Työpajoja ja kehittämistä

Ruokapalvelut osallistuvat työpajoihin ja laativat sekä kehittävät omaa vastuullisuussuunnitelmaansa. Työpajojen tulosten, niihin liittyvien kehittämistehtävien sekä kommenttien ja kokemusten kautta saadaan konkreettisia toimintatapoja, miten ruokapalvelutoimijat voivat edetä oman vastuullisuussuunnitelman laatimisessa.

Työpajat toteutetaan aikavälillä 3/2021-6/2022, ja niiden teemat vaihtelevat. Työpajojen välissä ruokapalvelut tekevät kuhunkin työpajan sisältöön liittyvän kehittämistehtävän. 

df

 

Ensimmäisessä työpajassa (TP 1) 23.3.2021 ruokapalvelut saavat tietoa vastuullisuuden osa-alueista ja arvioivat niiden vaikutuksia omassa toimipaikassa. Samalla käydään läpi kokeilujen kuulumiset, ohjeistus ruokapalvelukohtaiseen osallistamiseen sekä viestinnän perusteet.

Toinen työpaja (TP 2) 10.6.2021 on kokeilujen päätöstilaisuus, jossa esitetään omat kokeilut sekä käydään läpi osallistamistyöpajojen opit. Samalla ruokapalvelut aloittavat laatimaan omia vastuullisuussuunnitelmiaan sekä asettavat mittarit ja indikaattorit ruokapalveluiden vastuullisuuden kehittämiselle ja seurannalle.

Syksyllä 2021 ja keväällä 2022 eri teemaiset työpajat jatkuvat. Teemoina ovat muun muassa hankinnat, ruokalistasuunnittelu, asiakastarpeet, työhyvinvointi, viestintä sekä vastuullisuusraportointi. Jokaisessa vaiheessa on tarjolla ruokapalvelukohtaista tukea ja neuvontaa.

Syksyllä 2022 ruokapalveluiden vastuullisuussuunnitelmia tarkennetaan ja muokataan. Ruokapalvelut osallistuvat kehitysohjelman toiminnallistamiseen esimerkiksi viestimällä aktiivisesti omasta vastuullisuustyöstään eri tilaisuuksissa ja medioissa.