Aktiivinen Sakky kolmas vuosi – Liikuttavan hyvää tekemistä yhdessä!

30.8.2021 -
kolme opiskelijaa kävelee hiekkatiellä

Aktiivinen Sakky on Savon koulutuskuntayhtymän eli Savon ammattiopiston ja Varkauden lukion Liikkuva opiskelu-toimintaa. Toimintaa on kehitetty vuoden 2019 elokuusta alkaen ja 1.8.2021 alkoi kolmas toimintavuosi. Toiminnan rahoitus on kehittämistyössä toteutunut Aluehallintoviraston rahoittamana Veikkausvoittovaroista ja osin Savon koulutuskuntayhtymän omalla osuudella. Sakkyssa voi opiskella neljällä eri paikkakunnalla Varkaudessa, Kuopiossa, Siilinjärvellä ja Iisalmessa, joten myös toimintaa on kaikilla näillä paikkakunnilla. 

Aktiivisen Sakkyn kantavana ajatuksena on koko ajan ollut juurruttaa ajatus aktiivisesta ja opiskelukykyä edistävästä arjesta osaksi opiskelijoiden ja henkilöstön normaalia toimintaa oppilaitoksessamme. Käytävillä kuultuna eräällä alalla “tehdään tämä Aktiivisen Sakkyn hengessä” lausahdus kertoi jo ensimmäisen kehittämisvuoden jälkeen, että oikealla tiellä ollaan. Aktiivisen Sakkyn hengessä on vietetty ryhmäytymispäiviä, kehitetty oppilaitoksen oppimisympäristöjä ja ideoitu uutta. Aiomme tänä lukuvuonna tehdä tätä kaikkea entistä näkyvämmäksi. Joskus se kollegan idea on täysin oikeutettua varastaa ja napata osaksi omaa aktiivista arkea!

Aktiivinen Sakky on parin vuoden aikana luonut mahdollisuuksia taukoliikuntaan erilaisia pelivälineitä tarjoamalla aula- ja käytävätiloihin sekä tuomalla opetuksen tauottamiseen tarkoitettuja aktivoivia välineitä opetustiloihin. Opetuksen toiminnallistamisen ja aktiivisemman arjen juurruttamiseksi Aktiivinen Sakky on kouluttanut Savon ammattiopiston opettajia ja henkilöstöä laajasti erilaisten koulutusiltapäivien, tietoiskujen, webinaarien ja eri aloille tapahtuneen alakohtaisen kouluttamisen kautta. Lisäksi olemme aloittaneet tiiviin yhteistyön Savonia ammattikorkeakoulun fysioterapeuttikoulutuksen kanssa ja saaneet heidän tieto-taitoaan eri aloille ergonomia- ja taukoliikuntaohjausten myötä. Samassa yhteistyössä jo aiemmin on tehty materiaalia arkeen opettajien ja ohjaajien tueksi hyvän opiskelukyvyn ja työergonomian edistämiseksi. Varkauden lukio on huomioitu teoreettisen opetuksen painottuessa siten, että on mahdollistettu opettajille suunnattu oma koulutus sekä hankittu seisomatyöskentelyyn apuvälineitä. 

Arjessa aktiivisuuden ja hyvän tulevan työkyvyn korostaminen on lopulta jokaisen yhteisömme jäsenen, erityisesti opettajien ja ohjaajien vastuulla. Hanketyössä eri paikkakunnilla on Liikkuva opiskelu-toiminnasta vastaavia henkilöitä, mutta pääosissa meillä on upeita arjen aktivoijia eri puolilta kuntayhtymää. Olipa kyseessä taukokisailut työsalissa leuanvetotangoilla tai teorian opiskelu toiminnallisesti, löytyy osaamista ja hyviä ideoita laajalti, mutta kehittämistyötäkin tarvitaan edelleen, jotta toiminnan lopulta yksinkertaiset ratkaisut siirtyvät mahdollisimman hyvin arkeen. 

Vapaa-ajan ja koulumatkaliikunnan edistäminen on ollut myös yksi tärkeä tavoite. Aktiivinen Sakky on mahdollistanut erilaisia matalan kynnyksen liikuntalajikokeiluja, viestinyt kuntien tarjoamista liikuntamahdollisuuksista yhdessä kuntien kanssa sekä kannustanut koulumatkaliikuntaan. Lisäksi Iisalmessa on yhteistyössä Ylä-Savon ammattiopiston kanssa yhteiskampuksella mahdollista käyttää Iisalmen kaupunkifillareita ja Kuopiossa oli keväällä 2021 Vilkku-fillari kokeiluja opiskelijoille. 

Opiskelijat ovat olleet mukana osallisina vahvasti erilaisissa tapahtumissa, livenä ja virtuaalisesti, tekemällä oman alan toimintaa aktiiviseksi, osallistumalla vaikuttamiseen sekä myös tekemällä työelämässä oppimisen jaksoja ja opintoja Aktiivisen Sakkyn mukana. Toki covid-pandemia on tuonut omat haasteensa kehittämistyölle ja yhdessä tekemiselle, mutta olemme saaneet myös pienemmissä yksiköissä toteutumaan yhdessä kohtaamisen hetkiä Liikkuva opiskelu-ideologian mukaisesti. 

Olemme tehneet hyvää yhteistyötä myös Savon koulutuskuntayhtymässä toimivien muiden kehittämishankkeiden kanssa. Vuosina 2019-2021 olemme mm. Yhteistyössä AMOS – ammattiosaajat maailmalta-hankkeen kanssa yhteistyössä koonneet aktiivisuuteen kannustavia videoita maahanmuuttajaopiskelijoille etäopiskeluun sekä tuoneet aktiivisuuden elementtejä suomen kielen opiskeluun opettajaparityöskentelyllä. 

Yhteistyöverkostomme Liikkuva opiskelu-toiminnan ympärillä alkaa olla todella laaja valtakunnallisesti ja paikallisesti. Teemme yhteistyötä mm. opiskelupaikkakuntien kuntien, Pohjois-Savon liikunnan sekä erilaisten paikallisten ja valtakunnallisten hyvinvointijärjestöjen kanssa Liikkuva opiskelu-ohjelman puitteissa. Meidän oppilaitoksemme Liikkuva opiskelu-toimintaa voi bongata myös Liikkuva opiskelu-ohjelman tuoreimmista kuvista, sillä Liikkuva opiskelu-ohjelma toteutti markkinointikuvaukset meidän oppilaitoksemme tiloissa ja meidän kanssamme yhteistyössä keväällä 2021. 

Olemme toimintavuosien aikana rakentaneet valtakunnallista verkostoa yhteistyössä Liikkuva opiskelu-ohjelman kanssa sekä toimineet SAKU ry:n Liikkuva Amis-verkostossa ja kuntayhtymämme johtoa on ollut mukana SAKU ry:n strategiatyössä hyvinvoinnin teemojen parissa. Johdon tuki on ollut todella merkittävässä roolissa kehittämistyössä. Onneksi sitä meidän yhteisöstämme löytyy. Meillä saattaa Sakkyssa olla myös ensimmäinen kuntayhtymän johtaja Suomessa, joka on jalkautunut vetämään taukoliikuntaa alalle osana yhteisöllistä päivää. Saatatte muistaa tämän viime kevään Sakky Amazing Racen, jonka Telma järjesti Pressalla.

Varkauden, Toivalan (Siilinjärvi) ja Iisalmen kampuksilla sekä Kuopiossa Kolmisopen logistiikan yksikössä eletään jo uusissa oppimisympäristöissäKuopiossa uusi Savilahden kampus valmistuu syksyyn 2022, jolloin suurin osa Kuopion koulutuksista siirtyy Savilahteen Neulamäen kylkeen muunneltaviin, aktiivisuuden opiskelussa ja tauoilla huomioiviin oppimisympäristöihin. Tämän toimintavuoden aikana Savilahteen hankitaan tauko- ja välituntitekemistä aktivoivia välineitä ja pelejä.

Liikkuva opiskelu-kehittämistyössä mielestämme tärkeää on kokeilukulttuurin oivaltaminen. Pieni on aluksi kaunista ja lopulta pienistä asioista kasvaa isoja. Jokainen yhteisömme jäsen on tärkeä osa matkalla aktiiviseen arkeen. Aktiivinen arki on myös koettu tärkeäksi osaksi opiskelijahankinnan viestintää sosiaalisessa mediassa.  

 

Lisätietoja  

hankekoordinaattori Annika Jäntti 

annika.jantti@sakky.fi  p. 044-7858778 

 

Seuraa meitä somessa  

Instagram: savonammattiopisto #aktiivinensakky 

Facebook: Savon ammattiopisto #aktiivinensakky 

Savon ammattiopiston Youtube-kanavan Aktiivinen Sakky soittolista kehittämistyössä tehtyjä videoita: Aktiivinen Sakky - YouTube 

Aktiivinen Sakky – blogi: Blogit | Savon ammattiopisto (sakky.fi) 

 

Samalta kirjoittajalta

Tuoreimmat