Työssäoppijoiden työpaikkojen ja koulun yhteistyö koetaan hyväksi

24.3.2022 -
Lähihoitajaopiskelija ottaa verikoetta.

Yritykset kokevat, että yhteistyö Savon ammattiopiston kanssa on sujuvaa. Helppo yhteydenpito ja vaivaton sopimusten laadinta nousevat esimerkeiksi ammattiopiston onnistumisista. Myös joustava koulutuskokonaisuuksien suunnittelu vastaamaan työelämän todellisia tarpeita saa kiitosta.

- Olemme ottaneet useita opiskelijoita yritykseemme. Suurin osa heistä on jopa rekrytoitu meille positiivisen työelämässä oppimisen jakson antaman kokemuksen myötä, kertoo yhden työpaikan edustaja.

Työelämässä oppimisen jaksoilla koulu huomioi työpaikan arjen ja tarpeet: muun muassa lähiopetusjaksot on hyvissä ajoin tiedossa, jolloin ne voidaan huomioida jo työvuorolistan suunnittelussa.

Opiskelijoita on jopa rekrytoitu meille positiivisen työelämässä oppimisen jakson antaman kokemuksen myötä.

Yleisessä tiedottamisessa ammatillisen koulutuksen ja työelämän erilaisista yhteistyön mahdollisuuksista on sen sijaan vielä kehittämistä, arvioivat vastaajat. Työpaikat toivovat koululta myös entistä enemmän mahdollisuuksia ennakoida eri alojen osaamisen kehittämistarpeita.

Tulokset ilmenevät Opetushallituksen koordinoimasta työelämäpalautekyselystä, joka toteutettiin alkuvuodesta 2022. Kysely lähetettiin kaikille työpaikoille, joissa on ollut ammatillisen koulutuksen koulutus- tai oppisopimuksella opiskelevia opiskelijoita.

Käytämme palautteiden tuloksia niin Savon ammattiopiston ja työpaikkojen välisen yhteistyön kehittämiseen kuin koulutuksen laadun seurantaan.

Samalta kirjoittajalta

Tuoreimmat