Valintaperusteet | jatkuva haku

Kaksi opiskelijaa ja opettaja tietokoneen äärellä

Alla olevat valintaperusteet tulevat voimaan 20.3.2023.

Perustutkinnot

 1. Soveltuvuuskokeen tai valintahaastattelun tulos: tämä koskee vain SORA-tutkintoja (ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen).
 2. Lukion oppimäärän suorittaneet, joilla ei ole ammatillista tutkintoa.
 3. Oppivelvolliset, joilla ei ole opiskelupaikkaa. (Oppivelvollisten pääasiallinen hakuväylä on yhteishaku. Tämä kriteeri ei voimassa elokuussa alkavassa koulutuksessa.)
 4. Hakijalla on terveydellinen peruste ammatinvaihtoon (vakuutusyhtiön rahoitus tai lääkärintodistus).
 5. Hakijalla on tarve uudelleen kouluttautumiseen työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi ja osaamisen lisäämiseksi paremmin työelämän tarpeita vastaavaksi.
 6. Alan työkokemus.
 7. Hakijalla ei ole koulutuspaikkaa tai ammatillista tutkintoa.
 8. Peruskoulun päättötodistuksen kaikkien aineiden keskiarvo (lukiopohjaiseen koulutukseen lukion päättötodistuksen keskiarvo).

Jos koulutus on suunnattu tietylle kohderyhmälle, tarkistetaan hakijan kuuluminen tähän kohderyhmään ja sen jälkeen sovelletaan yllä olevia valintaperusteita. Alle 17-vuotiaalla hakijalla pitää olla peruskoulun päättötodistus. Jos 17 vuotta täyttäneellä tai täysi-ikäisellä hakijalla on peruskoulusta erotodistus, selvitetään ennen opiskelijaksi valintaa hakijan valmiudet suorittaa ammatillinen tutkinto.

Tutkinnoissa vaadittu suomen kielentaito vaihtelee välillä A2–B2. Tutustu Opetushallituksen kielitaidon kuvauksiin. Katso perustutkintojen kielitaitovaatimukset (pdf). Jos tutkinnon kielitaitovaatimus on B2, hakijan on saatava kielitestistä tulos B1 ja sen jälkeen osoitettava haastattelussa suullisen kielitaidon osalta taso B2.

Jos haet ulkomaisella todistuksella:

 • Liitä hakemukseen pohjakoulutustodistus (suomalaisen peruskoulun tai lukion päättötodistusta vastaava todistus, riippuen siitä kumman olet suorittanut kotimaassasi) ja sen suomen- tai englanninkielinen käännös.

 

Jos sinulla ei ole todistuksia kotimaastasi:

 • Liitä hakemukseen selvitys siitä, miksi sinulla ei ole todistuksia ja mitä olet aikaisemmin opiskellut.
   

Jos sinut valitaan opiskelijaksi:

 • Voit hakea osaamisen tunnustamista ulkomailla suoritetuista lukio-opinnoista tai muun tutkinnon opinnoista. Osaamisen tunnustaminen tarkoittaa sitä, että sinun aiempia opintojasi hyväksytään uuteen tutkintoosi.

 

 • Hanki ja toimita koululle virallinen käännös niistä todistuksista, joista haet osaamisen tunnustamista. Aikaisemmin hankittua osaamista voi näyttää myös kokeessa tai muussa näytössä, jolloin opettaja arvioi osaamisesi.

 

 

Valintahaastattelut ja soveltuvuuskokeet

Valintahaastattelulla ja soveltuvuuskokeella hakija osoittaa omaa soveltuvuuttaan ja motivaatiotaan hakemaansa tutkintoon. Jos koulutuksen hakutiedoissa kerrotaan valintahaastattelusta tai soveltuvuuskokeesta, kaikki hakijat kutsutaan valintahaastatteluun tai soveltuvuuskokeeseen. Hakijan pitää osallistua valintahaastatteluun tai kokeeseen, muuten hän ei voi tulla valituksi koulutukseen.

Valintahaastatteluja ja soveltuvuuskokeita järjestetään vain SORA-tutkinnoissa (SORA=opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja). (Opintopolku).

Lisätietoja: Valintahaastattelut ja soveltuvuuskokeet

Terveydentila- ja turvallisuusvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen SORA-tutkinnoissa on terveydentilaan, toimintakykyyn ja rikostaustaan liittyviä vaatimuksia. Tämä on hakijan hyvä huomioida jo hakuvaiheessa.

SORA-lainsäädännössä on säädetty lain sisältö ja vaatimukset. SORA-lakia koskevat tutkinnot on määritellyt Opetushallitus.

 

Kolme opiskelijaa pöydän ääressä.

Kielitaitovaatimus

Suomen kielen taidon arviointiin kutsumme hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi. 

Kielitaidon voi osoittaa olevan opintoihin riittävä myös yleisellä kielitutkinnolla (YKI) tai esimerkiksi peruskoulun päättötodistuksella. 

Lue lisää suomen kielen testistä.

Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot

Ammattitutkinnoissa ja erikoisammattitutkinnoissa tehdään valintapäätökset ala- ja tutkintokohtaisesti. Lisätietoa tutkintojen sisällöistä ja pääsyvaatimuksista kerrotaan tutkintojen hakuilmoituksissa Savon ammattiopiston nettisivuilla.

TUVA

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti

 • vailla toisen asteen tutkintoa oleville oppivelvollisille ja muille perusopetuksen päättäneille nuorille ja
 • muille ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa oleville sekä
 • maahanmuuttajataustaisille henkilöille.

 

Tuva-koulutuksen tavoitteena on vahvistaa valmiuksia hakea toisen asteen koulutukseen, selkeyttää opiskelijan jatkosuunnitelmia ja tavoitteita sekä vahvistaa valmiuksia suorittaa toisen asteen tutkinto.

Valinta tapahtuu haastattelun perusteella. Haastattelussa arvioidaan hakijan koulutustasoa, lähtökohtia, koulutustarvetta ja motivaatiota. Uusia valintaperusteita noudatetaan elokuussa 2022 ja sen jälkeen alkavassa TUVA-koulutuksessa.

 

TUVA (erityisopetuksena)

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti

 • perusopetuksen suorittaneille, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa
 • maahanmuuttajataustaisille henkilöille, joilla on tavoitteena suorittaa ammatillinen tutkinto

 

Valma – vaativa erityinen tuki -koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat laaja-alaista ja monipuolista erityistä tukea yksilöllisesti toteutettuna.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan valmiuksia erityisen tuen avulla, jotta hän pystyy hakeutumaan ammatilliseen koulutukseen ja suorittamaan siellä ammatillinen tutkinto.

 

TELMA

Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu perusopetuksen päättäneille nuorille joilla ei ole toisen asteen tutkintoa ja jotka tarvitsevat erityistä ja laajaa tukea. Telma-koulutuksessa ei tähdätä ammatillisiin perustutkintoihin, koska opiskelijoiden oppimisedellytykset tai elämäntilanne eivät anna siihen mahdollisuutta.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden arki- ja työelämän taitoja. Opintojen valinnoissa kiinnitetään huomiota opiskelijan yksilölliseen elämäntilanteeseen ja sellaisen koulutuksen tarpeeseen, jonka tavoite on opiskelijan oman toimintakyvyn parantaminen.

Lisätietoja

Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Hakutoimisto, hakutoimisto@sakky.fi
Avoinna arkisin klo 9.00-15.00
hakupalvelut
yhteishaku
jatkuva haku
opiskelijavalinta-asiat
Sähköposti: hakutoimisto@sakky.fi
PL 113 (Osmajoentie 75 A)
78201Varkaus