Työpajoja ja kehittämistä

Ruokapalvelut osallistuvat työpajoihin ja laativat sekä kehittävät omaa vastuullisuussuunnitelmaansa. Työpajojen tulosten, niihin liittyvien kehittämistehtävien sekä kommenttien ja kokemusten kautta saadaan konkreettisia toimintatapoja, miten ruokapalvelutoimijat voivat edetä oman vastuullisuussuunnitelman laatimisessa.

Työpajat toteutetaan aikavälillä 3/2021-6/2022, ja niiden teemat vaihtelevat. Työpajojen välissä ruokapalvelut tekevät kuhunkin työpajan sisältöön liittyvän kehittämistehtävän. 

Vuosikello, jolle on tekstivastine tekstissä.

 

Ensimmäisessä työpajassa (TP 1) 23.3.2021 ruokapalvelut saavat tietoa vastuullisuuden osa-alueista ja arvioivat niiden vaikutuksia omassa toimipaikassa. Samalla käydään läpi kokeilujen kuulumiset, ohjeistus ruokapalvelukohtaiseen osallistamiseen sekä viestinnän perusteet.

Toinen työpaja (TP 2) 10.6.2021 on kokeilujen päätöstilaisuus, jossa esitetään omat kokeilut sekä käydään läpi osallistamistyöpajojen opit. Samalla ruokapalvelut aloittavat laatimaan omia vastuullisuussuunnitelmiaan sekä asettavat mittarit ja indikaattorit ruokapalveluiden vastuullisuuden kehittämiselle ja seurannalle.

Syksyllä 2021 ja keväällä 2022 eri teemaiset työpajat jatkuvat. Syyskuun työpajassa teemana ovat elintarvikehankinnat ja vuoden 2021 viimeisessä työpajassa pureudutaan ruokahävikkiin ja sen vähentämisen tarpeeseen ja keinoihin. Vuoden 2022 ensimmäinen Kestävä ruokatuotanto -työpaja toteutetaan kahtena päivänä; tammikuussa aiheena on ruokalistasuunnittelu, ja helmikuussa ruokatuotantoprosessit. Kevään edetessä mietitään sosiaalisen vastuullisuuden aihetta erityisesti työhyvinvoinnin näkökulmasta sivuten hankintojen. Kesäkuun koettaessa onkin kertynyt paljon viestittävää, jota tarkastellaan ja arvioidaan viestinnän työpajassa.  Ruokapalvelutoimijat saavat apua vastuullisuusraportoinnin tekemiseen.

Jokaisessa vaiheessa ruokapalveluille on tarjolla organisaatio- tai ryhmäkohtaista tukea ja neuvontaa.

Syksyllä 2022 ruokapalveluiden vastuullisuussuunnitelmia tarkennetaan ja muokataan. Ruokapalvelut osallistuvat kehitysohjelman toiminnallistamiseen esimerkiksi viestimällä aktiivisesti omasta vastuullisuustyöstään eri tilaisuuksissa ja medioissa.