Vastuulliset ruokapalvelut

Henkilö ottaa salaattia lautaselle ruokalinjastosta.

Vastuullisuusohjelma on julkaistu

Kaikille ruokapalveluille soveltuva vastuullisuusohjelma julkaistiin 21.9.2023.

Tilaisuudessa esiteltiin vastuullisuusohjelma ja sen työkalut sekä kuultiin ruokapalvelutoimijoiden kokemuksia vastuullisuusohjelmasta. Lue lisää

 

Aloita oman vastuullisuusohjelman rakentaminen:

vastuullinenruokapalvelu.fi

 

Vastuulliset ruokapalvelut -ohjelman tunnus

Mikä on Vastuullinen ruokapalvelu -ohjelma?

Ohjelma on kaikille ruokapalveluille soveltuva työkalu, jonka avulla ruokapalvelu selvittää toimintansa vastuullisuuden nykytilan, tunnistaa kehittämiskohteita, luo vastuullisuussuunnitelman ja raportoi vastuullisuusteoista. Ohjelma on maksuton, se toteutetaan itsenäisesti ja sen käyttäminen ei edellytä rekisteröitymistä.

Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelma (Varuke)

tukee julkisia ruokapalveluja tuottavia toimijoita toteuttamaan strategista ja konkreettista vastuullisuustyötä. Kehitysohjelmassa mukana olevat ruokapalvelut ovat laatineet vastuullisuussuunnitelmat ja askeleet kohti niiden toteuttamista.

Tavoitteena on, että vastuullisuustyö on suunnitelmallinen ja pysyvä osa ruokapalveluiden toimintaa, ja se näkyy niin arjen teoissa, johtamisessa, toiminnan suunnittelussa kuin yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Kehitysohjelman toteutus: 1.11.2020 – 31.10.2023

Ennen Vastuullinen ruokapalvelu -ohjelman julkaisua voit saada ideoita oman toiminnan kehittämiseen kehitysohjelman uutiskirjeen ja näiltä sivuilta löytyvien materiaalien avulla.

Miten vastuullisuuden voi huomioida ruokapalvelun eri toiminnoissa?

Ruokapalvelut ja asiantuntijat ovat kertoneet virtuaali-infoissa, miten vastuullisuus näkyy ja toteutuu ruokapalveluiden toiminnassa. Tutustu infojen materiaaleihin ja ota mallia omaan vastuullisuustyöhön.

 

Juureksia laatikoissa
Kehitysohjelman viimeisessä virtuaali-infossa 
  • tutustuttiin Vastuullinen ruokapalvelu -ohjelman käyttämiseen ja vastuullinenruokapalvelu.fi -sivuston sisältöihin. Katso esitys

 

  • Riina Puranen Seinäjoen ruokapalveluista kertoi, miten vastuullisuusohjelma on auttanut heitä vastuullisuustyössä. Katso esitys

 

  • ravintola-alan toimija Henri Alén tarkasteli sivuston sisältöä, käytettävyyttä ja hyödyntämistä yksityisen ravintolan näkökulmasta. Miten yksityinen ravintola voi hyödyntää ohjelmaa? Katso esitys
Infojen materiaalit aiheittain

 

Ruokalistasuunnittelu

Ruokalistasuunnittelussa on huomioitava niin asiakkaiden toiveet ja odotukset kuin keittiön prosessit ja tuotantotavat. Miten ruokalistasuunnittelu etenee ja miten rakennetaan kestävä ruokalista? 

 

Hankinnat

Ruokapalveluiden tekemillä hankinnoilla on merkittävä vaikutus vastuullisuuden eri osa-alueisiin. Elintarvikkeiden lisäksi hankitaan non-food tuotteita, keittiön käyttötarvikkeita sekä erilaisia palveluita.

  • Ruokapalvelupäällikkö Liisa Belaid antoi esimerkkejä, miten Lempäälän kunnan ruokapalvelun hankinnoissa on huomioitu vastuullisuus. Katso esitys
  • Elintarvikehankintojen kotimaisuus kiinnostaa niin ruokapalvelutoimijoita kuin yhteiskunnallisestikin. Kotimaisuusasteen laskennasta ja sen merkityksestä kertoi maa- ja metsätalousministeriön erityisasiantuntija Auli Väänänen. Katso esitys

 

Ruokatuotanto

Ruokatuotantotavat määrittelevät, kuinka keittiö toimii. Tuotantoprosessien hallinta, laiteteknologia ja tiedolla johtaminen tukevat myös vastuullista toimintaa.

 

Ruokahävikki

Jotta ruokahävikkiä voidaan vähentää tulee ymmärtää sekä omaa että asiakkaiden toimintaa. Hävikkiprojektien avulla ruokapalvelut löysivät omaan toimintaan sopivat käytännöt hävikin vähentämiseen. 

 

 

 
Vastuullisuussuunnitelman tekeminen

Vastuullisuussuunnitelma tuo jatkuvuutta vastuullisuustyöhön. Konkreettisista teoista rakentuva suunnitelma auttaa vastuullisuutta löytämään paikkansa osana ruokapalveluiden arkea, johtamista sekä toiminnan suunnittelua. Katso esimerkit, miten vastuullissuunnitelma on osa ruokapalveluiden toimintaa.  

 

Viestintä 

Onnistunut asiakasviestintä tavoittaa asiakkaan, on ymmärrettävää ja puhuttelevaa sekä saa asiakkaan toimimaan toivotulla tavalla.

  • Juha Jokinen Defose Oy:stä kertoi, miten voit olla parempi viestijä. Entä mitä tapahtuu, jos et viesti mitään? Katso esityksestä asiakaslähtöiset askeleet kohti parempaa viestintää.
  • Ruokapalvelussakin viestintää voi maustaa mielikuvituksella: tarinoilla. Kaareassa vastuullisuudesta kerrotaan tarinoiden avulla. Makaronilaatikon matka kertoo, millaisia vastuullisuustekoja Kaareassa tehdään
  • Viesti vastuullisesti - miten alkuun vastuullisuusviestinnässä? Esityksessä kerrataan vastuullisuusviestinnän perusasioita, pohditaan miten kannustaa koko henkilöstö viestimään ja miten valita omaan asiakaskuntaan uppoava viestintätyyli ja -kanavat. Katso Ammattikeittiöosaajat ry:n Marjut Huhtalan esitys aiheesta.

 

Sosiaalinen vastuullisuus ja johtaminen

Sosiaalinen vastuullisuus nostaa ihmiset huomion keskipisteeseen ja auttaa monen ravitsemisalan ajankohtaisen haasteen ratkaisemisessa. 

 

Yritysten vastuullisuusteot

Millaisia vastuullisuustekoja elintarvikeyrityksissä tehdään ja mitä ruokapalvelut voivat näistä oppia? Katso yhteenveto yritysten vastuullisuusteoista, joita he ovat esitelleet webinaareissa.

Yritysten vastuullisuusteot -webinaarit

Viimeinen Yritysten vastuullisuusteot -webinaari on tiistaina 12.9. klo 13-14. Tällä kertaa vastuullisuusteoistaan ovat kertomassa Famifarm Oy/Järvikylän markkinointipäällikkö sekä Agrifutura Tomaatit Oy/Nams myyntijohtaja Teemu Kanasuo. 

Webinaarien ideana on tuoda yritysten vastuullisuustekoja ruokapalveluiden nähtäväksi, jotta ruokapalvelutoimijat saavat lisätietoa hankkimiensa tuotteiden vastuullisuudesta ja ideoita omaan toimintaan. Webinaarit eivät sisällä kaupallista yritys- tai tuote-esittelyä. 

Webinaariin ei tarvitse ilmoittautua, vaan voit liittyä suoraan mukaan alla olevalla Teams-linkillä. Aiempiin esityksiin voit tutustua Ruokatieto Yhdistys ry:n sivuilla.

Liity webinaariin: Teams-linkki

Vastuulliset ruokapalvelut -ohjelman tunnus

Kehitysohjelman
ruokapalvelutoimijat

Vastuulliset ruokapalvelut -ohjelmassa on mukana kymmenen ruokapalvelutoimijaa ympäri Suomea. Tutustu ruokapalveluiden vastuullisuustavoitteisiin:

 

Vastuulliset ruokapalvelut -artikkelit

Ammattikeittiöosaajat ry:n kirjoittama artikkelisarja kertoo, millaisia vastuullisuusasioita ruokapalvelut haluavat ratkaista ja millaisia askeleita toiminnan kehittämiseksi on jo otettu.  Lue artikkelit täältä.

Työpajoja, kehittämistä ja asiakkaiden osallistamista

Ruokapalvelut osallistuvat työpajoihin ja laativat sekä kehittävät omaa vastuullisuussuunnitelmaansa.

Työpajojen teemoja ovat olleet ruokahävikki, ruokalistasuunnittelu, ruokatuotantoprosessit, sosiaalinen vastuullisuus ja vastuullisuusviestintä. Työpajojen tulosten, niihin liittyvien kehittämistehtävien sekä kommenttien ja kokemusten kautta saadaan konkreettisia toimintatapoja, miten ruokapalvelutoimijat voivat edetä oman vastuullisuussuunnitelman laatimisessa.

Keväällä 2021 ruokapalvelut osallistivat asiakkaansa (pdf) mukaan vastuullisuustyöhön. Osallistamista toteutettiin muun muassa makuraatien, asiakaskyselyjen ja reseptikilpailun keinoin. Kohteeksi pääsivät eri-ikäiset ruokapalvelun asiakkaat aina alakouluikäisistä ikäihmisiin. Tuusula toteutti osallistamisen syksyllä 2021 tekemällä vastuullisen pop-up ravintolan.

Samaan aikaan ruokapalvelut toteuttivat ketterän kokeilun Motivan organisoimana. Katso kokeilujen tuloskortit 

Tukena asiantuntijoita

EkoCentria | XAMK | Ammattikeittiöosaajat | Ruokatieto | Luonnonvarakeskus

yhteinen logokuva

Osana laajempaa ketjua

Kehitysohjelman laatimisessa huomioidaan Suomen hallitusohjelman mukainen Ilmastoruokaohjelma ja siinä mainittu kestävä ruokajärjestelmä, kansallinen Hankinta-strategia sekä kuntien omia strategisia vastuullisuustavoitteita. Lisäksi otetaan huomioon valtioneuvoston periaatepäätös vastuullisista elintarvikehankinnoista (2016), hallituksen lähi- ja luomuruokaohjelmat sekä suomalaiset ravitsemussuositukset eri ikä- ja kohderyhmille. Kehitysohjelmassa huomioidaan myös YK:n Agenda 2030 ja Hankinta-Suomen tavoitteet, jotka liittyvät ruokajärjestelmään.

Kehitysohjelma toteutetaan 1.11.2020 – 31.10.2023 välisenä aikana, ja sitä rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Kuntaliitto toimii hankkeen yhteistyötahona.

Lisätietoja

Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Väänänen Sari
projektipäällikkö
strategian tuki
PL 87 (Hehkukatu 1)
70211 Kuopio