Opiskelun muodot ja rahoitus | jatkuva haku

Kolme opiskelijaa istuu ja yksi seisoo ja he katsovat samaa tietokonetta.

Jatkuvan haun kautta sinulla on monia opiskelumuodon vaihtoehtoja: mikä on opintojesi tavoite ja miten rahoitat opintosi? 

Opinnot voivat olla tutkintotavoitteisia tai muutoin ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta. Opiskelu voi siis kestää muutamasta päivästä useampaan vuoteen. 

Jatkuvan haun kautta tulevissa koulutusmuotojen vaihtoehdoissa on laaja kirjo myös erilaisia opintojen rahoitusmuotoja. Tällä sivulla on kerrottu eri opiskelumuotojen myötä tulevista rahoitusvaihtoehdoista. 

Omaehtoinen koulutus

Omaehtoisessa koulutuksessa suoritat perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai tutkinnon osia. Opinnot voivat olla osa-aikaisia tai päätoimisia tilanteestasi riippuen. Voit opiskella siis muutamasta päivästä useampaan vuoteen. 

Ammatillisten perustutkintojen opetus on maksutonta. Ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksessa opiskelijamaksut on määritelty tutkintokohtaisesti, samoin lyhyt- ja täydennyskoulutuksissa. 

On mahdollista, että omaehtoiseen opiskeluun voi saada työttömyystukea. Työttömän tai työttömyysuhan alla olevan henkilön kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä Työ- ja elinkeinopalveluihin ja tarkistaa virkailijan kanssa omat mahdollisuudet etuuksiin.

 

Oppisopimus

Opinnot voit suorittaa oppisopimuksella, jolloin opit suurimman osan ammattitaidosta tekemällä käytännön töitä työpaikalla. Työelämässä oppimista täydennetään tietopohjaisilla opinnoilla (noin 20 %). Oppisopimuksella on mahdollisuus opiskella mitä tahansa ammatillista tutkintoa, tutkinnon osia sekä syventävää ja täydentävää koulutusta.

Jos suoritat opintoja oppisopimuksella, olet samalla työsuhteessa työnantajaasi. Työsuhde voi olla uusi tai jo valmiiksi voimassa oleva. Oppisopimuskoulutuksessa olet työntekijä ja saat palkkaa. Sopimusosapuolia ovat sinun lisäksesi työnantajasi ja koulu. 

Oppisopimuskoulutus soveltuu kaiken ikäisille. Se räätälöidään opiskelijan ja työpaikan tarpeiden mukaan. Oppisopimus voidaan solmia jo työssä olevalle työntekijälle, uudelle työntekijälle, työttömälle työnhakijalle ja yrittäjälle. 

 

Työvoimakoulutus 

Työvoimakoulutuksen tavoitteena on parantaa opiskelijan edellytyksiä sijoittua työelämään. Työvoimakoulutus on ensisijaisesti suunniteltu työttömille työnhakijoille ja työttömyysuhan alla oleville henkilöille. 

Työvoimakoulutus on pääosin ammatillisia valmiuksia edistävää perus-, jatko- tai täydennyskoulutusta.

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta; rahoituksen hoitaa työ- ja elinkeinohallinto. Työvoimakoulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston kautta. Ajankohtaista tietoa työvoimakoulutuksesta saat TE-palveluiden nettisivuilta

Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustuki on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on jo työelämää takana. Sinulla on mahdollisuus hakea aikuiskoulutustukea, jos työvuosia on takana vähintään 8 ja olet ollut nykyisen työnantajan palveluksessa tai päätoimisena yrittäjänä vähintään vuoden. 

Lue lisää Työllisyysrahastosta.