Ohjausta opintoihin

Opettaja ja kolme opiskelijaa istuvat pöydän ääressä.

Opintojesi tukena on laaja joukko ammattilaisia, joiden puoleen voit kääntyä aina tarvittaessa. Apua saa niin opintojen etenemiseen, arjen pulmiin kuin jatko-opintoihin siirtymisessä. He ohjaavat opiskelijan tarpeen tullen myös muihin tukitoimiin, joita voi olla esimerkiksi opiskeluhuollon palvelut.

Ohjauspalvelujen palvelukartta (thingling.com) kertoo vaihtoehtoja opiskelupolun eri vaiheisiin. Palvelukartan avulla löydät tietoa, kun suunnittelet opintojen aloittamista, olet jo opiskelijana tai olet päättämässä opintojasi ja pohdit tulevaisuutta.

Opinto-ohjaaja

Opinto-ohjaaja on  tukena opintopolkusi aikana. Hänen tehtävänään on auttaa

 • opintojen suunnittelussa ja etenemisessä,
 • henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laadinnassa,
 • aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa yhdessä opettajien kanssa,
 • opintoihin liittyvien valintojen tekemisessä ja
 • jatko-opintoihin ja työelämään hakeutumisessa.

 

Opinto-ohjaajan palvelut kuuluvat perustutkinto-, oppisopimus-, Tuva-, Telma- ja lukio-opiskelijoille sekä tutkinnon osia suorittaville, joiden opinnot kestävät yli kaksi kuukautta. Opinto-ohjaajien yhteystiedot löydät täältä

Tutoropettaja

Tutoropettaja on opiskelijan lähiohjaaja opinnoissa. Tutoropettaja

 • vastaa opintoihin perehdyttämisestä ja ryhmäytymisestä opiskelujen alkuvaiheessa,
 • toimii HOKS-prosessin ohjaajana ja seuraa sovittujen asioiden toteutumista opinnoissa,
 • suunnittelee yhdessä opiskelijan kanssa tämän opintoja,
 • seuraa yhdessä opiskelijan kanssa opintojen edistymistä ja käynnistää tarvittaessa tukitoimenpiteitä,
 • pitää säännöllisesti ohjaustunteja,
 • tekee tiivistä yhteistyötä alaikäisten huoltajien kanssa ja
 • vastaa yhdessä opinto-ohjaajan kanssa  opintoihin liittyvien valintojen toteuttamisesta.

 

Kaikilla opiskelijoilla  perustutkinnosta tutkintoon johtamattomiin koulutuksiin on tutoropettaja. 

Opettaja

Opettaja perehdyttää

 • opiskelijan opettamansa tutkinnonosan osa-alueen sisältöön, tavoitteisiin ja arviointisuunnitelmaan,
 • seuraa opiskelijan opintojen etenemistä,
 • tiedottaa tutoropettajalle, jos opiskelu ei etene tai jos opiskelija ei osallistu säännöllisesti opiskeluun,
 • käynnistää tarvittavat tukitoimet ja
 • tekee tarvittaessa osaamisen tunnustamisia omaan opetettavaan tutkinnon osaan tai osa-alueeseen liittyen.

Ammatinohjaaja

Ammatinohjaaja ohjaa ja tukee

 • opiskelijaa opintojen aikana eri ympäristöissä,
 • auttaa opiskelijaa tämän opinnoissa ja
 • ohjaa opiskelijaa työpaikkojen löytämisessä sekä työpaikalla järjestettävän opetuksen aikana myös työpaikoilla.

Työpaikkaohjaaja

Työpaikkaohjaaja on opiskelijan ohjaaja työpaikalla. Hän

 • perehdyttää opiskelijan työpaikan tehtäviin ja työympäristöön,
 • osallistuu opiskelijan oppimisen ja näyttöjen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin,
 • ohjaa opiskelijaa tavoitteellisesti HOKSin mukaan,
 • antaa palautetta osaamisen kehittymisestä ja
 • tekee ohjausyhteistyötä oppilaitoksen opettajien ja työpaikan kanssa.