AmosPiste

Viisi maahanmuuttajataustaista ammattilaista valkealla taustalla.

Osaajia yrityksenne työntekijöiksi

Osaavan työvoiman kysyntä kasvaa Pohjois-Savossa. Alueen maahanmuuttajissa on vahvaa ammatillista osaamista, minkä työllistäminen palvelee kaikkia osapuolia.

Savon ammattiopisto, Ingmanedu kulttuurialan ammattiopisto ja Ylä-Savon ammattiopisto tukevat alueen työnantajia maahanmuuttajien työllistämisessä ja arjen vuorovaikutuksen sujuvoittamisessa työpaikoilla.

Tarjoamme Pohjois-Savon alueen yrityksille ja organisaatioille maksuttomia

  • tulkkauspalveluja,
  • koulutuksia henkilökunnalle ja 
  • tukea työpaikkaohjaukseen.
     

Palvelut ovat maksuttomia yrityksille, joissa on koulujemme opiskelijoita.

dfg

Tulkkausapua arkeen

Maksuton puhelintulkkaus on vaivaton ja nopea arjen apu. Tulkkauksella varmistetaan muun muassa ymmärrys turvallisuuskäytännöistä. Tulkkaus tukee keskinäistä ymmärrystä myös

  • perehdytyksessä,
  • opiskelijan ohjauksessa,
  • palaute- ja arviointikeskusteluissa ja
  • koulutus- ja oppisopimusta solmittaessa.

Käytännönläheiset koulutukset yrityksille

Yritykset voivat tilata meiltä maksuttomia koulutuksia joko koko henkilökunnalleen tai valikoidulle työntekijäryhmälleen. Koulutukset ovat maksuttomia kaikille Pohjois-Savon alueen yrityksille ja organisaatiolle koosta ja toimialasta riippumatta. 

Valmiita koulutuskokonaisuuksia ovat Selkeää suomea työpaikalla ja Työkaverina maahanmuuttaja. Jokainen yritys ja organisaatio on kuitenkin omanlaisensa, joten räätälöimme koulutukset asiakkaan tarpeita vastaaviksi. 

Peruskoulutuksen kesto on 1 h/koulutus. Suosittelemme, että yritykset ottavat molemmat koulutukset. 

Selkeää suomea työpaikalla

Maahanmuuttajat opiskelevat ammattiin suomen kielellä: tarkoitus on, että yhteinen kieli myös työpaikalla on suomi. Levein Savon murre ja nopea puhetempo saattaa kuitenkin tuottaa vaikeuksia ymmärtää.

Koulutus sisältää esimerkkejä selkeän kielen käytöstä muun muassa perehdytyksessä ja turvallisuusasioiden läpikäynnissä.

Työkaverina maahanmuuttaja

Uusilla työntekijöillä on toive päästä osaksi työyhteisöä – niin myös maahanmuuttajilla. Koulutus lisää ymmärrystä monikulttuurisessa ympäristössä toimimisesta, tukee sekä työnantajan että maahanmuuttajaopiskelijan onnistumista ja helpottaa ei suomea äidinkielenään puhuvan opiskelijan kiinnittymistä työyhteisöön.

Kolme nuorta opiskelijaa istuu pöydän ääressä ja ohjaaja seisoo ja näyttää sähkölaitteita.

Tukea työpaikkaohjaukseen

Perehdytys, työpaikkaohjaus ja kaikki kanssakäyminen maahanmuuttajien kanssa on tarkoitus tehdä suomeksi – millaista on selkeä suomen kieli? Työpaikkaohjaajilla on kuitenkin mahdollisuus hyödyntää maksutonta mobiilitulkkausta esimerkiksi työturvallisuusasioita läpikäytäessä.

Tarjoamme maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden työpaikkaohjaajille monipuolisen työkalupakin, josta löytyy tukea, palveluita ja vinkkejä arkeen.

Yrityksiä palvelevat

Savon ammattiopisto

Sakky Yrityspalvelut
yrityspalvelut@sakky.fi
044 785 3700

Ingmanedu kulttuurialan opisto

Kaarina Peräsalmi
opettaja/projektikoordinaattori
040 709 2031

Ylä-Savon ammattioppilaitos

Hannele Juntunen 
opinto-ohjaaja
0400 792 860