Työpajoja ja kehittämistä

Ruokapalvelut osallistuvat työpajoihin sekä laativat ja kehittävät omaa vastuullisuussuunnitelmaansa. Työpajojen tulosten, niihin liittyvien kehittämistehtävien sekä kommenttien ja kokemusten kautta saadaan konkreettisia toimintatapoja, miten ruokapalvelutoimijat voivat edetä oman vastuullisuussuunnitelman laatimisessa.

Työpajat toteutetaan aikavälillä 3/2021-8/2022, ja niiden teemat vaihtelevat. Työpajojen välissä ruokapalvelut tekevät kuhunkin työpajan sisältöön liittyvän kehittämistehtävän. 

Vuosikello, jolle on tekstivastine tekstissä.

 

Ensimmäisessä työpajassa (TP 1) 23.3.2021 ruokapalvelut saivat tietoa vastuullisuuden osa-alueista ja arvioivat niiden vaikutuksia omassa toimipaikassa. Samalla käytiin läpi kokeilujen kuulumiset, ohjeistus ruokapalvelukohtaiseen osallistamiseen sekä viestinnän perusteet.

Toinen työpaja (TP 2) 10.6.2021 oli kokeilujen päätöstilaisuus, jossa esitettiin omat kokeilut sekä käytiin läpi osallistamistyöpajojen opit. Samalla ruokapalvelut aloittivat laatimaan omia vastuullisuussuunnitelmiaan sekä asettivat mittarit ja indikaattorit ruokapalveluiden vastuullisuuden kehittämiselle ja seurannalle.

Syksyllä 2021 ja keväällä 2022 eri teemaiset työpajat jatkuivat. Syyskuun työpajassa teemana oli elintarvikehankinnat ja vuoden 2021 viimeisessä työpajassa pureuduttiin ruokahävikkiin ja sen vähentämisen tarpeeseen ja keinoihin. Vuoden 2022 ensimmäinen Kestävä ruokatuotanto -työpaja toteutettiin kahtena päivänä; tammikuussa aiheena oli ruokalistasuunnittelu ja helmikuussa ruokatuotantoprosessit. Kevään edetessä mietittiin sosiaalisen vastuullisuuden aihetta erityisesti työhyvinvoinnin näkökulmasta sivuten hankintoja. Kesän koittaessa olikin kertynyt paljon viestittävää. Kaksiosaisessa viestinnän työpajassa kesä- ja elokuussa 2022 viestinnän asiantuntijat opastivat ruokapalveluita vastuullisuusviestinnässä ja innostivat vastuullisuustekojen tarinallistamiseen. Työpajojen jälkeen ruokapalvelutoimijat saavat apua vastuullisuusraportoinnin tekemiseen.

Jokaisessa vaiheessa ruokapalveluille on tarjolla organisaatio- tai ryhmäkohtaista tukea ja neuvontaa.

Syksyllä 2022 ruokapalveluiden vastuullisuussuunnitelmia tarkennetaan ja muokataan. Ruokapalvelut osallistuvat kehitysohjelman toiminnallistamiseen esimerkiksi viestimällä aktiivisesti omasta vastuullisuustyöstään eri tilaisuuksissa ja medioissa.