Opiskelijayhdistys Salkku ry

Kolme opiskelijaa istuu ja yksi seisoo ja he katsovat samaa tietokonetta.

Savon ammattiopiston opiskelijat muodostavat yhdessä opiskelijayhdistys Salkku ry:n, jonka hallituksessa vaikuttaa aktiivisesti opiskelijoita Savon ammattiopiston eri yksiköistä ja aloilta.

Salkku ry koostuu Savon ammattiopiston eri yksiköissä toimivista alajaostoista, joita nimitetään kampustiimeiksi.  Kampustiimeissä opiskelijat voivat edistää oman yksikkönsä opiskelijoiden yhteistoimintaa ja osallisuutta. Eri kampustiimeillä on edustaja Salkku ry:n hallituksessa.

Haluatko lähettää Salkku ry:n hallitukselle ideoita, aloitteita tai muita kehittämistoiveita opiskelijoiden hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden kehittämiseksi? Voit tehdä sen esimerkiksi lähettämällä meille aloitelomakkeen (forms). Salkku ry:n hallitus käy aloitelomakkeita läpi säännöllisesti ja vie niitä eteenpäin eri kanavia pitkin. Lomakkeen voi täyttää nimettömästi.

Mitä Salkku ry tekee?

Opiskelijayhdistys Salkku ry:n tehtäviin kuuluu mielenkiintoisia tehtäviä, joiden myötä opiskelijat pääsevät vaikuttamaan koulun arkeen. Tehtäviä ovat muun muassa

 • olla positiivisesti näkyvä opiskelijayhteisö,
 • ottaa kantaa asioihin,
 • olla opiskelijoiden edunvalvoja ja viestiä opiskelijoiden näkökulma kuntayhtymän johdolle,
 • suunnitella tapahtumia,
 • tehdä yhteistyötä opiskelijajärjestöjen ja muiden opiskelijayhdistysten kanssa,
 • aktivoida ja tukea kampustiimejä ja
 • edistää opiskelijoiden hyvinvointia, yhteistyötä ja opiskeluedellytyksiä.

 

10 nuorta seisoo selin kameraan ja pitävät toisiaan hartioilta kiinni, ilta-aurinko.

Hallitus äänitorvena

Opiskelijayhdistyksen hallitus toimii äänitorvena ja yhdyssiteenä kuntayhtymän johtoon. Hallitus muodostuu eri yksiköissä olevien kampustiimien valitsemista edustajista. Hallituksen jäsenistä valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä sihteeri.  

Erilaisten tapahtumien ja tempausten suunnitteluun voidaan perustaa vielä erillisiä työryhmiä.

Opiskelijayhdistystoimintaa koordinoi opinto-ohjaaja Marianne Vainio ja eri yksiköissä toimivat opinto-ohjaaja-/opettajatyöparit.

Salkun hallituksen jäsenet

28.9.2023 valittu Salkku ry:n hallitus on seuraava:

 • Puheenjohtaja Amanda Koskela, sote, Kuopio (30.10.2023 saakka)
 • Sanni Hyvönen, sote, Kuopio (Salkku ry:n puheenjohtaja 1.11.2023 alkaen)
 • Totti Snellman, liiketalous, Kuopio, varapuheenjohtaja
 • Monika Petrova, liiketalous, Iisalmi
 • Kerttu Raerinne, sote, Iisalmi VARAJÄSEN
 • Kimi Pekkarinen, metsäala, Toivala
 • Aleksi Pehkonen, metsäala, Toivala
 • Janette Enwald, pintakäsittely, Toivala VARAJÄSEN
 • Tomas Tiitinen, Varkauden lukio
 • Kalle Lankinen, Varkauden lukio VARAJÄSEN
 • Mea Korolainen, turvallisuusala, Kuopio
 • Suvi Peräkylä, sote, Kuopio
 • Sami Säisä, sote, Kuopio
 • Mico Lonka, liiketalous, Kuopio
 • Luca Rissanen, ravintola- ja cateringala, Kuopio
 • Severi Tarvainen, ravintola- ja cateringala, Kuopio

 

Infrograafille tekstivastine tekstissä.

Kiinnostuitko toiminnasta? Lisätietoja

Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Vainio Marianne
opiskelijakuntatoiminnan koordinaattori, opinto-ohjaaja
laboratorioala
prosessiteollisuuden ala
opiskelijakuntatoiminnan koordinointi
opinto-ohjaus
PL 87 (Hehkukatu 1)
70211 Kuopio