Pilotti

Opettaja ja kolme opiskelijaa istuvat pöydän ääressä.

Savon ammattiopisto pilotoi eli kokeilee koulutusmallia, joka huomioi aidosti opiskelijan vahvuudet, taidot ja tarvittavan osaamisen. Uuden toimintamallin taustalla on opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen reformi vuodelta 2018.

Pilotin ensimmäinen lukuvuosi alkoi syksyllä 2019. Sen tavoitteena on kehittää Savon ammattiopistossa uusi asiakaslähtöinen ja osaamisperusteinen toimintamalli. Uusi toimintamalli tulee hyödyntämään kolmea oppimisympäristöä, joita ovat oppilaitoksessa, työelämässä ja verkossa tapahtuva oppiminen.

Uutta toimintamallia kehitetään ja testataan seuraavilla aloilla: sähkö-, ICT- ja turvallisuusala, rakentaminen, talotekniikka ja pintakäsittely sekä metsäala Kuopion ja Toivalan kampuksilla.

Tutustu aiheeseen blogissa.

Yhdessä oppiminen -toimintamallin perustana on lean-ajattelu eli arjessa paneudutaan sekä oppimisympäristöjen turvallisuuteen ja siisteyteen että opiskelijaa eteenpäin vieviin ja kehittäviin toimintoihin.

Pilotissa lean-ajattelu on tuotu arkeen kolmen lähestymistavan kautta:

  • 5S
  • oppimisen modulointi
  • pedagogiikan ja ohjauksen kehittäminen.

 5S työsaleihin ja luokkiin

5S tulee sanoista sort eli lajittele, set in order eli järjestä, shine eli pidä asiat siistinä, standardize eli uusi normaali ja sustain eli ylläpidä.

Pilotin ensimmäinen vaihe on työsalien ja luokkien uudelleenorganisointi vastaamaan 5S-mallia. 5S tulee sanoista sort, set in ordershinestandardize ja sustain. Työkaluille ja opetustarvikkeille mietitään optimaaliset paikat. Uusi järjestys ja siisteys pidetään yllä. Oppimis- ja työskentelytilojen pitäminen viihtyisinä, toimivina ja turvallisina parantaa opiskelumotivaatiota ja oppimistuloksia. Se myös auttaa opiskelijoita kasvamaan kohti vastuullista ammattilaisuutta.

Oppimisen modulointi

Oppimisen moduloinnilla tarkoitetaan opetuksen mukauttamista vastaamaan työelämän tarpeita. Tavoitteena on uudistaa toimintaa työelämälähtöiseksi ja tarjota asiakkaillemme joustavia ja laadukkaita elinikäisen oppimisen ratkaisuja yksilöllisesti.

Tutkinnon osat ja niiden teemat moduloidaan työelämälähtöisiksi tehtäväkokonaisuuksiksi, mikä mahdollistaa yksilöllisen etenemisen kohti tutkintoa. Opiskelijan osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan, puuttuva osaaminen kartoitetaan.

Pedagogiikan ja ohjauksen kehittäminen

Uudessa opettajuudessa painottuu ohjaava ja valmentava ote. Toimintamalli haastaa perinteisen opettajaoppilas-asetelman ja painottaa opettajan rooli enemmän opiskelijan mentorina ja uraohjaajana. Työtä tehdään kolmessa oppimisympäristössä joustavasti.

Tämä edellyttää jaettua asiantuntijuutta ja enemmän yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Opiskelijoille tarjotaan entistä enemmän ammatin ydintaitojen harjoittelua ja aktiivista otetta omaan osaamisen kehittämiseen. Opettajia kannustetaan hyödyntämään uusia pedagogisia ratkaisuja.

Tutustu pilottiin

Lisätietoja

Kuva yhteystiedosta Haataja Marko
Haataja Marko
koulutuspäällikkö
sähkö ja automaatio
tieto- ja viestintätekniikka
teknisen suunnittelun pt (suunnitteluassistentti)
teollisuuden esimieskoulutukset
lyhytkoulutukset (esim. LEAN)
korttikoulutukset
PL 87 (Hehkukatu 1)
70211 Kuopio
Kuva yhteystiedosta Kettunen Rauno
Kettunen Rauno
rehtori
Savon ammattiopisto
oppimispalvelut
opetuksen hallinto
rehtorihallinto
tutkimusluvat
PL 87 (Hehkukatu 1)
70211 Kuopio
Kuva yhteystiedosta Kilpeläinen Ari
Kilpeläinen Ari
koulutuspäällikkö
rakennusala
rakennusalan tutkinnot
talotekniikka
pintakäsittely
teollinen pintakäsittely
Haapamäentie 1
70900 Toivala