Prosessialan opiskelija Hollannissa

Tämä jakso on rahoitettu Erasmus+ -ohjelmasta: Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle PROFF2 -hankkeesta (2018-1-FI01-KA116-046814)

Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa.

Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

 

Osallistujat: prosessialan opiskelijat Tuomas Kurikka ja Olli Luttinen

Toteutus: 12.1. - 22.2.2020

Kohde: Bergen op Zoom, Alankomaat

Tutkinnon osat: tuotantoprosessien käynnissäpito ja kemianteollisuuden yksikköprosessien hallinta

Tuomaan matkaraportin löydät täältä: 

 

Samalta kirjoittajalta

Tuoreimmat