vastuullinenruokapalvelu.fi -sivusto avautuu 21.9.2023

20.9.2023
Kaarea Oy:n työntekijä ja esihenkilö tarkastelevat raporttia

Ruokapalveluiden vastuullisuustyön apuna on nyt uusi työkalu, kun vastuullinenruokapalvelu.fi -sivusto julkaistaan torstaina 21.9.2023. Sivuston ovat tuottaneet maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelmassa Savon koulutuskuntayhtymän, Ammattikeittiöosaajat ry:n, Ruokatiedon ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun asiantuntijat yhdessä kymmenen julkisia aterioita valmistavan ruokapalvelutoimijan kanssa.

Kolmen vuoden kehitystyön aikana on valmistunut kaikille ruokapalveluille soveltuva uusi työkalu Vastuullinen ruokapalvelu -ohjelma. Sen avulla ruokapalvelut voivat selvittää oman toimintansa vastuullisuuden nykytilan, tunnistaa tärkeimmät kehittämiskohteet ja tehdä vastuullisuussuunnitelman. Vastuullisuustyöstä tulee parhaimmillaan järjestelmällistä ja mitattavaa sekä vaikuttavaa.

Vastuullisuus on tärkeä osa ruokapalveluiden laatutyötä. Vastuullisuusohjelman laatiminen tekee vastuullisuustyön näkyväksi henkilökunnalle, asiakkaille ja sidosryhmille. Huolellisesti tehty vastuullisuussuunnitelma mittareineen tuottaa raportoitua tietoa vastuullisuusteoista ja toimii johtamisen välineenä. Suunnitelman avulla edistetään kestävän kehityksen mukaisia taloudellisia, ekologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tavoitteita.

 

Vastuullisuusohjelman kolme vaihetta

Ohjelman tekeminen alkaa alkukartoituksella, joka on jaettu kuuteen teemaan. Kartoituksen avulla selvitetään ruokapalvelun toiminnan vastuullisuuden nykytila ja tunnistetaan tärkeimmät kehittämiskohteet, joiden mukaan laaditaan vastuullisuussuunnitelma. Suunnitelmaan kirjataan lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita ja määritellään toimenpiteet sekä päätetään tarkastelusykli, jonka mukaan suunnitelmaa päivitetään. Ohjelma sisältää myös raportointimallin, joka auttaa ruokapalveluita esittelemään tärkeimmät, konkreettiset onnistumiset ja nostaa esille keskeisiä vastuullisuuden tunnuslukuja.

Kestävää kehitystä edistävät teot ovat viestimisen arvoisia. Vastuullisuusohjelman viestintäohje sisältää tietoa viestinnän periaatteista ja antaa vinkkejä vastuullisuusviestintään.

Vastuullinen ruokapalvelu -kehitysohjelman toimijat kannustavat kaikkia ruokapalveluja tutustumaan ohjelmaan ja ottamaan sen käyttöön sekä viestimään uudesta työkalusta omille sidosryhmille.

 

Lisätietoja

Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Väänänen Sari
projektipäällikkö
strategian tuki
PL 87 (Hehkukatu 1)
70211 Kuopio

Lue lisää