Valintaperusteet | jatkuva haku

Kaksi opiskelijaa ja opettaja tietokoneen äärellä

Alla olevat valintaperusteet astuivat voimaan 1.8.2020. 

Perustutkinnot

 • Soveltuvuuskokeen tai valintahaastattelun tulos: tämä koskee vain SORA-tutkintoja (ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen). Pääsy- ja soveltuvuuskokeista ja SORA-tutkinnoista heti seuraavassa kappaleessa lisää. 
 • Hakijalla on terveydellinen peruste ammatinvaihtoon (vakuutusyhtiön rahoitus tai lääkärintodistus).
 • Hakijalla on tarve uudelleen kouluttautumiseen työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi ja osaamisen lisäämiseksi paremmin työelämän tarpeita vastaavaksi.
 • Alan työkokemus.
 • Hakijalla ei ole koulutuspaikkaa tai ammatillista tutkintoa.
 • Peruskoulun päättötodistuksen kaikkien aineiden keskiarvo (lukiopohjaiseen koulutukseen lukion päättötodistuksen keskiarvo).
 • Vaadittu suomen kielentaito vaihtelee välillä A2-B2. Tutustu Opetushallituksen kielitaidon kuvauksiin. Katso perustutkintojen kielitaitovaatimukset (pdf). Jos tutkinnon kielitaitovaatimus on B2, hakijan on saatava kielitestistä tulos B1 ja sen jälkeen osoitettava haastattelussa suullisen kielitaidon osalta taso B2.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Pääsy- ja soveltuvuuskokeella hakija osoittaa omaa soveltuvuuttaan ja motivaatiotaan hakemaansa tutkintoon. Jos tutkinnossa on pääsy- ja soveltuvuuskoe, kaikki hakijat kutsutaan kokeisiin. Hakijan pitää osallistua kokeeseen, muuten hän ei voi tulla valituksi tutkintoon.

Kokeita järjestetään vain SORA-tutkinnoissa (SORA=opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja). (Opintopolku).

Terveydentila- ja turvallisuusvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen SORA-tutkinnoissa on terveydentilaan, toimintakykyyn ja rikostaustaan liittyviä vaatimuksia. Tämä on hakijan hyvä huomioida jo hakuvaiheessa.

SORA-lainsäädännössä on säädetty lain sisältö ja vaatimukset. SORA-lakia koskevat tutkinnot on määritellyt Opetushallitus.

 

Kolme opiskelijaa pöydän ääressä.

Kielitaitovaatimus

Suomen kielen taidon arviointiin kutsumme hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi. 

Kielitaidon voi osoittaa olevan opintoihin riittävä myös yleisellä kielitutkinnolla (YKI) tai esimerkiksi peruskoulun päättötodistuksella. 

Lue lisää suomen kielen testistä.

Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot

Ammattitutkinnoissa ja erikoisammattitutkinnoissa tehdään valintapäätökset ala- ja tutkintokohtaisesti. Lisätietoa tutkintojen sisällöistä ja pääsyvaatimuksista kerrotaan tutkintojen hakuilmoituksissa Savon ammattiopiston nettisivuilla.

 

VALMA

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti

 • perusopetuksen suorittaneille, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa
 • maahanmuuttajataustaisille henkilöille, joilla on tavoitteena suorittaa ammatillinen tutkinto

 

Valma-koulutus palvelee sellaisia henkilöitä, jotka eivät tiedä itselleen sopivaa ammatillista tutkintoa ja sellaisia, jotka eivät ole vielä päässeet haluamaansa tutkintoon. Valmassa on myös erinomainen mahdollisuus vahvistaa suomen kielen osaamista ja lisätä siten mahdollisuutta päästä opiskelemaan ammatillista tutkintoa.

Koulutuksen tavoitteena onkin vahvistaa opiskelijan valmiuksia hakea ammatilliseen koulutukseen ja suorittaa ammatillinen tutkinto.

 

VALMA (erityisopetuksena)

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti

 • perusopetuksen suorittaneille, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa
 • maahanmuuttajataustaisille henkilöille, joilla on tavoitteena suorittaa ammatillinen tutkinto

 

Valma – vaativa erityinen tuki -koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat laaja-alaista ja monipuolista erityistä tukea yksilöllisesti toteutettuna.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan valmiuksia erityisen tuen avulla, jotta hän pystyy hakeutumaan ammatilliseen koulutukseen ja suorittamaan siellä ammatillinen tutkinto.

 

TELMA

Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu perusopetuksen päättäneille nuorille joilla ei ole toisen asteen tutkintoa ja jotka tarvitsevat erityistä ja laajaa tukea. Telma-koulutuksessa ei tähdätä ammatillisiin perustutkintoihin, koska opiskelijoiden oppimisedellytykset tai elämäntilanne eivät anna siihen mahdollisuutta.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden arki- ja työelämän taitoja. Opintojen valinnoissa kiinnitetään huomiota opiskelijan yksilölliseen elämäntilanteeseen ja sellaisen koulutuksen tarpeeseen, jonka tavoite on opiskelijan oman toimintakyvyn parantaminen.

Lisätietoja

Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Hakutoimisto, hakutoimisto@sakky.fi
Avoinna arkisin klo 9.00-15.00
hakupalvelut
yhteishaku
jatkuva haku
opiskelijavalinta-asiat
Sähköposti: hakutoimisto@sakky.fi
PL 113 (Osmajoentie 75 A)
78201Varkaus