Kokemuksia opiskelusta sosiaali- ja terveysalalta

11.1.2021 -
aistihuone
Millaista on opiskella sote alalla? 

Sote-alalla opiskelu on monipuolista, koska täällä on enemmän käytännön tunteja, kuin peruskoulussa. Käytännön tunteja ovat esim. Ravitsemus ja ruoan laitto, asiakastyö sekä työssäoppiminen, johon sisältyy myös näyttö. Sote-alan opiskelu eroaa peruskoulusta monella tapaa, sillä opiskelu on itsenäisempää ja opiskelijat ovat itse enemmän vastuussa omasta oppimisestaan. Niin kuin muillakin aloilla, myös sotella opiskellaan yhteisiä opintoja, joita ovat mm. englanti, ruotsi, matematiikka, yhteiskuntaoppi sekä fysiikka ja kemia. Omasta mielestämme sotella opiskelu on ollut mukavaa ja mielenkiintoista. 

Millaisia eri jaksot ovat? 

Jokainen jakso sisältää normaaleja oppiaineita eli englantia, ruotsia, kemiaa, fysiikkaa, äidinkieltä, matikkaa ja yhteiskuntaoppia. Kaikkia normaaleja oppiaineita ei ole jokaisessa jaksossa. Jaksoissa opiskellaan tiettyä asiaa ns. pääasiana, kuten vaikka KAOS=Kasvun ja Osallisuuden edistäminen tai HYTO=Hyvinvoinnin ja Toimintakyvyn edistäminen. Jokainen jakso päättyy työssäoppimiseen, jonka lopussa suoritetaan näyttö, jossa osoitetaan osaaminen tietyissä asioissa.  

Millaiset tilat ja opettajat sotella on? 

Opettajat ovat mukavia ja he ymmärtävät opiskelijoiden huolia ja tuntemuksia. Opettajat mukauttavat opetustyylinsä opiskelijoille sopivaksi ja he kuuntelevat opiskelijoiden mielipiteitä opetuksesta. Kaikki opiskelijat tulevat tulevaisuudessa käymään koulua Microkadulla, jossa on uudet upeat ja tilavat luokkahuoneet ja muut tilat. Koulullamme on tarjolla välituntitoimintaa opiskelijoille, kuten biljardia, pingistä, pöytäfutista sekä pöytäjääkiekkoa. Koulustamme löytyy myös aistihuone, jossa voi rentoutua ja katsoa vaikkapa elokuvaa. 

Kirjoittajina ensimmäisen vuoden lähihoitajaopiskelijat / Sotestars-mediatiimi 

Samalta kirjoittajalta

Tuoreimmat