskuntaan uppoava viestintätyyli ja -kanavat. Katso Ammattikeittiöosaajat ry:n Marjut Huhtalan esitys aiheesta.
  • Elintarvikehankintojen kotimaisuus kiinnostaa niin ruokapalvelutoimijoita kuin yhteiskunnallisestikin. Kotimaisuusasteen laskennasta ja sen merkityksestä kertoi maa- ja metsätalousministeriön erityisasiantuntija Auli Väänänen. Katso esitys
  • Tiedolla johtaminen auttaa myös kestävän kehityksen johtamisessa: se tekee kestävän kehityksen mukaisen toiminnan ja siinä tapahtuvat muutokset näkyväksi. Lisäksi se auttaa henkilökunnan osallistamisessa.  Katso Ammattikeittiöosaajat ry:n Virpi Kemin esitys aiheesta.
  • Ilmastoystävällinen ruoka on yksi Tvärminnen eläintieteellisen aseman tiedekasvatuksen työkaluista ja tärkeä osa aseman ympäristötyötä. Aseman ruokapalveluvastaava Saara Silen ja tiedekasvattaja Ilse Klockars kertoivat ruokapalvelun vastuullisuuspolusta sekä aseman tekemästä työstä ja sen merkityksestä. Katso esitys. Katso myös vaikuttava video Itämeren tutkimuksesta
Infojen materiaalit aiheittain

 

Ruokalistasuunnittelu

Ruokalistasuunnittelussa on huomioitava niin asiakkaiden toiveet ja odotukset kuin keittiön prosessit ja tuotantotavat. Miten ruokalistasuunnittelu etenee ja miten rakennetaan kestävä ruokalista? 

 

Hankinnat

Ruokapalveluiden tekemillä hankinnoilla on merkittävä vaikutus vastuullisuuden eri osa-alueisiin. Elintarvikkeiden lisäksi hankitaan non-food tuotteita, keittiön käyttötarvikkeita sekä erilaisia palveluita.

  • Ruokapalvelupäällikkö Liisa Belaid antoi esimerkkejä, miten Lempäälän kunnan ruokapalvelun hankinnoissa on huomioitu vastuullisuus. Katso esitys

 

Ruokatuotanto

Ruokatuotantotavat määrittelevät, kuinka keittiö toimii. Tuotantoprosessien hallinta, laiteteknologia ja tiedolla johtaminen tukevat myös vastuullista toimintaa.

 

Ruokahävikki

Jotta ruokahävikkiä voidaan vähentää tulee ymmärtää sekä omaa että asiakkaiden toimintaa. Hävikkiprojektien avulla ruokapalvelut löysivät omaan toimintaan sopivat käytännöt hävikin vähentämiseen. 

 

 

 
Vastuullisuussuunnitelman tekeminen

Vastuullisuussuunnitelma tuo jatkuvuutta vastuullisuustyöhön. Konkreettisista teoista rakentuva suunnitelma auttaa vastuullisuutta löytämään paikkansa osana ruokapalveluiden arkea, johtamista sekä toiminnan suunnittelua. Katso esimerkit, miten vastuullissuunnitelma on osa ruokapalveluiden toimintaa.  

 

Viestintä 

Onnistunut asiakasviestintä tavoittaa asiakkaan, on ymmärrettävää ja puhuttelevaa sekä saa asiakkaan toimimaan toivotulla tavalla.

  • Juha Jokinen Defose Oy:stä kertoi, miten voit olla parempi viestijä. Entä mitä tapahtuu, jos et viesti mitään? Katso esityksestä asiakaslähtöiset askeleet kohti parempaa viestintää.
  • Ruokapalvelussakin viestintää voi maustaa mielikuvituksella: tarinoilla. Kaareassa vastuullisuudesta kerrotaan tarinoiden avulla. Makaronilaatikon matka kertoo, millaisia vastuullisuustekoja Kaareassa tehdään

 

Sosiaalinen vastuullisuus

Sosiaalinen vastuullisuus nostaa ihmiset huomion keskipisteeseen ja auttaa monen ravitsemisalan ajankohtaisen haasteen ratkaisemisessa. 

 

Yritysten vastuullisuusteot

Millaisia vastuullisuustekoja elintarvikeyrityksissä tehdään ja mitä ruokapalvelut voivat näistä oppia? Katso yhteenveto yritysten vastuullisuusteoista, joita he ovat esitelleet webinaareissa.

Yritysten vastuullisuusteot -webinaarit

Webinaarien ideana on tuoda yritysten vastuullisuustekoja ruokapalveluiden nähtäväksi, jotta ruokapalvelutoimijat saavat lisätietoa hankittujen tuotteiden vastuullisuudesta ja ideoita omaan toimintaan. Webinaarit ovat hyvä tilaisuus tutustua yritysten toimintaan, jolloin kynnys olla yhteydessä madaltuu. Webinaarit eivät sisällä kaupallista yritys- tai tuote-esittelyä. 

Webinaarit ovat kesätauolla.

Aiempiin esityksiin voit tutustua Ruokatieto Yhdistys ry:n sivuilla.

Vastuulliset ruokapalvelut -ohjelman tunnus

Kehitysohjelman
ruokapalvelutoimijat

Vastuulliset ruokapalvelut -ohjelmassa on mukana kymmenen ruokapalvelutoimijaa ympäri Suomea. Tutustu ruokapalveluiden vastuullisuustavoitteisiin:

 

Vastuulliset ruokapalvelut -artikkelit

Ammattikeittiöosaajat ry:n kirjoittama artikkelisarja kertoo, millaisia vastuullisuusasioita ruokapalvelut haluavat ratkaista ja millaisia askeleita toiminnan kehittämiseksi on jo otettu.  Lue artikkelit täältä.

Työpajoja, kehittämistä ja asiakkaiden osallistamista

Ruokapalvelut osallistuvat työpajoihin ja laativat sekä kehittävät omaa vastuullisuussuunnitelmaansa.

Työpajojen teemoja ovat olleet ruokahävikki, ruokalistasuunnittelu, ruokatuotantoprosessit, sosiaalinen vastuullisuus ja vastuullisuusviestintä. Työpajojen tulosten, niihin liittyvien kehittämistehtävien sekä kommenttien ja kokemusten kautta saadaan konkreettisia toimintatapoja, miten ruokapalvelutoimijat voivat edetä oman vastuullisuussuunnitelman laatimisessa.

Keväällä 2021 ruokapalvelut osallistivat asiakkaansa (pdf) mukaan vastuullisuustyöhön. Osallistamista toteutettiin muun muassa makuraatien, asiakaskyselyjen ja reseptikilpailun keinoin. Kohteeksi pääsivät eri-ikäiset ruokapalvelun asiakkaat aina alakouluikäisistä ikäihmisiin. Tuusula toteutti osallistamisen syksyllä 2021 tekemällä vastuullisen pop-up ravintolan.

Samaan aikaan ruokapalvelut toteuttivat ketterän kokeilun Motivan organisoimana. Katso kokeilujen tuloskortit 

Tukena asiantuntijoita

EkoCentria | XAMK | Ammattikeittiöosaajat | Ruokatieto | Luonnonvarakeskus

yhteinen logokuva

Osana laajempaa ketjua

Kehitysohjelman laatimisessa huomioidaan Suomen hallitusohjelman mukainen Ilmastoruokaohjelma ja siinä mainittu kestävä ruokajärjestelmä, kansallinen Hankinta-strategia sekä kuntien omia strategisia vastuullisuustavoitteita. Lisäksi otetaan huomioon valtioneuvoston periaatepäätös vastuullisista elintarvikehankinnoista (2016), hallituksen lähi- ja luomuruokaohjelmat sekä suomalaiset ravitsemussuositukset eri ikä- ja kohderyhmille. Kehitysohjelmassa huomioidaan myös YK:n Agenda 2030 ja Hankinta-Suomen tavoitteet, jotka liittyvät ruokajärjestelmään.

Kehitysohjelma toteutetaan 1.11.2020 – 31.7.2023 välisenä aikana, ja sitä rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Kuntaliitto toimii hankkeen yhteistyötahona.

Lisätietoja

Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Väänänen Sari
projektipäällikkö
strategian tuki
PL 87 (Hehkukatu 1)
70211 Kuopio