Silmämääräisen tarkastuksenkoulutukset

Silmämääräistä hitsaussauman tarkistusta.

SILMÄMÄÄRÄISEN TARKASTUKSEN VT-I 13.-14.4.2022 

Koulutuksessa opitaan tunnistamaan, mittaamaan ja raportoimaan hitsausvirheistä silmämääräisen tarkastuksen perusteella, sekä käyttämään mittalaitteita ja ymmärtämään hitsausvirheiden vaikutuksia rakenteen kestävyyteen. 

Koulutuspaikka:                   
Savon ammattiopisto Presidentinkatu 3, KUOPIO
Luokkatila C 2203 a

Kouluttajat:                          
Vastuukouluttajana toimii Antti Paakinaho

Muuta:                                 
Koulutuksesta saa silmämääräisen tarkastuksen 1-tason todistuksen, joka pätevöittää tekemään 1-tason vaatimia silmämääräisiä tarkastuksia.

Koulutuksen hinta: 
150 € / henkilö/ päivä + alv 24 %

Lisätietoja koulutuksesta:
Jukka Saastamoinen I 044 785 4246 I jukka.saastamoinen@sakky.fi

 

Koulutuksen alustava ohjelma:                   

1. koulutuspäivä

 • 08.00–08.20    Koulutuspäivän avaus
 • 08.20–08.45    Tarkastusmenetelmät
 • 08.45–09.00    Kahvitauko
 • 09.00–09.45    Silmämääräisen tarkastuksen perusteet
 • 09.45–10.30    Hitsaukseen liittyvät käsitteet ja termit
 • 10.30–11.30    Silmämääräisen tarkastuksen välineet        
 • 11.30–12.30    Lounastauko
 • 12.30–13.30    Silmämääräisen tarkastuksen suoritus standardin SFS - EN 17637 mukaan
 • 13.30–13.45    Hitsausmerkinnät standardin SFS – EN ISO 2553 mukaisesti
 • 13.45–14.00    Kahvitauko
 • 14.00–15.00    Hitsausmerkinnät standardin SFS – EN ISO 2553 mukaisesti
 • 15.00–15.45    Hitsausmerkintöjen teoriakysymykset
 • 15.45–16.00    Palautekeskustelu

 

2. koulutuspäivä

 • 08.00–08.45    Hitsausvirheet standardin SFS – EN 6520-1 mukaan ja niiden vaikutus
 • 08.45–09.00    Kahvitauko
 • 09.00–10.00    Hitsausstandardi SFS – EN 5817, hitsiluokat, hyväksymisrajat ja tulkinta
 • 10.00–10.30    Alumiini ja alumiiniseosten hitsaus standardi SFS – EN ISO 10042
 • 10.30–11.30    Hitsausvirheet ja niiden estäminen
 • 11.30–12.30    Lounastauko
 • 12.30–13.45    Silmämääräisen tarkastuksen käytännön harjoitukset
 • 13.45–14.00    Kahvitauko
 • 14.00–15.15    Silmämääräisen tarkastuksen käytännön harjoitukset
 • 15.15–15.45    Teoriatentti
 • 15.45–16.00    Palautekeskustelu ja koulutuksen päättäminen

 

SILMÄMÄÄRÄISEN TARKASTUKSEN VT-II 11.-13.5.2022

Silmämääräisen tarkastuksen tekemiseen vaaditaan riittävä pätevyys. Koulutuksen aikana opit luokittelemaan ja raportoimaan hitsausliitoksista standardien mukaisesti.

Koulutuspäivä 1.

 • klo 8.15 – 9.00                      Koulutuksen avaus ja tulokahvit
 • klo 9.00–10.00                      NDT henkilöiden pätevöinti ja sertifiointi  SFS-EN ISO 9712
 • klo 10.00 – 10.30                  Hitsien rikkomaton aineenkoetus, Yleisohjeet metallisille materiaaleille SFS-EN 17635
 • klo 10.30 – 11.30                  SFS-EN 13445-5 Lämmittämättömät painesäiliöt Osa 5: tarkastus ja testaus
 • klo 11.30 – 12.30                  Lounastauko
 • klo 12.30 – 13.15                  SFS-EN 13480-5 Metalliset teollisuusputkistot Osa 5: tarkastus ja testaus
 • klo 13.15 – 14.00                  SFS-EN 12952-6 Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot Osa 6: Kattilan paineenalaisten osien valmistuksen aikainen tarkastus
 • klo 14.00 – 14.15                  Kahvitauko
 • klo 14.15–15.00                    Kiskoliikenne tarkastus vaatimukset EN 15085
 • Klo 15.00 – 15.30                  Tuotestandardien kantavat teräsrakenteet tarkastus vaatimukset EN 1090

 

Koulutuspäivä  2.

 • klo 8.00 – 8.15                      Päivän avaus
 • klo 8.15–9.30                        Valujen tarkastus ja luokittelu EN standardi SCRATA- palat BNIF standardi ASTM A 802, MSS SP-55 (Eero Toivonen)
 • klo 9.30 – 9.45                      Kahvitauko
 • klo 9.45 – 11.30                    Valujen tarkastus ja luokittelu jatkuu
 • klo 11.30 – 12.00                  Lounastauko        
 • klo 12.30 – 13.45                  Pintakäsittelyn vaatimukset hitsausliitoksille ja terästyölle SFS 8145 / ISO 8051 / ISO 12944 mukaisesti (Juha Kilpinen Tikkurila Oy) 
 • klo 13.45 – 14.00                  Kahvi
 • klo 14.00 – 15.00                  Pintakäsittelyn vaatimukset hitsausliitoksille ja terästyölle jatkuu
 • klo 15.00 – 15.30                  Levyjen tarkastus silmämääräisesti 

 

  Koulutuspäivä 3. 

 • klo 8.00 – 8.15                      Päivän avaus
 • Klo 8.15 – 9.00                      Ruostumattomien terästen erityisvaatimukset, juurensuojaus, passivointi-peittaus ja harjaus.
 • klo 9.00 – 9.15                      Kahvi
 • klo 9.15 – 10.00                    Korroosion vaikutus teräkseen
 • klo 10.00 – 11.30                  Luokittelu harjoituksia SFS – EN 5817/ SFS – EN 10042
 • klo 11.30 – 12.30                  Lounas (omakustanteinen)
 • klo 12.30 – 13.45                  Luokittelu harjoitukset jatkuvat
 • klo 13.45 – 14.00                  Kahvi
 • klo 14.00 – 14.30                  Työohjeen laatiminen
 • klo 14.30 – 15.15                  Harjoituskysymyksiä ja Inspectan tentin rakenne
 • klo 15.15 – 15.30                  Palautekeskustelu ja kurssin päättäminen

 

Kouluttajat:                          
Vastuukouluttajana toimii Antti Paakinaho

Ilmoittautuminen koulutuksiin:

Koulutusten osallistumismäärä on rajattu 20, toimi siis pian! Ilmoittaudu TÄSTÄ 
 

Lisätietoja koulutuksesta:
Jukka Saastamoinen I 044 785 4246 I jukka.saastamoinen@sakky.fi

 

TUO Teollisuuden uudet osaajat- hanke on ESR- osarahoitteinen hanke, jonka päärahoittaja on Etelä-Savon ELY-keskus. Hankkeen 
kohderyhmänä ovat alueen yritysten henkilöstö, Savon ammattiopiston ja Ylä-Savon ammattiopiston henkilöstö ja opiskelijat sekä Savonia AMK:n henkilöstö ja opiskelijat. Hankkeen yhtenä tavoitteena on koulutuspalvelujen tuottaminen Pohjois-Savon maakunnassa.

Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Saastamoinen Jukka
kilpailupäällikkö, Taitaja 2024
Taitaja2024
SK Pätevöintilaitos
hitsaajan pätevöinti
PL 87 (Hehkukatu 1)
70211 Kuopio

Samalta kirjoittajalta

Tarkastusmenetelmät

Tarkastusmenetelmäkoulutuksien aikana opit tuntemaan magneettijauhe- ja tunkeumanestetarkastuksen (MT ja PT) perusteet ja niiden suorit

13.1.2022

Tuoreimmat