Suomen kielen opettajan ja ammatillisen opettajan yhteistyö

Pöydällä on vihreä liina ja sen päällä eri instrumentteja ja nimilappuja niiden ohessa.

Tässä blogissa kirjoitan havainnostani suomen kielen opettajan ja välinehuoltoalan ammatillisen opettajan yhteistyöstä maahanmuuttajaryhmän opetuksessa. Huomasin, että heidän yhteistyönsä helpotti opiskelijoiden oppimista ja auttoi heitä oppimaan työhön ja alaan liittyvän sanaston hallintaa. Havaintojeni perusteella molempien opettajien suunnittelemat materiaalit täydensivät ja tehostivat opiskelijoiden oppimista.

Opiskeltavana aiheena oli instrumenttien nimien opiskelu. Opettajat suunnittelivat oppitunnit yhdessä, ja aiheen opiskeluun käytettiin yhteensä neljä tuntia aikaa. Ensin suomen kielen opettaja opetti (etukäteen) adjektiivit, substantiivit ja verbit, jotka välinehuoltajaopiskelijoiden täytyi tietää instrumenttien nimien opiskelussa. Sanat liittyivät instrumenttien nimiin, välineisiin, niiden ominaisuuksiin ja käyttötarkoituksiin. Opettaja käytti värikkäitä kuvia ja selvensi kaikkien sanojen merkitystä yksinkertaisella kielellä ja esimerkeillä. Näin ollen toiminta rikastutti opiskelijoiden sanastoa ja valmisteli maaperää instrumenttien nimien oppimiselle.

Instrumenttien nimien opiskelua varten suomen kielen opettaja ja ammatillinen opettaja olivat tehneet sanakortit, joissa oli opiskeltavien instrumenttien nimiä. Ammatillinen opettaja oli laittanut opiskeltavat instrumentit valmiiksi esille luokan pöydille ja jaotellut ne käyttötarkoituksen mukaan. Ammatillinen opettaja jakoi opiskelijat pareiksi, antoi jokaiselle opiskelupareille noin kymmenen sanakorttia ja pyysi heitä etsimään instrumentit ja laitteet luokasta niiden ominaisuuksien ja fyysisen ulkonäön perusteella. Kun instrumenttien nimiin liittyvä kieli oli opiskelijoille jo tuttua, ammatillinen opettaja pystyi keskittymään opetuksessaan välineiden ominaisuuksien ja käyttötarkoitusten esittelyyn.

Parasta oppitunnilla oli aika, jolloin opiskelijat tekivät yhteistyötä ja auttoivat toisiaan suorittamaan tehtävän. He käyttivät kielitunnilla omaksumaansa sanavarastoa ja kommunikoivat keskenään suomen kielellä. Opiskelijaparit valittiin sattumanvaraisesti, ja he saivat tilaisuuden kommunikoida eri maista ja eri suomen kielen tasoilla olevien opiskelukavereidensa kanssa. He yrittivät käyttää kaikkea kielitaitoaan ja ammatillista tietämystään kommunikointiin, mikä lisäsi heidän itseluottamustaan ja paransi heidän kielitaitoaan. Lisäksi he saivat jatkuvaa apua ja tukea samanaikaisesti suomen kielen opettajalta ja ammatilliselta opettajalta.

Suomen kielen opettajan ja ammatillisen opettajan yhteistyö on erittäin hyödyllistä opiskelijoille, ja tässä ovat sen hyödyt lyhyesti:

  • Suomen kielen opettaja voi keskittyä opiskelijoiden kielitarpeisiin ja opettaa heille ammatillisen aiheen opiskelussa tarvittavan sanaston ja kieliopin.
  • Ammatillinen opettaja voi keskittyä ammatillisen aiheen opettamiseen.
  • Opiskelijat kokevat vähemmän ongelmia kielen kanssa, koska suomen kielen opettaja yksinkertaistaa sanoja koko ajan esimerkkien ja selkeän kielen avulla.
  • Maahanmuuttajaopiskelijat tuntevat olonsa turvalliseksi, koska he tietävät voivansa saada tukea suomen kielen opettajalta, ammatilliselta opettajalta ja opiskelukavereiltaan
  • On tärkeää, että maahanmuuttajaopiskelijat oppivat oman koulutusalansa ammattisuomea. Siihen tarvitaan riittävästi aikaa ja suomen kielen opettajan ja ammatillisen opettajan työpanosta.

 

Kirjoittanut Rezvan Zonoubi, maahanmuuttajien ohjaaja

 

 

Samalta kirjoittajalta

Tuoreimmat