Voiko ammatillista opetusta ja YTO-opetusta integroida? Kyllä voi!

8.12.2023 -
Puiset pahviukot rivissä luokkatilassa.

Toivalan kampuksella rakennusalan ammatilliset opettajat ja yhteisten tutkinnon osien (YTO) opettajat ovat yhdistäneet voimansa Raketti-projektiopinnoissa.

Projektissa rakennusalan ensimmäisen vuoden opiskelijat suorittavat yhteisten tutkinnon osien eri oppiaineiden opintoja, joiden tavoitteet ja sisällöt on sisällytetty projektin viikkotavoitteisiin. Projektissa kulkee koko ajan mukana myös ammatillinen ala. Opiskelu on toiminnallista ja toteutuu pienryhmissä.

 

Pahvinen rakennusalan ukko puutelineessä.

 

Perjantaisin juodaan viikonpäätöskahvit ja esitellään muille ryhmille viikkoprojektin tuotokset. Minä rakennusalan ammattilaisena -viikkoprojektina rakennettiin isot hahmot, joihin muun muassa kirjattiin ylös omia vahvuuksia suomeksi ja englanniksi. Yhteistuumin myös pohdittiin, millaisia ominaisuuksia tulevat työnantajat arvostavat heissä.

YTO-opetus tarkoittaa yhteisten tutkinnon osien opetusta, ja se kattaa muun muassa liikunnan, äidinkielen, toisen kotimaisen kielen, vieraiden kielten, matematiikan, fysiikan ja kemian sekä yhteiskunta- ja työelämäosaamisen opetuksen. YTO-opetus on tärkeä osa ammatillista koulutusta, sillä se tarjoaa opiskelijoille laaja-alaisen pohjan, jonka avulla he voivat menestyä työelämässä ja jatko-opinnoissa.

 

 

Opettaja kirjoittaa englanninkielisiä sanoja taululle.

***

Tulevaisuuden työ 

Savon ammattiopiston rakennusalalta valmistut talonrakentajaksi. Talonrakennuksen osaamisalan suorittaneena perusosaamiseesi kuuluvat talon perustustyöt, ulko- ja väliseinätyöt sekä vesikaton runkotyöt.

Rakennusalan ammattilaisena työllistyt niin rakennusliikkeisiin, rakennusteollisuuteen tai kiinteistöhuoltoyhtiöihin talonrakennuksen erilaisiin työtehtäviin.  

Lue lisää täältä.

Samalta kirjoittajalta