Oppisopimus | yrityksille

Opiskelijaryhmä varastossa trukkien edessä.

Etsikö sopivia, osaavia työntekijöitä? Tarvitseeko henkilökuntasi lisäkoulutusta työtehtäviin? Oppisopimus sopii moneen tarpeeseen. Myös yrittäjä voi itse kouluttautua oppisopimuksella. Katso lisätietoa oppisopimuksesta ja koulutussopimuksesta työnantajille (pdf).

Valittavana ovat kaikki ammatilliset tutkinnot, niiden osat sekä täydentävä ja syventävä ammatillinen koulutus. Oppisopimuksen sisältö, kesto ja toteutus suunnitellaan työnantajan ja opiskelijan tarpeen mukaan.

Floristiopiskelija tekee kukkakimppua.

Oppisopimus on työssä tapahtuvaa oppimista, jota tuetaan tarpeen mukaan koulupäivillä ja verkko-opinnoilla. Työtunteja pitää olla vähintään 25 h/viikko, ja työtehtävien pitää vastata suoritettavan tutkinnon vaatimuksia. 

Oppisopimuksen ajaksi opiskelija ja työnantaja solmivat määräaikaisen työsopimuksen. Oppisopimus voidaan liittää myös jo olemassa olevaan työsopimukseen. Työstä maksetaan vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppilaitos nimeää ohjaavan opettajan ja työnantaja työpaikkaohjaajan.

Oppisopimus.fi kertoo enemmän työnantajan oikeuksista ja velvollisuuksista. 

Uuden henkilöstön rekrytointi 

Palkattava henkilö voi tarpeen mukaan suorittaa oppisopimuksella jonkin osan tutkinnosta tai koko tutkinnon.

Työttömän työnhakijan oppisopimukseen palkkaamiseen on mahdollista hakea palkkatukea TE-palveluista. Sakky Yrityspalvelut neuvoo työnantajaa palkkatukimahdollisuuden selvittämisessä.

Oppisopimus voidaan tehdä myös alaa jo opiskelevalle henkilölle johonkin opintojen osaan. Oppisopimusta kannattaakin hyödyntää muun muassa kesäajan ja muiden sesonkien rekrytoinnissa. Tällöin töihin tulevalle opiskelijalle tehdään oppisopimus, jolloin myös opinnot etenevät suunnitelmallisesti.

Oppisopimukseen voidaan työlainsäädännön mukaisesti sisällyttää koeaika.

Kaksi opiskelijaa ja opettaja tietokoneen äärellä

Henkilöstön kehittäminen

Toimialan täydennyskoulutusta, esimiestyötä, mitä muuta henkilöstönne tarvitsee? Henkilöstön kehittäminen oppisopimuksella on työnantajalle edullista, ja työnantajalle jää pääsääntöisesti maksettavaksi vain palkkakulut. Oppilaitoksen rahoitus kattaa mahdolliset lähikoulutuspäivät ja tutkintoon liittyvät näytöt, joiden arvo voi olla tuhansia euroja. 

Henkilöstön oppisopimuksessa työsuhde ei muutu. Kouluttamisesta tehdään suunnitelma ja sopimus oppilaitoksen kanssa.

Yrittäjän oman osaamisen kehittäminen 

Yrittäjä voi hankkia osaamista oppisopimuksella pääsääntöisesti maksutta. Tarpeiden mukainen oppisopimus suunnitellaan yhteistyössä oppilaitoksen kanssa.

Yrittäjän tukena opinnoissa toimii mentori, joka voi olla esimerkiksi toinen yrittäjä tai muutoin ammattitaidoltaan ja kokemukseltaan sopiva henkilö. Jos et löydä ohjaajaa tuttavapiiristäsi, voit etsiä ohjaajaa Mentoripankista

Securitas Oy kouluttaa henkilöstöään oppisopimuksella vartijan ammattitutkinnon pelastustoiminta-osaan. Koulutuksessa tehdään käytännön harjoituksia yhdessä eri viranomaistahojen... Read more
Henri Nissinen aloitti yrittäjyystaipaleen oikeastaan Leppävirran ammattikoulun autopuolelta.  Sareni Oy:stä ei ollut vielä tietoakaan, ei sen puoleen Susannastakaan. Nuori... Read more

Lisätietoja

Placeholder image for contact
Sakky Yrityspalvelut, yrityspalvelut@sakky.fi
yritysten palvelut
työelämäyhteistyö
täydennyskoulutus
oppisopimuspalvelut
PL 87 (Hehkukatu 1)
70211 Kuopio