Oppivelvollisuus

Sakkyn yhdistelmärekka sillalla.

Nuorten oppivelvollisuus laajeni vuonna 2021. Laajennettu oppivelvollisuus koskee nuoria, jotka

  • ovat syntyneet vuonna 2005 tai sen jälkeen ja
  • ovat päättäneet peruskoulun Suomessa keväällä 2021 tai sen jälkeen.

Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta. Oppivelvollisena aloitettua tutkintoa saa kuitenkin opiskella maksutta, kunnes täyttää 20 vuotta. 

Oppivelvollisuuden laajentamisen taustoja ja tarkempia tietoja löytyy Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

 

Opiskelija pitää kakkua kädessä.

Maksuttomuus

Opiskelijat, joita oppivelvollisuuden laajeneminen koskee, saavat maksutta

  • opinnoissa tarvittavat työvälineet,
  • oppikirjat ja muut opiskelumateriaalit,
  • opinnoissa tarvittavat työvaatteet ja -kengät ja
  • yli 7 kilometriä pitkät päivittäiset koulumatkat.

 

Opetus ja päivittäinen ruokailu ovat myös maksuttomia.

Opintojen maksuttomuus koskee nuoria, joiden oppivelvollisuus pitenee. Nuori saa opiskella ilmaiseksi esimerkiksi lukiossa ja ammattikoulussa, kunnes hän täyttää 20 vuotta.

Muista hakea kouluun

Nuori 9-luokkalainen voi hakea kouluun yhteishaussa keväällä 2022. Savon ammattiopiston yhteishaussa on haettavana lähes 60 eri koulutusta. Yhteishaku tehdään Opintopolku.fi -palvelussa

Oppivelvollinen voi hakea myös TUVA-koulutukseen, joka on ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus. TUVA sopii heille, jotka vielä miettivät omaa suuntaansa. Koulutukseen haetaan joko yhteishaussa tai jatkuvassa haussa.

Vamman tai sairauden vuoksi yksilöllistä, laaja-alaista ja monipuolista erityistä tukea tarvitsevat nuoret voivat hakea TELMA-koulutukseen. TELMA tulee sanoista työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus.

Oppivelvollinen voi hakea koulutukseen yhteishaun kautta tai jatkuvassa haussa. Jos hän ei saa opiskelupaikkaa yhteishaussa, hakeutumisvelvollisuus jatkuu niin kauan kunnes hän saa koulutuspaikan.

Tarjoamme tietoa ja tukea

Savon ammattiopisto tukee oppivelvollisuuden suorittamista monin tavoin. Opiskelija ja huoltaja voivat varata ajan opinto-ohjaajalta tai tutoropettajalta opiskelusuunnitelman tarkistamista, tukitoimien kartoittamista tai oppimisympäristön valintaa varten. Jos opiskelija on aikeissa keskeyttää opinnot, hän saa ohjausta muiden opiskeluvaihtoehtojen pohdintaan ja muuhun koulutukseen hakeutumiseen. Oppivelvollinen voidaan katsoa eronneeksi oman ilmoituksen perusteella vain silloin, jos hän on aloittanut uuden koulutuksen. Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös työpaikalla oppisopimuskoulutuksena. Oppilaitoksessa opiskelijan tukena ovat myös terveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi.

Tutoropettaja on huoltajaan yhteydessä, jos poissaoloja kertyy runsaasti tai opinnot eivät muutoin edisty henkilökohtaisen suunnitelman (HOKS) mukaisesti. Myös huoltaja voi milloin vain ottaa yhteyttä tutoropettajaan tai opinto-ohjaajaan. Huoltaja saa myös henkilökohtaisen käyttöoikeuden Wilma-palveluun, jossa voi seurata opintojen edistymistä, tarkistaa työjärjestyksen, lukea oppilaitoksen tiedotteita ja lähettää viestejä.

Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Hakutoimisto, hakutoimisto@sakky.fi
Avoinna arkisin klo 9.00-15.00
hakupalvelut
yhteishaku
jatkuva haku
opiskelijavalinta-asiat
Sähköposti: hakutoimisto@sakky.fi
PL 113 (Osmajoentie 75 A)
78201Varkaus