Talous

Sakkyn yhdistelmärekka sillalla.

Taloussuunnitelma- ja arvio

Kuntayhtymässä on hyväksyttävä kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taseeseen kertynyt alijäämän pitää kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.

Talousarvion ja -suunnitelman pitää antaa oikea kuva kuntayhtymän taloudesta, osoittaa kuntayhtymän taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä keinot rahoitustarpeen kattamiseksi. 

Savon koulutuskuntayhtymän talousarvio- ja taloussuunnitelmaosa muodostuu seuraavista tulosalueista:

  • kuntayhtymän johto
  • oppimispalvelut
  • tukipalvelut

 

Tulosalueittain on laadittu erilliset tuloslaskelma-/käyttötalousosat ja investointiosat. Laskelmat sisältyvät kuntayhtymän yhteiseen talousarvioon ja -suunnitelmaan.