Pätevyyskoe

Pätevyyskokeen tekeminen

Pätevöintilaitoksen ylin johto, valvojat ja muu henkilöstö ovat sitoutuneet puolueettomaan, riippumattomaan ja luotettavaan toimintaan.

Valvojina toimivat Pätevöintilaitoksen hyväksymät valvojat eri toimipisteissä. Koe hyväksytään, kun kaikki tarkastukset ovat hyväksytysti suoritettu. Hyväksyminen varmennetaan allekirjoituksella ja leimalla. Todistuksen hyväksyjinä toimivat vastuuhenkilöt IWE Kari Särkkä ja IWE Jukka Saastamoinen.

 

 

Hitsauksen pätevyyskokeen tekeminen. Pätevöintilaitoksen ylin johto, valvojat ja muu henkilöstö ovat sitoutuneet puolueettomaan, riippumattomaan ja luotettavaan toimintaan. Valvojina toimivat Pätevöintilaitoksen hyväksymät valvojat eri toimipisteissä. Koe hyväksytään, kun kaikki tarkastukset ovat hyväksytysti suoritettu. Hyväksyminen varmennetaan allekirjoituksella ja leimalla. Todistuksen hyväksyjinä toimivat vastuuhenkilöt: IWE Kari Särkkä ja IWS Jukka Saastamoinen.

 

Palautteet ja muut yhteydenotot

Palaute on keino kehittää toimintaa, ja palautteen voi antaa joko kirjallisesti tai suullisesti. 

Kokeentekijä voi myös jättää oikaisuvaatiksen, valituksen, muutoshaun tai kantelun liittyen

 

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksen tulee olla aina kirjallinen. Kokeen suorittaja tekee oikaisuvaatimuksen kirjallisesti pätevöintilaitokselle 30 päivän kuluessa päätöksen saatuaan.

Oikaisuvaatimuksesta pitää ilmetä

  • todistuksen pöytäkirjan nro
  • oikaisuvaatimuksen peruste
     

Oikaisuvaatimuksen käsittelevät pätevöintilaitoksen vastuuhenkilöt. Mukana voi olla teknisenä asiantuntijana NDT-arvioinnin tehnyt tarkastaja. Tapauksissa, joissa valvoja itse huomaa virheen, valvoja voi oma-aloitteisesti korjata virheen. Valvoja ilmoittaa todistuksen saajaa ja pyytää hävittämään virheellisen todistuksen.

Vastaus oikaisuvaatimuksesta annetaan sen tekijälle viipymättä, kuitenkin viimeistään kolmantena päivänä siitä, kun selvitys oikaisuvaatimuksesta on valmistunut. Oikaisuvaatimus osoitetaan Pätevöintilaitoksen vastuuhenkilölle: Kari Särkkä, kari.sarkka@sakky.fi.

 

Valitus & muutoksenhaku

Jos kokeen suorittaja ei tyydy annettuun vastineeseen hän voi hakea muutosta kirjallisesti pätevöintilaitokselta kahden (2) viikon kuluessa vastineensa saamisesta. Vastine katsotaan saaduksi postin välityksellä 3 päivän kuluessa postituspäivästä.

Jos muutoksenhaku koskee pätevöintilaitoksen toimintaa lukuun ottamatta kokeen tarkastusta ja luokittelua asian käsittelee työelämäpalvelujen vastaava rehtori yhdessä laitoksen vastuuhenkilöiden kanssa. Jos muutoksenhaku koskee pätevyyskokeen tarkastusta ja luokittelua voi pätevöintilaitos tarvittaessa tarkastuttaa koesuorituksen jollakin toisella tarkastuslaitoksella testaustuloksen varmentamiseksi.

Muutoksen hakijalle ilmoitetaan kirjeitse muutoshakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä välittömästi käsittelyn valmistuttua. Valitus osoitetaan Pätevöintilaitoksen vastuuhenkilölle: Kari Särkkä, kari.sarkka@sakky.fi.

 

Kantelu

Kokeen suorittaja tai hänen työantajansa voi tehdä kantelun, joka koskee Pätevöintilaitoksen toimintajärjestelmää, sertifioinnin laatua tai yksittäisen valvojan toimintaa. Kantelu tehdään kirjallisesti. Kantelun tekijälle ilmoitetaan, kun kantelu on otettu vastaan ja ryhdytäänkö mahdollisiin toimenpiteisiin.

Kahta vuotta vanhemmasta asiasta tehtyä kantelua ei tutkita, ellei siihen ole erityistä syytä.

Kantelun käsittelee riippumattomasti sertifiointipäätöksen tehnyt yhdessä pätevöintilaitoksen vastuuhenkilön ja työelämäpalvelujen rehtorin kanssa. Kantelu osoitetaan Pätevöintilaitoksen vastuuhenkilölle: Kari Särkkä, kari.sarkka@sakky.fi