Oppivelvollisuus

Sakkyn yhdistelmärekka sillalla.

Nuorten oppivelvollisuus pitenee vuonna 2021. Tämä tarkoittaa, että jokaisen nuoren täytyy opiskella peruskoulun jälkeen siihen asti, kun

  • täyttää 18 vuotta tai
  • suorittaa toisen asteen tutkinnon (ammatillinen tutkinto tai ylioppilastutkinto).

 

Laajennettu oppivelvollisuus koskee nuoria, jotka ovat keväällä 2021 peruskoulun 9. luokalla. Oppivelvollisuus jatkuu koskemaan myös heitä nuorempia ikäluokkia. 

Oppivelvollisuuden laajentamisen taustoja ja tarkempia tietoja löytyy Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

 

Opiskelija pitää kakkua kädessä.

Maksuttomuus

Opiskelijat, joita oppivelvollisuuden piteneminen koskee, saavat maksutta

  • opinnoissa tarvittavat työvälineet,
  • oppikirjat ja muut opiskelumateriaalit,
  • opinnoissa tarvittavat työvaatteet ja -kengät ja
  • yli 7 kilometriä pitkät päivittäiset koulumatkat.

 

Opetus ja päivittäinen ruokailu ovat myös maksuttomia.

Opintojen maksuttomuus koskee nuoria, joiden oppivelvollisuus pitenee. Nuori saa opiskella ilmaiseksi esimerkiksi lukiossa ja ammattikoulussa, kunnes hän täyttää 20 vuotta.

Muista hakea kouluun

Nuori 9-luokkalainen voi hakea kouluun yhteishaussa keväällä 2021. Savon ammattiopiston yhteishaussa on haettavana lähes 60 eri koulutusta. Yhteishaku tehdään Opintopolku.fi -palvelussa

Oppivelvollinen voi hakea myös VALMA-koulutukseen, joka on ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus. VALMA sopii heille, jotka vielä miettivät omaa suuntaansa. Koulutukseen haetaan joko yhteishaussa tai jatkuvassa haussa.

Vamman tai sairauden vuoksi yksilöllistä, laaja-alaista ja monipuolista erityistä tukea tarvitsevat nuoret voivat hakea TELMA-koulutukseen. TELMA tulee sanoista työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus.

Oppivelvollinen voi hakea koulutukseen yhteishaun kautta tai jatkuvassa haussa. Jos hän ei saa opiskelupaikkaa yhteishaussa, hakeutumisvelvollisuus jatkuu niin kauan kunnes hän saa koulutuspaikan.

Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Hakutoimisto, hakutoimisto@sakky.fi
Avoinna arkisin klo 9.00-15.00
hakupalvelut
yhteishaku
jatkuva haku
opiskelijavalinta-asiat
Sähköposti: hakutoimisto@sakky.fi
PL 113 (Osmajoentie 75 A)
78201Varkaus