Valintaperusteet | jatkuva haku

Kaksi opiskelijaa ja opettaja tietokoneen äärellä

Alla olevat valintaperusteet astuivat voimaan 1.8.2020. 

Perustutkinnot

 • Soveltuvuuskokeen tai valintahaastattelun tulos: tämä koskee vain SORA-tutkintoja (ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen). Pääsy- ja soveltuvuuskokeista ja SORA-tutkinnoista heti seuraavassa kappaleessa lisää. 
 • Hakijalla on terveydellinen peruste ammatinvaihtoon (vakuutusyhtiön rahoitus tai lääkärintodistus).
 • Hakijalla on tarve uudelleen kouluttautumiseen työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi ja osaamisen lisäämiseksi paremmin työelämän tarpeita vastaavaksi.
 • Alan työkokemus.
 • Hakijalla ei ole koulutuspaikkaa tai ammatillista tutkintoa.
 • Peruskoulun päättötodistuksen kaikkien aineiden keskiarvo (lukiopohjaiseen koulutukseen lukion päättötodistuksen keskiarvo).
 • Vaadittu suomen kielentaito vaihtelee välillä A2-B2. Tutustu Opetushallituksen kielitaidon kuvauksiin. Katso perustutkintojen kielitaitovaatimukset (pdf). Jos tutkinnon kielitaitovaatimus on B2, hakijan on saatava kielitestistä tulos B1 ja sen jälkeen osoitettava haastattelussa suullisen kielitaidon osalta taso B2.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Pääsy- ja soveltuuskokeilla hakija osoittaa soveltuvuuttaan ja motivaatiotaan hakemalleen alalleen. Kokeita on harvoilla SORA-tutkinnoissa (Opintopolku). 

Kaikki hakijat saavat kutsun kokeisiin, jos koulutukseen liittyyy pääsy- ja soveltuvuuskoe. Hakija, joka ei ole osallistunut kokeisiin, ei voi tulla valituksi.

Kevään 2021 soveltuvuuskokeet järjestetään toukokuussa

Terveys ja turvallisuus

Joissain ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaan, toimintakykyyn ja rikostaustaan liittyviä vaatimuksia. Tämä on hyvä hyvä huomioida jo hakuvaiheessa.

Vaatimukset tulevat SORA-säädöksistä (ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen), ja annetut alat ovat Opetushallituksen määrittelemiä.

 

Kolme opiskelijaa pöydän ääressä.

Kielitaitovaatimus

Suomen kielen taidon arviointiin kutsumme hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi. 

Kielitaidon voi osoittaa olevan opintoihin riittävä myös yleisellä kielitutkinnolla (YKI) tai esimerkiksi peruskoulun päättötodistuksella. 

Lue lisää suomen kielen testistä.

Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot

Ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen osalta noudatamme yleisiä niitä koskevia alakohtaisia pääsyedellytyksiä.

 

VALMA

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti

 • peruskoulun päätteneille nuorille, jotka ovat ilman toisen asteen tutkintoa
 • muille ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa oleville sekä 
 • maahanmuuttajataustaisille henkilöille. 
   

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa sekä valmiuksia hakea ammatilliseen koulutukseen että vahvistaa valmiuksia suorittaa ammatillinen tutkinto.

 

VALMA (erityisopetuksessa)

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti

 • peruskoulun päätteneille nuorille, jotka ovat ilman toisen asteen tutkintoa
 • muille ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa oleville sekä 
 • maahanmuuttajataustaisille henkilöille. 
   

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa sekä valmiuksia hakea ammatilliseen koulutukseen että vahvistaa valmiuksia suorittaa ammatillinen tutkinto. Valma – vaativa erityinen tuki-koulutus on tarkoitettu laaja-alaista ja monipuolista yksilöllistä erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille.

 

TELMA

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti vailla toisen asteen tutkintoa oleville perusopetuksen päättäneille erityistä ja laajaa tukea tarvitseville nuorille, joiden oppimisedellytykset tai elämäntilanne eivät mahdollista ammatillisia perustutkinto-opintoja.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa arki- ja työelämän taitoja. Valinnoissa kiinnitetään huomiota opiskelijan yksilölliseen elämäntilanteeseen ja koulutuksen tarpeeseen opiskelijan oman toimintakyvyn parantamiseksi.

Lisätietoja

Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Hakutoimisto, hakutoimisto@sakky.fi
Avoinna arkisin klo 9.00-15.00
hakupalvelut
yhteishaku
jatkuva haku
opiskelijavalinta-asiat
Sähköposti: hakutoimisto@sakky.fi
PL 113 (Osmajoentie 75 A)
78201Varkaus