Arjen yhteiset pelisäännöt

Autton rengas.

Opiskelijan elämä on täynnä mahdollisuuksia, oikeuksia ja elämän vapauksia. Pystymme tarjoamaan kaikille toimivat oppimisympäristöt, turvallisen ilmapiirin ja hyvän yhteishengen, kun sovimme muutamista yhteisistä arjen pelisäännöistä. 

 

Järjestyssäännöt ja suunnitelma kurinpitotoimien käyttämisestä

Järjestyssäännöt sekä suunnitelma kurinpitotoimien käyttämisestä ovat lain velvoittamia dokumentteja, ja ne on tehty noudatettavaksi Savon ammattiopistossa ja Varkauden lukiossa.

Järjestyssäännöt ja suunnitelma kurinpitotoimien käyttämisestä koskevat kaikkia lukio- ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoita. Niiden tarkoituksena on edistää oppilaitoksen sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä oppilaitosyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Järjestyssäännöt ovat voimassa kaikissa opetustilanteissa ja kaikessa toiminnassa. Järjestyssääntöjä noudatetaan oppilaitoksen tiloissa, piha‐alueilla, harjoitustyömailla, työelämässä oppimisen jaksoilla ja verkko-oppimisympäristöissä sekä myös ulkomailla. Työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa noudatetaan lisäksi työ- ja toimipaikkakohtaisia ohjeita ja sääntöjä. Suunnitelmassa kurinpitotoimien käyttämisestä käsitellään kurinpitoon liittyvää ohjeistusta ja toimintaperiaatteita ja sen tavoitteena on varmistaa, että toimimme Savon ammattiopistossa ja Varkauden lukiossa yhdenmukaisesti ja oikeudenmukaisesti.

Kaksi opiskelijaa laboratoriopöydän ääressä.

Opetukseen osallistuminen

Opintojen alussa laaditussa henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS) määritellään suoritettavat opinnot ja suorittamistapa.

Toimintaperiaatteena pidetään työelämässä noudatettavia periaatteita.

Ennalta tiedossa oleva poissaolo

Jos olet pois ennalta tiedetyn syyn vuoksi, asiasta tulee aina ensimmäisenä neuvotella oman tutoropettajan kanssa. 

Lyhytkestoisiin poissaoloihin (alle 1 kk) tai lomamatkojen aikaisesta poissaolosta neuvotellaan etukäteen suoraan tutoropettajan kanssa ja suunnitelma kirjataan HOKSiin. HOKSiin kirjataan suunnitelma siitä, kuinka hankit osaamisen niihin sisältöihin, joissa esim. lähiopetus etenee poissaolon aikana. Päivitys hyväksytään HOKSin lokikentässä. 

Sairaus

Jos sairastut, ilmoita poissaolosta tuturopettajallesi ensimmäisenä poissaolopäivänä. Jos olet työpaikalla järjestettävän koulutuksen jaksolla, ilmoita asiasta sekä työpaikalle että ohjaavalle opettajalle.

Yli kolme päivää kestävästä sairauslomasta toimita lääkärin tai terveydenhoitajan todistus asiasta. Huomioithan, ettei opiskeluterveydenhoitaja kirjoita todistusta jälkikäteen tai potilasta näkemättä. Alaikäisen opiskelijan huoltaja tekee poissaolon selvityksen Wilmaan.

Jos oma lapsesi sairastuu, poissaolo-oikeus on 1–3 vuorokautta lapsen hoidon järjestämistä varten. Toimita tästä tutoropettajalle luotettava selvitys tai todistus.

Poissaolojen seuranta

Opiskelijana vastaat itse opetukseen osallistumisestasi ja mahdollisten poissaolojesi selvittämisestä. Jos sinulla on selvittämättömiä tai usein toistuvia poissaoloja, tutoropettaja keskustelee sinun kanssa. Jos olet alaikäinen, keskustelussa on mukana huoltaja. Tavoitteena on löytää ja käynnistää sellaiset tukitoimet, jotka mahdollistavat opiskelusi jatkumisen.

Sinut opiskelijana voidaan katsoa eronneeksi koulusta, jos selvittämättömät poissaolot jatkuvat ja voidaan katsoa, ettei sinulla ole aikomusta opiskella päätoimisesti. Kansaneläkelaitos (kela) seuraa opintojen edistymistäsi opintotuen osalta ja näkee opintojesi suoritustiedot valtakunnallisesta tietovarannosta.

Työpaikalla opettaja ja työpaikkaohjaaja harkitsevat opintojakson/tutkinnonosan hyväksymistä tarkastelemalla opiskelutavoitteiden saavuttamista, jakson pituutta ja poissaolojen määrää. Jakso hylätään, jos poissaolojen vuoksi ei saavuteta asetettuja tavoitteita.

Nuorisolain mukainen ilmoitusvelvollisuus

Nuorisolain (2010/693, 7 §) mukaan koulun täytyy antaa opiskelijan yksilöinti- ja yhteystiedot hänen kotikuntansa etsivälle nuorisotyölle. Tiedot annetaan, jos alle 29-vuotias nuori eroaa koulusta tai hänet katsotaan eronneeksi eikä hänellä ole tiedossa toista koulutus-tai työpaikkaa.

Nikotiiniton Sakky -leima.

Ei nikotiinille

Savon ammattiopiston ja Varkauden lukion kampukset ovat nikotiinittomia alueita. Nikotiinittomuus tarkoittaa, että tupakointi, nuuskan tai sähkötupakan käyttö on kielletty kokonaan sisätiloissa, ulkoalueilla ja opiskelija-asuntoloissa. Tupakointiin tai muiden nikotiinituotteiden käyttöön liittyviä välineitä ei saa pitää esillä koulun tiloissa eikä alueella. Lisäksi nikotiinittomuus koskee työelämässä oppimista, opiskelijoille järjestettyjä tilaisuuksia ja matkoja.

Hajusteettomuus

Annetaan toisillemme mahdollisuus ja tilaa nauttia raikkaasta sisäilmasta. Hajusteiden välttäminen on tähän paras keino. Suosittelemme hajusteiden välttämistä kaikille Savon ammattiopiston ja Varkauden lukion työntekijöille, opiskelijoille ja vierailijoille.

Vahvat tuoksut voivat aiheuttaa toisille ikäviä seurauksia kuten päänsärkyä, pahoinvointia, silmäoireita ja nenän tukkoisuutta.

Tuotteisiin lisättyjä hajusteita käytetään muun muassa kosmetiikka- ja henkilökohtaisen hygienian tuotteissa kuten hajuvesissä, parfyymeissa, deodoranteissa, partavesissä, voiteissa, pesuaineissa, sampoissa ja saippuoissa. Hajusteita voi olla myös ilmanraikastimissa, kodin puhdistustuotteissa ja pyykinhuuhteluaineissa. Hajusteettomat tuotteet on yleensä merkitty hajusteeton-sanalla.