Mikä on Amos?

Tekstinä "amos ammattiosaajat maailmalta – moninaistuva työelämä".

Haluamme rakentaa yhdessä osaamista yli kieli- ja kulttuurirajojen: Savon ammattiopistonIngmanedu kulttuurialan ammattiopisto ja Ylä-Savon ammattiopiston yhteisenä tavoitteena on olla kielitietoisia oppilaitoksia vuonna 2022.

  • Tuemme oppilaitosten hakupalveluja viestintään, joka on selkeää ja ymmärrettävää kaikille. Työskentelemme hakijoiden kanssa ja ohjaamme heitä myös eteenpäin, jos hakukohde ei jostain syystä ole realistinen.
  • Autamme ja sujuvoitamme arjen vuorovaikutusta niin opetuksessa, koulujen asiakaspalvelussa kuin johtamisessa. Ojennamme auttavan kätemme koulutusaloille, ja vahvistamme kielitietoisia käytäntöjä läpi organisaatioiden.
  • Helpotamme alueen työnantajia maahanmuuttajien työllistämisessä. Kannustamme ja ohjaamme työyhteisöjä kohti kieli- ja kulttuuritietoisuutta. 

Osaajat ovat jo täällä

Pohjois-Savon ammattioppilaitoksissa on noin 500-600 maahanmuuttajaopiskelijaa. Monella heistä on koulutus jo kotimaastaan tai Suomesta; sitäkin useammalla on halu kouluttua ensimmäiseen ammattiin, täydentää nykyistä ammattiosaamistaan tai päästä työelämään Suomessa. Maahanmuuttajilla oleva osaaminen ja sen tehokas hyödyntäminen palvelee sekä maahanmuuttajia itseään että alueen yrityksiä. 

Haasteena maahanmuuttajien koulutuksessa ja mukaan tulossa työelämään nähdään usein kielen ja kulttuurin luomat erot. Haasteen selättämiseksi Ammattiosaajat maailmalta – moninaistuva työelämä -kehityshanke (AMOS) luo uudenlaisia ohjaus- ja opetusmenetelmiä sekä etsii keinoja kieli- ja kulttuuritietoisen työotteen saamiseksi osaksi niin lähiopetusta kuin verkossa ja työelämässä tapahtuvaa oppimista. Hankkeen rahoittajana on Etelä-Savon ELY-keskus, ja rahoituslähteenä on Euroopan sosiaalirahasto (ESR). 

Tukemme hakuvaiheeseen

Haluamme, että kouluun hakeminen on kaikille helppoa. Kehitämme hakupalveluidemme kielitietoisuutta, jotta käyttämämme suomi on selkeää.

Opetuskielemme on suomi. Jos hakijan suomen kielen taito ei riitä hänen hakemaansa koulutukseen, autamme hakijaa etsimään muita vaihtoehtoja. Ohjaamme myös oppimaan lisää suomen kieltä. 

Kuuntelemme hakijan toiveita, ja rakennamme yhdessä hänelle polkua kohti unelmien ammattia.

Tukemme opetukseen

Haluamme olla osa ammattillisen opetuksen arkea ja toimia sen tukena.

Tavoitteenamme on myös edistää koulujen, maahanmuuttajien ja työelämän keskinäistä yhteistyötä ja auttaa maahanmuuttajia työllistymään. 

Kehityksessä mukana

ELY-keskuksen logo.

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 -logo.

EU:n sosiaalirahaston logo.