Palvelut

Valkoasuinen kokki leipoo.

Meiltä EkoCentriasta saat asiantuntevaa tukea kohti kestäviä ruokapalveluja. Tarjoamme sekä asiantuntijapalveluita että monipuolisia koulutuksia. Jokainen kokonaisuus räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan. 

Asiantuntijapalvelut

Konsultointi

Tarjoamme asiantuntijuutta ja koulutuksia esimerkiksi

 • kunnan tai muun julkisen hankintayksikön hankintastrategian kehittämiseen
 • lähi- ja luomuruokahankintojen suunnitteluun ja toteutukseen
 • ammattikeittiöiden kestävän kehityksen kartoitusten ja kehittämissuunnitelmien tekemiseen
 • ruokalistasuunnitteluun
 • kasvisruokareseptiikan kehittämiseen

Selvitykset ja arvioinnit

Esimerkkejä toteuttamistamme selvityksistä ja arvioinneista

Tilaisuudet ja webinaarit

Järjestämme muun muassa ruokapalveluiden  kestäviin toimintoihin liittyviä tilaisuuksia ja webinaareja. Aiheina esimerkiksi:

 • Koulujakelutuki paikallisten tuotteiden käytön vauhdittajana
 • Dynaamisella hankintamenettelyllä alueellisia yrityksiä tarjoajiksi
 • Innovatiivisuudella paikallisuutta ruokalistalle
 • Tietoa ja kokemuksia innovaatiokumppanuudesta 
 • Julkiset hankinnat kotimaisen ruoankäytön edistäjänä 
 • Aterian seminaarissa etsittiin toivoa ja tekoja ympäristöahdistukseen
 • Julkisia hankintoja voi tehdä myös pienhankintoina 
 • Ruokapalveluhankintojen kilpailutus vastuullisuuskriteereitä hyödyntäen 
 • Ruoan tuotannon ja jalostuksen ympäristövastuullisuus taloudelliseksi hyödyksi 

 

Webinaarien materiaalit löytyvät Maaseudunhankinnat.fi-sivuilta. 

Kokkeja keittiössä lukemassa papereita.

Koulutukset

Alla on esimerkkejä koulutuksista, joita voimme järjestää. Valmiiden koulutusten lisäksi räätälöimme palveluita asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Hankintavalmennus

Valmennuksessa perehdytään julkisiin hankintoihin sekä hankintayksikön että tarjoajan näkökulmasta. Koulutus antaa tukea mm. hankintailmoitusten ja tarjouspyyntöjen löytämiseen sekä tuleviin tarjouskierroksiin valmistautumiseen. Koulutuksessa tutustutaan esimerkkien avulla tarjouspyyntöihin ja tarjouksiin sekä niiden ongelmakohtiin sekä tutustutaan sähköiseen tarjouspalveluun. Lisätietoja sari.vaananen(at)sakky.fi puh. 044 785 4025

 

Vastuullisuus ruokapalveluissa

Ruokapalveluhenkilöstölle suunnattu puolen päivän koulutus, jossa käydään läpi ruokapalveluiden keskeiset ympäristövaikutukset sekä esitellään käytännönläheisesti keinoja ympäristövaikutusten vähentämiseen ammattikeittiöiden toiminnassa. Lisätietoja anu.arolaakso@sakky.fi, puh. 044 785 4048 | sari.vaananen@sakky.fi, 044 785 4025

 

Luomu ammattikeittiössä

Koulutus antaa perustiedot luomutuotannosta, luomuraaka-aineista sekä niiden käytöstä ammattikeittiössä. Koulutuksessa tutustutaan myös ammattikeittiöille suunnattuun Portaat luomuun -ohjelmaan. Neljän tunnin koulutus on suunnattu ruokapalveluhenkilöstölle. Lisätietoja anu.arolaakso(at)sakky.fi puh. 044 785 4048

 

Ympäristövastuullinen kasvisruokakokki

Ammattikeittiöissä työskenteleville esimiehille ja kokeille suunnattu 8 opintopisteen koulutus (90 h). Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa itsenäisesti toteuttaa ympäristövastuullisten kasvisruokien suunnittelua ja valmistusta omassa työyksikössään. Lisätietoja maija.rissanen(at)sakky.fi puh. 044 785 3322

 

Ravitsemussuunnittelu ja kestävä kehitys

Ruokalistasuunnittelu on yksi tärkeimmistä ruokapalvelun toiminnoista myös ympäristövaikutusten hallinnan näkökulmasta. Koulutuksessa annetaan eväitä kestävän kehityksen mukaiseen ruokalistasuunnitteluun, jossa otetaan huomioon mm. ravitsemussuositukset ja ympäristövastuullinen lautasmalli. Koulutus soveltuu ruokapalvelualan ammattilaisille, jotka osallistuvat ruokalistasuunnitteluun. Koulutus kestää kuusi tuntia. Lisätietoja maija.rissanen(at)sakky.fi puh. 044 785 3322