Erikoisammattitutkinnot | Liiketalous

erikoisammattitutkinnot liiketalous

Liiketalouden koulutusalalla on tarjolla kaksi erikoisammattitutkintoa:

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Laadukas johtaminen ja esimiestyö ovat ratkaisevia organisaatioiden menestyksen ja hyvinvoinnin kannalta. Koska työyhteisöjen ja organisaatioiden tehokkuus, kehittyminen ja työssä viihtyminen ovat johtajien vastuulla, on tärkeää, että johtotason henkilöt ovat valmiita kehittämään itseään ja osaamistaan. Savon ammattiopisto on yritysten ja organisaatioiden johtamisen kehittämiskumppani. 

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (JYEAT) on suunnattu henkilöille, jotka toimivat yrityksen tai organisaation johtotehtävissä ja johtavat, suunnittelevat ja kehittävät yrityksen tai vastuualueen toimintaa sekä henkilöstöä, taloutta ja tuloksellisuutta. 

Meillä Savon ammattiopistossa on laaja sisältötarjonta johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnossa. Koulutuksen sisältö räätälöidään sinun osaamistarpeisiin. 
 

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon rakenne ja toteutus

Tutkinto koostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta, joka on johtajana toimiminen, sekä valinnaisista tutkinnon osista, joista valitset kaksi  itsellesi. Valinnaiset tutkinnon osat ovat:

  • strategiatyön johtaminen,
  • projektin johtaminen,
  • työyhteisön kehittämisen johtaminen,
  • henkilöstön ja osaamisen johtaminen,
  • asiakkuuksien johtaminen,
  • talouden johtaminen ja
  • tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen.

 

Voit myös valita yhden valinnaisen tutkinnon osan toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta. 

johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Verkko-opetus (Teams) voi sisältää kokonaisia päiviä esimerkiksi klo 8.15–15.00 sekä työpajoja ja webinaareja (3–4 tuntia).

Tarjoamme henkilökohtaista ohjausta itsenäiseen opiskeluun, jota ovat muun muassa verkkomateriaaliin tutustuminen, verkkotehtävät, työkalujen kokeilu käytännössä, omien kokemusten läpikäynti. 

Oman johtamisen kehittämisen työkaluna on 360-asteen johtajuusarviointi, jolla saat palautetta omalta organisaatiolta johtamistyöstäsi.

Tutustu johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon esitteeseen (pdf) ja ilmoittadu.

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto on tarkoitettu eri alojen mm. asiantuntija- tai esimiestehtävissä toimiville. Tutkinnon avulla osoitat alasi vaativampien työtehtävien hallintaa. Erikoisammattitutkinnon opiskelu edellyttää yleensä pidempää työkokemusta alalta. 

Tutkinnon eri osaamisalavaihtoehdot antavat joustavan ja yksilöllisen mahdollisuuden oman osaamisen ja vastuualueen kehittämiseen.

Savon ammattiopistossa voi suorittaa seuraavat osaamisalat: 

  • henkilöstöhallinnon osaamisalan
  • myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalan
  • taloushallinnon osaamisalan
Liiketoiminnan eat

Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Pakollisen tutkinnon osa on Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen, 60 osp. Lisäksi tutkintoon valitaan kaksi valinnaista tutkinnon osaa. Valinnaisissa on useita vaihtoehtoja muun muassa

 

Ilmoittaudu mukaan!

Lisätietoja

Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Lehtoranta Petri
suunnittelija
liiketalous
yritysyhteydet
asiakkuuksien hoitaminen
myynti ja markkinointi
räätälöidyt työyhteisövalmennukset ja koulutukset
liiketalouden tutkintokoulutukset
PL 87 (Hehkukatu 1)
70211 Kuopio
Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Muiniekka Sirpa
opettaja
liiketalous
tutkintovastaava (johtamisen ja yritysjohtamisen eat, liiketoiminnan eat)
Business Center
PL 87 (Microkatu 1, G-osa)
70211 Kuopio