Valintaperusteet | jatkuva haku

Kaksi opiskelijaa ja opettaja tietokoneen äärellä

Alla olevat valintaperusteet astuivat voimaan 1.8.2020. 

Perustutkinnot

 • Soveltuvuuskokeen tai valintahaastattelun tulos: tämä koskee vain SORA-tutkintoja (ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen). Pääsy- ja soveltuvuuskokeista ja SORA-tutkinnoista heti seuraavassa kappaleessa lisää. 
 • Hakijalla on terveydellinen peruste ammatinvaihtoon (vakuutusyhtiön rahoitus tai lääkärintodistus).
 • Hakijalla on tarve uudelleen kouluttautumiseen työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi ja osaamisen lisäämiseksi paremmin työelämän tarpeita vastaavaksi.
 • Alan työkokemus.
 • Hakijalla ei ole koulutuspaikkaa tai ammatillista tutkintoa.
 • Peruskoulun päättötodistuksen kaikkien aineiden keskiarvo (lukiopohjaiseen koulutukseen lukion päättötodistuksen keskiarvo).

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Pääsy- ja soveltuuskokeilla hakija osoittaa soveltuvuuttaan ja motivaatiotaan hakemalleen alalleen. Kokeita on harvoilla SORA-tutkinnoissa. 

Kaikki hakijat saavat kutsun kokeisiin, jos koulutukseen liittyyy pääsy- ja soveltuvuuskoe. Hakija, joka ei ole osallistunut kokeisiin, ei voi tulla valituksi.

Lue tarkemmin Opintopolusta

Terveys ja turvallisuus

Joissain ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaan, toimintakykyyn ja rikostaustaan liittyviä vaatimuksia. Tämä on hyvä hyvä huomioida jo hakuvaiheessa.

Vaatimukset tulevat SORA-säädöksistä (ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen), ja annetut alat ovat Opetushallituksen määrittelemiä.

 

Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot

Ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen osalta noudatamme yleisiä niitä koskevia alakohtaisia pääsyedellytyksiä.

 

VALMA

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti

 • peruskoulun päätteneille nuorille, jotka ovat ilman toisen asteen tutkintoa
 • muille ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa oleville sekä 
 • maahanmuuttajataustaisille henkilöille. 
   

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa sekä valmiuksia hakea ammatilliseen koulutukseen että vahvistaa valmiuksia suorittaa ammatillinen tutkinto.

 

VALMA (erityisopetuksessa)

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti

 • peruskoulun päätteneille nuorille, jotka ovat ilman toisen asteen tutkintoa
 • muille ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa oleville sekä 
 • maahanmuuttajataustaisille henkilöille. 
   

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa sekä valmiuksia hakea ammatilliseen koulutukseen että vahvistaa valmiuksia suorittaa ammatillinen tutkinto. Valma – vaativa erityinen tuki-koulutus on tarkoitettu laaja-alaista ja monipuolista yksilöllistä erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille.

 

TELMA

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti vailla toisen asteen tutkintoa oleville perusopetuksen päättäneille erityistä ja laajaa tukea tarvitseville nuorille, joiden oppimisedellytykset tai elämäntilanne eivät mahdollista ammatillisia perustutkinto-opintoja.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa arki- ja työelämän taitoja. Valinnoissa kiinnitetään huomiota opiskelijan yksilölliseen elämäntilanteeseen ja koulutuksen tarpeeseen opiskelijan oman toimintakyvyn parantamiseksi.

Kolme opiskelijaa pöydän ääressä.

Suomen kielen testi

Kielitaidon arviointiin kutsumme hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi. 

Kielitaidon voi osoittaa olevan opintoihin riittävä myös yleisellä kielitutkinnolla (YKI) tai esimerkiksi peruskoulun päättötodistuksella. 

Lue lisää suomen kielen testistä.

Lisätietoja

Kuva yhteystiedosta Hakutoimisto, hakutoimisto@sakky.fi
Hakutoimisto, hakutoimisto@sakky.fi
Avoinna arkisin klo 9.00-15.00
Avoinna arkisin klo 9-15. Hakupalvelut
yhteishaku
jatkuva haku
opiskelijavalinta-asiat. Sähköposti: hakutoimisto@sakky.fi
Osmajoentie 75 A
78210 Varkaus