Miten opiskelijat hyötyivät ammatillisen opettajan ja maahanmuuttajaohjaajan yhteistyöstä?

Kaksi opettajaa seisoo luokkahuoneen edessä.

Havaintojeni perusteella on selvää, että opiskelijat hyötyvät ammatillisen opettajan ja maahanmuuttajaohjaajan yhteistyöstä. Tässä blogissa kirjoitan havainnostani logistiikka-alan oppitunnilta ja selitän tämän yhteistyön merkityksen.

Oppitunti, jonka katsoin, oli teoreettinen oppitunti. Opiskelijoiden piti oppia paljon tietoa trukeista ja monimutkaisista trukkityypeistä. Ammatillinen opettaja selitti kaikki teoreettiset tiedot normaalilla suomen kielellä. Hän käytti kuvia ja antoi esimerkkejä selventääkseen tietoa opiskelijoille. Oli kuitenkin monia osia, joita opiskelijoiden oli vaikea ymmärtää. Maahanmuuttajaohjaaja yritti yksinkertaistaa ja selkeyttää kieltä eri tavoilla.

Tässä kerron, mitä hän teki helpottaakseen oppilaiden oppimista.

 • Hän kirjoitti kaikki vaikeat sanat taululle ja luki ne sitten ääneen. Sanojen kirjoittaminen taululle ja ääneen lukeminen oli hyödyllistä opiskelijoille, koska suomen kielessä vokaalit ja konsonantit voivat olla lyhyitä (kirjoitettu yhdellä kirjaimella) tai pitkiä (kirjoitettu kahdella kirjaimella). Tämä pituus on vaikea erottaa, mutta se vaikuttaa sanojen merkitykseen. Sanojen kirjoittaminen ja ääntäminen auttavat opiskelijoita ymmärtämään eron ja käyttämään niitä oikein.
 • Hän opetti opiskelijoita lukemaan kysymysohjeita ja selkeytti niissä olevan kielen opiskelijoille. Opiskelijat eivät muutoin voineet tehdä osaa harjoituksista, koska ohjeissa olevat sanat olivat vaikeita.
 • Suomessa on paljon yhdyssanoja. Ne ovat pitkiä ja opiskelijoiden vaikeita ymmärtää. Hän kirjoitti kaikki yhdyssanat taululle ja jakoi ne pienempiin osiin. Esimerkkinä hän jakoi sanan "vastapainotrukki" kolmeen osaan vasta/paino/trukki
 • Hän keskittyi myös joidenkin sanojen käyttöön puhekielessä. Esimerkiksi työntömastotrukki on puhekielessä tönäri.
 • Hän pyysi myös opiskelijoita etsimään suomen kielen sanojen merkityksiä äidinkielellään. Tästä oli hyötyä, koska oppilaat uskoivat ymmärtävänsä sanojen merkityksen, vaikka he eivät käyttäisikään google-käännöstä.
 • Hän piirsi taululle kuvia auttaakseen oppilaita ymmärtämään sanojen merkityksen. Esimerkiksi kahdelle sanalle 'myötäpäivä' ja ’vastapäivä’.
 • Suomen kielen sanasto on yhtä kirjainta lukuun ottamatta oikeinkirjoituksessa samankaltainen ja tämä vaikuttaa sanojen merkitykseen. Nämä sanat ovat yleensä hämmentäviä oppijoille. Ohjaaja oli tietoinen tästä ongelmasta ja kirjoitti sanat, joiden kanssa kamppailimme, kuten lukki ja lukko.

 

Huomasin, että ohjaajan läsnäolo tunnilla oli erittäin hyödyllistä, koska hänen ammatillisen sanastonsa selitykset helpottivat opiskelijoiden ammatillisen sanaston oppimista. Lisäksi opiskelijat eivät kokeneet ahdistusta ja stressiä, koska he tiesivät, että joku tuki heitä ja vastasi heidän kysymyksiinsä ja huolenaiheisiinsa. Havaintoni perusteella ammatillinen opettaja nautti ohjaajan läsnäolosta tunnillaan. 

Lyhyesti, ohjaajan läsnäolo tunnilla on hyödyllistä ammatillisen opettajan ja opiskelijoiden kannalta, koska hän

 • auttaa ammatillisen opettajan valmistelemaan selkeämpää materiaalia opiskelijoille.
 • helpottaa opiskelijoiden oppimista luokan aikana ja tunnin jälkeen.
 • tekee opiskelijoille selkeät ohjeet ja on mahdollisuus tehdä vähemmän virheitä.
 • ammattikieli on sekä ammattitaidon perusta että käyttöväline, joten ammattikielen osaaminen helpottaa käytännön harjoitusten tekemistä, esimerkiksi työsalissa.

 

Kirjoittanut Rezvan Zonoubi, maahanmuuttajien ohjaaja

Samalta kirjoittajalta

Tuoreimmat