Etätyöskentely työelämäjaksolla

12.11.2020 -

Tässä blogissa kerromme, kuinka työelämäjakso onnistuu myös etätyöskentelynä.  

Olemme liiketoiminnan opiskelijoita Savilahdesta ja olemme työelämäjaksolla, Savon ammattiopiston markkinointitiimissä. Tämänhetkisen koronatilanteen johdosta, olemme joutuneet työskentelemään paljon etänä.  

Koemme etätyöskentelyn mahdollisuuden nykyaikana erityisen hyväksi, koska tällöin pystymme jatkamaan opintojamme sekä työharjoittelua, maailmalla vallitsevasta tilanteesta riippumatta.  

Työharjoittelun suorittaminen etänä, on onnistunut meiltä hyvin. Teams-palavereiden avulla pystymme reaaliajassa keskustelemaan, sopimaan asioista, viestimään ja tuottamaan materiaalia yhdessä työparin sekä työpaikkaohjaajien kanssa.  

Puhelimet ja Whatsapp-ryhmien perustaminen työyhteisön kesken, on ollut osaltaan myös isossa roolissa, opiskeluarjessamme. Sitä kautta voimme viestiä työyhteisön kanssa, milloin aloitamme seuraavan työpäivän ja voimme sopia työtehtävistä, sekä suunnitella tulevia työpäiviä.  

Etätyömahdollisuus on luonut joustavuutta työ- ja opiskeluaikoihin, mutta samalla itseohjautuvuus ja oman ajankäytön suunnittelu on korostunut. Omista opinnoista vastaaminen ja motivaatio opiskelujen etenemisen saattamiseksi, vaatii itseltä paljon oma-aloitteisuutta.  

Etänä työskentelyyn ja opiskeluun on liittynyt osaltaan myös haasteita. Koronatilanne loi uusia opintoalustoja/ tapoja viestiä ja suorittaa opintoja ja opiskelijoina olemme joutuneet sopeutumaan uuteen tilanteeseen. 

Olemme kokeneet, että vuorovaikutus ja ryhmäntuki on ollut vähäisempää etätyöskentelyssä. Tietotekniikan rajallisuus sekä nettiyhteyden pätkiminen ovat luoneet myös omia haasteitaan etätyön sujuvuuteen.  

Omana kokemuksena voisimme kuitenkin kertoa, että yhteis- ja tiimityön saa pelaamaan hyvin myös etänä, kun suunnittelee työtehtävät hyvin ja sopii yhdessä aikataulut.  

Etätyöskentelyssä korostuu tiimikaveriin luottaminen ja on tärkeää, että jokainen saattaa oman työnsä loppuun.   

 

Etätyöskentelystä kertovat opiskelijat Heidi Nissinen ja Sami Björn 

 

Samalta kirjoittajalta

Tuoreimmat