Tarkastusmenetelmät

Silmämääräistä hitsaussauman tarkistusta.

Tarkastusmenetelmäkoulutuksien aikana opit tuntemaan magneettijauhe- ja tunkeumanestetarkastuksen (MT ja PT) perusteet ja niiden suorittamisen käytännössä. Tarkastuksia käytetään kappaleiden pintavirheiden etsintään.

 

Tunkeumanestetarkastuskoulutus (Pt) 
 

Tunkeumanestatarkastusta käytetään yleensä kappaleisiin, joihin magneettijauhetarkastus ei sovellu.
Menetelmä soveltuu kaikille ei-huokoisille materiaaleille.

Koulutuksen ajankohta: 3.-7.10.2022
Koulutuksen hinta 600€/henkilö/koulutus+ alv 24 %

Koulutuksen sisältö:

 • PT-perusteet; SFS-EN ISO 3452-1, SFS-EN ISO 3059
 • hitsiluokat, hitsien NDT: SFS-EN ISO 5817, SFS-EN ISO 17635
 • hitsien PT ja hyväksymisrajat: SFS-EN ISO 23277
 • PT-näyttämät ja tulkinta
 • SFS-EN ISO 9712 / Nordtest -pätevöintijärjestelmä
 • tunkeumanestetarkastus (PT) – fysikaaliset perusteet
 • tarkastusvälineet ja -aineet sekä niiden valinta kohteen mukaan
 • vikanäyttämät ja niiden arviointi
 • menetelmien perusstandardit
 • tarkastusharjoituksia
   

Koulutuspäivien ohjelma:

1. päivä       
08.00-10.00    Tutustuminen ja koulutuksen tavoitteet

10.15–12.00   Tunkeumaväritarkastuksen perusteet ja käytännönharjoitukset
12.00-13.00    Lounastauko
13.00-16.30    Harjoittelu

2. päivä       
08.00-10.00    Tarkastusaineet: fysikaaliset perusteet aineet ja niiden valinta kohteen mukaan

10.15-12.00    Tarkastustekniikat: valmistustekniikasta johtuvat vikatyypit
12.00-13.00    Lounastauko
13.00-16.30    Harjoittelu

3. päivä       
08.00-10.00   Tarkastustekniikat jatkuu, sekä kertaus

10.15–12.00   Tarkastuslaitteet
12.00-13.00    Lounastauko
13.00-16.30    Harjoittelu

4. päivä       
08.00–10.00   Näyttämien analysointi, arviointi ja raportointi sekä kertaus

10.15–12.00   Standardit ja tarkastusohjeet ja EN 473 / ISO 9712
ohjeet tutkintopäivään osallistumiseen ja sertifikaatin hakemiseen

 

12.00-13.00    Lounastauko
13.00-16.30    Harjoittelu ja harjoittelukysymykset

5. päivä       
08.00–10.00   Työohjeen laadinta ja sen harjoittelu

10.15-12.00    Kertaus ja harjoituskysymysten täyttö
12.00-13.00    Lounastauko
13.00–15.30   Harjoittelu ja harjoitustentti

Koulutukseen osallistujat voivat halutessaan osallistua Kiwan järjestämään menetelmäkohtaiseen Level2 tenttiin.

 

Magneettijauhetarkastuskoulutus (Mt) 

 

Magneettijauhetarkastuskoulutuksessa käydään läpi käytetyimmät tekniikat, keskeiset standardit sekä näyttämien raportointi.
Lisäksi harjoitellaan työohjeen laatiminen ja valmentaudutaan tason 2 pätevöintitenttiin.

Koulutuksen ajankohta: 7.-11.11.2022
Koulutuksen hinta 600€/henkilö/koulutus+ alv 24 %

Koulutuksen sisältö:

 • MT-perusteet; SFS-EN ISO 9934-1
 • hitsien MT ja hyväksymisrajat: SFS-EN ISO 17638, SFS-EN ISO 23278
 • MT-näyttämät ja tulkinta
 • katseluolosuhteet MT ja PT: SFS-EN ISO 3059
 • magneettijauhetarkastus (MT) – sähkötekniset perusteet
 • tarkastusvälineet ja -aineet sekä niiden valinta kohteen mukaan
 • vikanäyttämät ja niiden arviointi
 • menetelmien perusstandardit
 • tarkastusharjoituksia

 

Koulutuspäivien ohjelma:

1. päivä       
08.00-10.00    Tutustuminen ja koulutuksen tavoitteet 

10.15-12.00    Magneettijauhetarkastuksen perusteet 
12.00-13.00    Lounastauko
13.00-16.30    Harjoittelu

2. päivä       
08.00–10.00   Sähköoppia ja magnetointitekniikat

10.15-12.00    Tarkastusaineet 
12.00-13.00    Lounastauko
13.00-16.30    Harjoittelu

3. päivä       
08.00-10.00    Tarkastuslaitteet 

10.15-12.00    Tarkastuksen suoritus
12.00-13.00    Lounastauko
13.00-16.30    Harjoittelu

4. päivä        
08.00-10.00    Vikatyypit ja näyttämät ja raportointi  

10.15–12.00   Standardit ja tarkastusohjeet ja SFS-EN ISO 9712 
12.00-13.00    Lounastauko
13.00-16.30    Harjoittelu ja harjoittelukysymykset

5. päivä       
08.00-10.00    Työohjeen laadinta ja sen harjoittelu
10.15-12.00    Kertaus ja harjoituskysymysten täyttö
12.00-13.00    Lounastauko
13.00–15.30   Harjoittelu ja harjoitustentti

Koulutukseen osallistujat voivat halutessaan osallistua Kiwan järjestämään menetelmäkohtaiseen Level2 tenttiin.

 

Ilmoittaudu tästä koulutuksiin

Lisätietoja koulutuksista 
Jukka Saastamoinen I jukka.saastamoinen(at)sakky.fi I p. 0447854246

Koulutukset järjestetään Presidentinkadun kampuksella. Lue lisää kampuksesta osoitteesta  Presidentinkatu | Kuopio | Savon ammattiopisto (sakky.fi)

Koulutuksen aikana voit ruokailla omakustanteisesti opiskelijaravintola Mesikassa. Ruokalistat löydät kätevästi osoitteesta Lounaslistat | Presidentinkatu | Savon ammattiopisto (sakky.fi)

 

TUO Teollisuuden uudet osaajat- hanke on ESR- osarahoitteinen hanke, jonka päärahoittaja on Etelä-Savon ELY-keskus. Hankkeen kohderyhmänä ovat alueen yritysten henkilöstö, Savon ammattiopiston ja Ylä-Savon ammattiopiston henkilöstö ja opiskelijat sekä Savonia AMK:n henkilöstö ja opiskelijat. Hankkeen yhtenä tavoitteena on koulutuspalvelujen tuottaminen Pohjois-Savon maakunnassa.

 

Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Saastamoinen Jukka
kilpailupäällikkö/Taitaja 2024
Taitaja2024
PL 87 (Hehkukatu 1)
70211 Kuopio

Samalta kirjoittajalta

Tarkastusmenetelmät

Tarkastusmenetelmäkoulutuksien aikana opit tuntemaan magneettijauhe- ja tunkeumanestetarkastuksen (MT ja PT) perusteet ja niiden suorit

13.1.2022