Opintojen kustannukset ja rahoitus

Kaksi opiskelijaa tietokoneen äärellä sohvalla.

Opintojen kustannukset

Keväällä 2021 peruskoulun päättävien oppivelvollisuus kestää 18-vuotiaaksi saakka. Oppivelvollisuuden piirissä olevat opiskelijat saavat maksutta

 • opinnoissa tarvittavat työvälineet.
 • oppikirjat ja muut opiskelumateriaalit.
 • opinnoissa tarvittavat työvaatteet ja -kengät.
 • yli 7 kilometriä pitkät päivittäiset koulumatkat.

 

Opintojen maksuttomuus koskee nuoria, joiden oppivelvollisuus pitenee. Nuori saa opiskella ilmaiseksi esimerkiksi lukiossa ja ammattikoulussa, kunnes hän täyttää 20 vuotta.

Vanhemmille opiskelijoille voi koitua alakohtaisesti kustannuksia edellä mainituista hankinnoista. Tutkinnosta riippuen koulusta voi saada lainaksi muun muassa työvälineitä ja asusteita.

*** 
Opetus on maksutonta, jos opiskelet ammatillista perustutkintoa tai olet työvoimakoulutuksessa. Opiskelijana maksat itse

 • opinnoissa tarvittavat työvälineet, oppikirjat ja muut opiskelumateriaalit,
 • koulumatkat,
 • opinnoissa tarvittavat ja ammatin vaatimat työvaatteet ja -kengät ja
 • mahdolliset työelämän pätevyystestien viranomaismaksut.

 

Jos olet opiskelijana omaehtoisessa ammatti- tai erikoisammattitutkinnossa, maksat koulutusmaksun. Maksun suuruus on tutkintokohtainen, ja se sisältää mahdolliset työelämän pätevyystestit.

Lue lisää opiskelijan saamista etuuksista koulussamme ja koulun ulkopuolella. 

Opintojen rahoitus

Opintojen rahoittamiseen on useita keinoja. Toimeentulon muoto vaihtelee muun muassa iän ja elämäntilanteen mukaan. 

Jatkuvan haun kautta opiskelemaan hakeutuneet voivat lukea erilaisista jatkuvan haun mahdollistamista opiskelun muodoista ja niihin liittyvistä rahoitusvaihtoehdoista täältä

Opintotuki

Opiskelijana voit saada opintotukea. Ammatillisessa koulutuksessa Kansaneläkelaitoksen (Kela) myöntämää opintotuki on tarkoitettu ammatilliseen perus- ja lisäkoulutuksen, ja lukiokoulutuksessa lukion oppimäärän suorittamiseen. Opiskelun pitää olla päätoimista. Opintotuki muodostuu opintorahasta, asumislisästä, lainatakauksesta ja oppimateriaalilisästä.

Opintotukea maksetaan kuukausilta, joissa on vähintään 18 opintotukeen oikeuttavaa kalenteripäivää. Opintorahaa myönnetään 17 vuotta täyttäneille opiskelijoille. Alle 17-vuotias voi kuitenkin määrätyin ehdoin saada opintotuen asumislisää ja opintolainan valtiontakauksen sekä oppimateriaalilisän.  

Tutustu Kelan Pikaopas opintoetuuksiin -sivustoon, jossa on kerrottu aikajärjestyksessä tukien hakemisesta ja myöntämisestä. Kelan laskurilla voit laskea, saatko Kelan myöntämiä tukia. Tukihakemuksen liitteeksi tarvitset opiskelutodistuksen, jonka saat opiskelupalvelupisteestä. 

Oppimateriaalilisä

Oppimateriaalilisä on osa opintorahaa. Jos opiskelija saa opintorahaa, oppimateriaalilisää ei tarvitse erikseen hakea.

Jos opiskelija ei ole oikeutettu opintorahaan, voi hän tietyin ehdoin silti saada oppimateriaalilisää. Tukea voi hakea, jos

 • olet lapseton ja naimaton opiskelija
 • vanhempiesi yhteenlasketut tulot ovat enintään 41 100 euroa vuodessa
 • asut vanhempasi luona ja olet alle 20-vuotias tai asut itsenäisesti ja olet alle 18-vuotias.

 

Myös alle 17-vuotias voi saada oppimateriaalilisää, vaikkei hän muutoin ole oikeutettu opintorahaan. Opiskelija hakee lisää Kelalta

Koulumatkatuki

Kelan koulumatkatukea voit hakea, jos 

 • olet perustutkinto-opiskelija, lukio-opiskelija tai Valma- ja Telma-koulutuksen opiskelija,
 • koulumatkasi on vähintään 10 kilometriä yhteen suuntaan,
 • teet yhdensuuntaisia matkoja vähintään seitsemän kertaa viikossa,
 • matkalipun hinta on yli 54 € kuukaudessa (omavastuu 43 €/kk)

Oppisopimuksen aikana opiskelija ei ole oikeutettu koulumatkatukeen. 

Hae tuli Kelan sivuilta. Koulumatkatukihakemuksia ja ostotodistuslomakkeita saat myös koulun opiskelijapalvelupisteestä.

Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustuki on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on jo työelämää takana. Sinulla on mahdollisuus hakea aikuiskoulutustukea, jos työvuosia on takana vähintään 8 ja olet ollut nykyisen työnantajan palveluksessa tai päätoimisena yrittäjänä vähintään vuoden. 

Lue lisää Työllisyysrahastosta.