Silmämääräisen tarkastuksenkoulutukset

Silmämääräistä hitsaussauman tarkistusta.

SILMÄMÄÄRÄISEN TARKASTUKSEN VT-I 13.-14.4.2022 

Koulutuksessa opitaan tunnistamaan, mittaamaan ja raportoimaan hitsausvirheistä silmämääräisen tarkastuksen perusteella, sekä käyttämään mittalaitteita ja ymmärtämään hitsausvirheiden vaikutuksia rakenteen kestävyyteen. 

Koulutuspaikka:                   
Savon ammattiopisto Presidentinkatu 3, KUOPIO
Luokkatila C 2203 a

Kouluttajat:                          
Vastuukouluttajana toimii Antti Paakinaho

Muuta:                                 
Koulutuksesta saa silmämääräisen tarkastuksen 1-tason todistuksen, joka pätevöittää tekemään 1-tason vaatimia silmämääräisiä tarkastuksia.

Koulutuksen hinta: 
150 € / henkilö/ päivä + alv 24 %

Lisätietoja koulutuksesta:
Jukka Saastamoinen I 044 785 4246 I jukka.saastamoinen@sakky.fi

 

Koulutuksen alustava ohjelma:                   

1. koulutuspäivä

 • 08.00–08.20    Koulutuspäivän avaus
 • 08.20–08.45    Tarkastusmenetelmät
 • 08.45–09.00    Kahvitauko
 • 09.00–09.45    Silmämääräisen tarkastuksen perusteet
 • 09.45–10.30    Hitsaukseen liittyvät käsitteet ja termit
 • 10.30–11.30    Silmämääräisen tarkastuksen välineet        
 • 11.30–12.30    Lounastauko
 • 12.30–13.30    Silmämääräisen tarkastuksen suoritus standardin SFS - EN 17637 mukaan
 • 13.30–13.45    Hitsausmerkinnät standardin SFS – EN ISO 2553 mukaisesti
 • 13.45–14.00    Kahvitauko
 • 14.00–15.00    Hitsausmerkinnät standardin SFS – EN ISO 2553 mukaisesti
 • 15.00–15.45    Hitsausmerkintöjen teoriakysymykset
 • 15.45–16.00    Palautekeskustelu

 

2. koulutuspäivä

 • 08.00–08.45    Hitsausvirheet standardin SFS – EN 6520-1 mukaan ja niiden vaikutus
 • 08.45–09.00    Kahvitauko
 • 09.00–10.00    Hitsausstandardi SFS – EN 5817, hitsiluokat, hyväksymisrajat ja tulkinta
 • 10.00–10.30    Alumiini ja alumiiniseosten hitsaus standardi SFS – EN ISO 10042
 • 10.30–11.30    Hitsausvirheet ja niiden estäminen
 • 11.30–12.30    Lounastauko
 • 12.30–13.45    Silmämääräisen tarkastuksen käytännön harjoitukset
 • 13.45–14.00    Kahvitauko
 • 14.00–15.15    Silmämääräisen tarkastuksen käytännön harjoitukset
 • 15.15–15.45    Teoriatentti
 • 15.45–16.00    Palautekeskustelu ja koulutuksen päättäminen

 

SILMÄMÄÄRÄISEN TARKASTUKSEN VT-II 11.-13.5.2022

Silmämääräisen tarkastuksen tekemiseen vaaditaan riittävä pätevyys. Koulutuksen aikana opit luokittelemaan ja raportoimaan hitsausliitoksista standardien mukaisesti.

Koulutuspäivä 1.

 • klo 8.15 – 9.00                      Koulutuksen avaus ja tulokahvit
 • klo 9.00–10.00                      NDT henkilöiden pätevöinti ja sertifiointi  SFS-EN ISO 9712
 • klo 10.00 – 10.30                  Hitsien rikkomaton aineenkoetus, Yleisohjeet metallisille materiaaleille SFS-EN 17635
 • klo 10.30 – 11.30                  SFS-EN 13445-5 Lämmittämättömät painesäiliöt Osa 5: tarkastus ja testaus
 • klo 11.30 – 12.30                  Lounastauko
 • klo 12.30 – 13.15                  SFS-EN 13480-5 Metalliset teollisuusputkistot Osa 5: tarkastus ja testaus
 • klo 13.15 – 14.00                  SFS-EN 12952-6 Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot Osa 6: Kattilan paineenalaisten osien valmistuksen aikainen tarkastus
 • klo 14.00 – 14.15                  Kahvitauko
 • klo 14.15–15.00                    Kiskoliikenne tarkastus vaatimukset EN 15085
 • Klo 15.00 – 15.30                  Tuotestandardien kantavat teräsrakenteet tarkastus vaatimukset EN 1090

 

Koulutuspäivä  2.

 • klo 8.00 – 8.15                      Päivän avaus
 • klo 8.15–9.30                        Valujen tarkastus ja luokittelu EN standardi SCRATA- palat BNIF standardi ASTM A 802, MSS SP-55 (Eero Toivonen)
 • klo 9.30 – 9.45                      Kahvitauko
 • klo 9.45 – 11.30                    Valujen tarkastus ja luokittelu jatkuu
 • klo 11.30 – 12.00                  Lounastauko        
 • klo 12.30 – 13.45                  Pintakäsittelyn vaatimukset hitsausliitoksille ja terästyölle SFS 8145 / ISO 8051 / ISO 12944 mukaisesti (Juha Kilpinen Tikkurila Oy) 
 • klo 13.45 – 14.00                  Kahvi
 • klo 14.00 – 15.00                  Pintakäsittelyn vaatimukset hitsausliitoksille ja terästyölle jatkuu
 • klo 15.00 – 15.30                  Levyjen tarkastus silmämääräisesti 

 

  Koulutuspäivä 3. 

 • klo 8.00 – 8.15                      Päivän avaus
 • Klo 8.15 – 9.00                      Ruostumattomien terästen erityisvaatimukset, juurensuojaus, passivointi-peittaus ja harjaus.
 • klo 9.00 – 9.15                      Kahvi
 • klo 9.15 – 10.00                    Korroosion vaikutus teräkseen
 • klo 10.00 – 11.30                  Luokittelu harjoituksia SFS – EN 5817/ SFS – EN 10042
 • klo 11.30 – 12.30                  Lounas (omakustanteinen)
 • klo 12.30 – 13.45                  Luokittelu harjoitukset jatkuvat
 • klo 13.45 – 14.00                  Kahvi
 • klo 14.00 – 14.30                  Työohjeen laatiminen
 • klo 14.30 – 15.15                  Harjoituskysymyksiä ja Inspectan tentin rakenne
 • klo 15.15 – 15.30                  Palautekeskustelu ja kurssin päättäminen

 

Kouluttajat:                          
Vastuukouluttajana toimii Antti Paakinaho

Ilmoittautuminen koulutuksiin:

Koulutusten osallistumismäärä on rajattu 20, toimi siis pian! Ilmoittaudu TÄSTÄ 
 

Lisätietoja koulutuksesta:
Jukka Saastamoinen I 044 785 4246 I jukka.saastamoinen@sakky.fi

 

TUO Teollisuuden uudet osaajat- hanke on ESR- osarahoitteinen hanke, jonka päärahoittaja on Etelä-Savon ELY-keskus. Hankkeen 
kohderyhmänä ovat alueen yritysten henkilöstö, Savon ammattiopiston ja Ylä-Savon ammattiopiston henkilöstö ja opiskelijat sekä Savonia AMK:n henkilöstö ja opiskelijat. Hankkeen yhtenä tavoitteena on koulutuspalvelujen tuottaminen Pohjois-Savon maakunnassa.

Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Saastamoinen Jukka
Kilpailupäällikkö
Taitaja2024
SK Pätevöintilaitos
hitsaajan pätevöinti
PL 87 (Hehkukatu 1)
70211 Kuopio

Samalta kirjoittajalta

Tarkastusmenetelmät

Tarkastusmenetelmäkoulutuksien aikana opit tuntemaan magneettijauhe- ja tunkeumanestetarkastuksen (MT ja PT) perusteet ja niiden suorit

13.1.2022

Tuoreimmat