Opiskelun muodot ja rahoitus | jatkuva haku

Kolme opiskelijaa istuu ja yksi seisoo ja he katsovat samaa tietokonetta.

Ammatilliseen koulutukseen hakiessasi sinulla valittavissa erilaisia opiskelu- ja rahoitusvaihtoehtoja, joita voit pohtia sinun omien tavoitteiden ja mahdollisuuksien pohjalta.

Opinnot voivat olla tutkintoon tähtääviä tai ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta. Opiskelu voi siis kestää muutamasta päivästä useampaan vuoteen.

Eri koulutusmuodoissa on myös laaja kirjo erilaisia rahoitusvaihtoehtoja. Näistä kerrotaan tällä sivulla.

Omaehtoinen opiskelu

Omaehtoisessa koulutuksessa suoritat perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai tutkinnon osia. Opinnot voivat olla osa-aikaisia tai päätoimisia tilanteestasi riippuen, ja ne voivat kestää muutamasta päivästä useampaan vuoteen.

Ammatillisten perustutkintojen opetus on maksutonta. Ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksessa opiskelijamaksut on määritelty tutkintokohtaisesti. Samoin on myös lyhyt- ja täydennyskoulutuksissa. 

Omaehtoiseen opiskeluun voi saada työttömyystukea. Työttömän tai työttömyysuhan alla olevan henkilön kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä Työ- ja elinkeinopalveluihin (TE-palvelut) ja tarkistaa virkailijan kanssa mahdollisuudet etuuksiin.

 

Oppisopimus

Opinnot voit suorittaa oppisopimuskoulutuksena kokonaan tai vaikka osittain. Oppisopimusopiskelijana opit suurimman osan ammattitaidosta tekemällä käytännön töitä työpaikalla. Työelämässä oppimista täydennetään tietopohjaisilla opinnoilla, joita on opinnoista noin 20 %. Oppisopimuksella on mahdollisuus opiskella mitä tahansa ammatillista tutkintoa, tutkinnon osia sekä syventävää ja täydentävää koulutusta.

Oppisopimusopiskelijana olet samalla työsuhteessa työnantajaasi. Oppisopimuskoulutuksessa olet työntekijä ja saat palkkaa. Sopimusosapuolia ovat sinun lisäksesi työnantajasi ja koulu.

Oppisopimuskoulutus soveltuu kaiken ikäisille. Se räätälöidään opiskelijan ja työpaikan tarpeiden mukaisesti. Oppisopimus voidaan solmia jo työssä olevalle työntekijälle, uudelle työntekijälle, työttömälle työnhakijalle ja yrittäjälle.

 

Työvoimakoulutus 

Työvoimakoulutuksen tavoitteena on parantaa opiskelijan edellytyksiä sijoittua työelämään. Työvoimakoulutus on ensisijaisesti suunniteltu työttömille työnhakijoille ja työttömyysuhan alla oleville henkilöille. 

 

Työvoimakoulutus on pääosin ammatillisia valmiuksia edistävää perus-, jatko- tai täydennyskoulutusta.

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta; rahoituksen hoitaa työ- ja elinkeinohallinto. Työvoimakoulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston kautta. Ajankohtaista tietoa työvoimakoulutuksesta saat TE-palveluiden nettisivuilta

Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustuki on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on jo kokemusta työelämästä. Sinulla on mahdollisuus hakea aikuiskoulutustukea, jos työvuosia on takana vähintään 8 ja olet ollut nykyisen työnantajan palveluksessa tai päätoimisena yrittäjänä vähintään vuoden. 

Lue lisää Työllisyysrahastosta.