Työnantajien vinkkejä työyhteisöjen monikulttuurisuuteen

Opiskelija näyttää pullapeltiä.

Työvoimapula ei ole enää vain tulevaisuuden uhka – se on jo totisinta totta monella alalla ja alueella. Pohjois-Savon alueella asuu, työskentelee ja opiskelee tuhansia maahanmuuttaneita. Heidän potentiaalinsa ja monipuolinen osaamisensa voi turvata monen yrityksen kilpailukyvyn ja tulevaisuuden. Miten heidän ammattitaitonsa saadaan parhaiten ja nopeinten käyttöön? Miten selättää kielihaasteet?

Marraskuussa 2021 laaja rintama pohjoissavolaisia toimijoita oppilaitoksia ja yhdistyksiä järjesti Varkaudessa ja Iisalmessa aamupäivätilaisuudet, joissa pureuduimme maahanmuuttaneiden työllistämiseen, sen mahdollisuuksiin ja haasteisiin sekä kuulimme eri toimijoiden ratkaisuja, joilla helpottaa yritysten työvoimapulaa.

 

Vinkkejä monikulttuurisuuteen

Tapahtumien aikana ääneen pääsivät myös alueen yritykset, jotka kertoivat omia kokemuksiaan maahanmuuttaneiden työllistämisestä. Yritysten joukossa oli edustajia muun muassa konepajoilta, tekstiiliteollisuudesta ja elintarvikealalta. Osa työnantajista oli rekrytoinut työntekijöitä itse suoraan ulkomailta. Osa oli tehnyt yhteistyötä alueen koulujen kanssa ja sitä kautta löytänyt itselleen vakituisia työntekijöitä. Tarinoita ja esimerkkejä on yhtä monta kuin on kertojaa. Kaikilla oli kuitenkin samansuuntaisia ajatuksia, miten monikulttuurisuus työyhteisössä onnistuu.

Yritysten antamia ratkaisuja monikulttuurisuuden onnistumiseksi työyhteisössä:

 • Yhteistyö alueen koulujen kanssa
  • Työelämässä oppiminen eli harjoittelu on hyvä tapa kokeilla, miten arki yhdessä sujuu.
  • Oppisopimuksen tuomat mahdollisuudet: työnantaja voi tutustua potentiaaliseen työntekijään jo opiskeluvaiheessa.
  • Koulujen tarjoama monipuolinen tuki ja työ: muun muassa suomalaisen työyhteisön pelisääntöjen opettaminen.
 • Oikeat kumppanit onnistuneiden rekrytointien edellytyksenä
 • Kielen huomioimisen tasot
  • Ammattiopistoissa opetuskielenä on suomi, joten suomella pärjää monessa asiassa.
  • Turvallisuus- ja muut ensiarvoisen tärkeät ohjeet on mahdollista käännättää ymmärryksen varmistamiseksi.
  • Voiko yhteinen kieli olla myös englanti tai joku muu kieli?
 • Kunnollinen perehdytys
  • Perehdyttäminen tehdään esimerkkien kautta.
  • Laatu- ja turvallisuusasiat vaativat varmistuksen ymmärtämisestä.
  • Monikielisyys: työnantaja voi hyödyntää myös muita yhteisiä kieliä ja tulkkauspalveluja.
 • Työyhteisön valmistaminen ja valmistautuminen monikulttuurisuuteen
  • Ennen maahanmuuttaneen rekrytointia on työyhteisössä hyvä keskustella asian esiin nostamista kysymyksistä ja mahdollisista ennakkoluuloista. On johdon tehtävä selittää ja kertoa, että he eivät tule viemään kenenkään työpaikkoja, vaan vahvistamaan koko yritystä ja mahdollistavat sen kasvun.
  • Maahanmuuttaneille samat oikeudet ja velvollisuudet kuin kaikilla muilla työntekijöillä.
 • Myönteinen työyhteisön ilmapiiri kuuluu kauas
  • Myös maahanmuuttaneet kertovat omia kokemuksiaan eteenpäin.
  • Maahanmuuttaneet voivat tuoda mukanaan uusia asiakaskuntia.
 • Sitouttaminen: muuttaminen paikkakunnalle paras tavoite kaikkien kannalta
  • Mahdollisesti mukana on perhe.
  • Kunnilla ja kaupungeilla on aktiivinen rooli kotouttamisessa.
  • Asuminen, suomen kielen kurssit, päivähoito, puolison työpaikka…

 

Apua on tarjolla

Yritykset, koulut, kuntien ja kaupunkien toimijat sekä kolmannen sektorin edustajat kaikki painottivat sitä, että apua ja tukea maahanmuuttaneiden työllistämiseen ja työssä onnistumiseen on tarjolla.

- Aina ei olla edes tajuttu pyytää apua, vaan kantapään kautta olemme itse asioita opetelleet, totesi Famifarm Oy:n henkilöstöpäällikkö Seija Tsutsunen.

Toisen asteen koulut, korkeakoulut, kansalaisopistot ja useat muut toimijat tarjoavat suomen kielen opiskelumahdollisuuksia eri tarpeisiin ja erilaisen lähtötason omaaville henkilöille. Myös työyhteisöjä, työpaikkaohjaajia ja esimiehiä voidaan kouluttaa maahanmuuttaneen kohtaamiseen, perehdyttämiseen ja selkeän suomen kielen käyttöön työpaikalla.

Myös kuntien ja kaupunkien maahanmuuttaneille suunnatut palvelut ovat tärkeitä: näitä on muun muassa apu erilaisten lomakkeiden täyttämisessä ja lupien hakemisessa sekä ohjaus virastoissa asioimisessa.

Savon ammattiopisto oli tapahtumassa mukana osana Ammattiosaajat maailmalta – moninaistuva työelämä -hanketta.

Samalta kirjoittajalta

Tuoreimmat