Töitä on tekijöille tarjolla

Iso joukko ihmisiä istuu penkeillä ja kuuntelee kahta puhujaa.

- Soita heti, kun valmistut!

Näin huikkasi eräs työnantaja opiskelijan perään Mahdollisuuksia maahanmuuttaneille -tapahtumassa Savon ammattiopiston kampuksella Savilahdessa.

Ensimmäistä kertaa järjestetty tapahtuma tarjosi ajan ja paikan maahanmuuttaneille opiskelijoille ja alueen työnantajille toistensa kohtaamiseen.

Tavoitteena oli kohtaamisten myötä edistää maahanmuuttaneiden työllistymistä. Tapahtumassa esiteltiin erilaisia työelämässä oppimisen mahdollisuuksia ja koulun ohessa opiskelijoille soveltuvia työmahdollisuuksia. Työelämän yhteistyökumppanit kertoivat lisäksi työtehtävistä, joihin voi hakeutua valmistumisen jälkeen.

Tapahtuma keräsi paikalle noin 100 maahanmuuttanutta opiskelijaa ravintola- ja catering-, elintarvike-, matkailu-, puhdistuspalvelu- ja kiinteistöpalvelualalta. Työnantajista paikalla olivat Sanskriti, Koivumäen kartano, PeeÄssä, Servica, ISS, RTK palvelu ja Mestar.

Työnantajat vakuuttivat kuitenkin yhdessä rintamassa, että kielitaito karttuu töitä tehdessä ja työn oppii tekemällä.

Työnantajat kertoivat monipuolisista mahdollisuuksistaan: on osa-aikatyötä ja kokoaikaista työtä sekä monipuolisesti eri työnkuvia ja kohteita. Opiskelijat esittivät kysymyksiä suomen kielen hallitsemisesta.

- Puhtauspalvelukohteissa kielitaitotason vaatimukset riippuvat kohteesta. Sairaalaympäristössä vaaditaan eniten osaamista, mutta on myös kohteita, joissa pärjää vaatimattomammallakin suomen kielen taidolla, kertoi ISS palveluiden Anne Sutinen.

Työnantajat vakuuttivat kuitenkin yhdessä rintamassa, että kielitaito karttuu töitä tehdessä ja työn oppii tekemällä. Päivän aikana käytiin monia antoisia keskusteluita.

- Yhteystietoja vaihdettiin useammilla pisteillä ja kiinnostus vaikutti olevan molemmin puolin aitoa. Jollakin pisteellä taidettiin jopa täyttää avoimia hakemuksia. Tapahtumalla oli aitoa vaikuttavuutta, iloitsee maahanmuuttajaohjaaja Minna Rissanen.

Maahanmuuttaneet kiersivät ryhmissä työnantajien esittelypisteillä. Ryhmänvetäjät johtivat keskustelua. Järjestely mahdollisti rauhoitetun hetken kohtaamisille ja keskusteluille.

 

Tapahtuma rohkaisi maahanmuuttaneita aktiiviseen työnhakuun

Erityisesti maahanmuuttaneille suunnattu tapahtuma keräsi osallistujilta kiitosta. Maahanmuuttaneet iloitsivat turvallisesta ympäristöstä, jossa he uskalsivat kysyä ja kommentoida rohkeasti sekä esitellä itsensä työnantajille.

- Ammattitaito ja kielitaito on tärkeää erottaa toisistaan. Ammattitaito jää helposti kielitaidon varjoon ja se luo tarpeettomia esteitä maahanmuuttaneiden työllistymiselle. Vasta kehittymässä oleva suomen kielen taito tekee oman osaamisen sanoittamisesta haastavaa ja siksi sitä täytyy harjoitella yhdessä. Harjoittelemalla myös uskallus suomen kielen puhumiseen kasvaa. Haluamme kannustaa sekä maahanmuuttaneita että yrityksiä olemaan rohkeammin yhteydessä toisiinsa, kertoo Rissanen.

Tapahtumapäivän ennakkopajoissa maahanmuuttaneet opiskelijat saivat konkreettisia vinkkejä työnhakuun ja kohtaamisiin työnantajien kanssa. Suomalainen työnhaku ja sen nyanssit voivat olla maahanmuuttaneelle haasteellisia tietää ja osata.

- Opiskelijat ovat tapahtuman ennakkopajoissa muun muassa sanoittaneet omaa ammatillista osaamistaan: Missä minä olen hyvä? Missä kaipaan vielä kehitystä? Lisäksi moni maahanmuuttanut kuvasi itsestään videoesittelyn. Nämä videoesittelyt lähetetään työnantajille jälkikäteen, kertoo Rissanen.

 

***

Tapahtuman järjesti Ammattiosaajat maailmalta – moninaistuva työelämä (AMOS) -hanke. Hankkeen tavoitteena on lieventää maahanmuuttaneiden kieli- ja kulttuurieroista koituvia haasteita niin kouluissa kuin työelämässä. Luomme uudenlaisia ohjaus- ja opetusmenetelmiä sekä tuemme kouluja kieli- ja kulttuuritietoisen työotteen saamiseksi osaksi oppimista ja opetusta. Haluamme kehittää työpaikkoja monikulttuurisiksi yhdessä yritysten kanssa: tuemme työllistämisessä ja autamme arjen vuorovaikutuksen sujuvoittamisessa. Maahanmuuttaneista yritykset saavat osaavia ja motivoituneita työntekijöitä.

 

Lisätietoja

Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Rissanen Minna
maahanmuuttajaohjaaja
maahanmuuttajakoulutukset
PL 87 (Hehkukatu 1)
70211 Kuopio

Samalta kirjoittajalta

Tuoreimmat