Mikä on Amos?

Amos-hankkeen logo.

Pohjois-Savon ammattiopistoissa opiskelee satoja maahanmuuttaneita. Monella heistä on koulutus jo kotimaastaan tai Suomesta; sitäkin useammalla on halu kouluttua ensimmäiseen ammattiin, täydentää nykyistä ammattiosaamistaan tai päästä työelämään Suomessa.

Maahanmuuttaneilla oleva osaaminen ja sen tehokas hyödyntäminen palvelee sekä maahanmuuttaneita itseään että alueen yrityksiä. Tämä potentiaali on vielä isolta osalta hyödyntämättä.

Maahanmuuttajien koulutuksessa ja työllistämisessä nähdään usein haasteena muun muassa yhteisen kielen puuttuminen ja eri kulttuuritaustojen luomat käytänteet. 

Kolme opiskelijaa valkoisissa takeissa ja hatuissa valmistaa ruoka-annoksia ja ohjaaja mustassa takissa ja valkeassa hatussa ohjaa.

Ammattiosaajat maailmalta – moninaistuva työelämä -kehityshankeen tavoitteena on lieventää kieli- ja kulttuurieroista koituvia haasteita niin kouluissa kuin työelämässä. Amos luo uudenlaisia ohjaus- ja opetusmenetelmiä sekä etsii keinoja kieli- ja kulttuuritietoisen työotteen saamiseksi osaksi oppimista ja opetusta.

Savon ammattiopiston, Ingmanedu Kulttuurialan ammattiopiston ja Ylä-Savon ammattiopiston yhteisenä tavoitteena on olla kieli- ja kulttuuritietoisia kouluja vuonna 2022. Tavoitteena on myös tukea alueen yrityksiä ja organisaatioita työllistämään maahanmuuttaneita ammattilaisia.

Tutustu toimintaamme

Kehityksessä mukana

ELY-keskuksen logo.

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 -logo.

EU:n sosiaalirahaston logo.