Opiskelijoita työpaikalle

Kokki esittelee ruoka-annosta.

Mistä tulevaisuuden työntekijät? Oletko kiinnostunut tarjoamaan oppimispaikkoja eri alojen opiskelijoillemme? Yhdessä voimme kouluttaa uusia työntekijöitä työelämässä oppimisen yhteistyöllä. 

Työelämässä oppiminen

Opiskelijan työelämässä oppimisesta sovitaan joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Tutustu Työelämässä oppiminen -esitteeseemme (pdf). 

Koulutussopimus tarkoittaa, että opiskelija ei ole työsuhteessa työpaikkaan, eikä työstä makseta palkkaa tai muuta vastiketta. Työelämässä oppimisen jaksolla opiskelija suorittaa joko tutkinnon osia tai pienempiä kokonaisuuksia. Työelämässä oppimisen jaksolle opiskelijan koulu ja tuleva työpaikka tekevät kirjallisen koulutussopimuksen. 

Oppisopimuksessa osapuolina ovat työpaikka, opiskelija ja koulu. Oppisopimuksessa opiskelija on työsuhteessa työnantajaan ja hän saa palkkaa. Työsuhde voi olla uusi tai jo valmiiksi voimassa oleva. 

Koulu vastaa kaikkien tarvittavien sopimusten valmistelusta. Sopimusjaksojen pituudet vaihtelevat tilanteen ja tarpeen mukaan. 

Tutustu työpaikan arviointioppaaseen (pdf)

Tutustu työpaikkaohjaajan muistilistaan (pdf)

Opiskelijan tukena

Opiskelijalle nimetään koulutussopimuksessa tai oppisopimuksessa vastuullinen työpaikkaohjaaja. Tarjoamme yhteistyökumppaneillemme maksutonta työpaikkaohjaajakoulutusta.

Koulutuksen sisältö:

  • työpaikalla järjestettävän koulutuksen sopimukset ja vastuut
  • opiskelijalähtöinen perehdytys, ohjaus ja palaute
  • oppimisen etenemisen seuranta työpaikalla
  • näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi
  • ajankohtaiset asiat ammattiin oppimisessa, koulutuksen ja työpaikkojen yhteistyö
     

Koulutus on tarkoitettu ammattilaisille, jotka perehdyttävät, ohjaavat ja arvioivat työpaikalla opintojaan suorittavia opiskelijoita. Koulutus sopii hyvin myös yrityksen oman perehdytysprosessin ja uusien työntekijöiden ohjaamisen tueksi. Tavoitteena on helpottaa työpaikkaohjaajien ohjaus -ja arviointityöskentelyä sekä sekä tukea sujuvaa ja tuloksellista koulutusyhteistyötä oppilaitoksen kanssa. 

Ala- ja paikkakuntakohtaiset työpaikkaohjaajakoulutukset löytyvät täältä. Koulutukset on mahdollista järjestää myös verkko-opintoina tai isommille ryhmille työpaikalla.

Lähihoitajaopiskelija ottaa verikoetta.
Yritykset kokevat, että yhteistyö Savon ammattiopiston kanssa on sujuvaa. Helppo yhteydenpito ja vaivaton sopimusten laadinta nousevat esimerkeiksi ammattiopiston onnistumisista. Myös joustava koulutuskokonaisuuksien suunnittelu vastaamaan työelämän todellisia tarpeita saa kiitosta.
Read more

Lisätietoja

Placeholder image for contact
Sakky Yrityspalvelut, yrityspalvelut@sakky.fi
yritysten palvelut
työelämäyhteistyö
täydennyskoulutus
oppisopimuspalvelut
PL 87 (Hehkukatu 1)
70211 Kuopio