Ympäristövastuullisuus osaksi hankintoja

Tunnelmakuva vehreästä mäntymetsästä.

Kuopiolainen vuokrataloyhtiö Kiinteistö-KYS ohjaa hankintojaan ympäristöystävällisempään suuntaan. Pohjustaakseen muutosta Kiinteistö-KYS kutsui yhteistyökumppaneitaan keskustelemaan sekä ympäristövastuullisen asumisen keinoista että vastuullisista hankinnoista.

Kiinteistö-KYS ei mene sieltä, missä aita on matalin, vaan haluaa olla yksi edelläkävijöistä.

- Kehitämme ympäristövastuullista asumista yli lain säätämien minimirajojen. Haluamme näin vaikuttaa markkinoihin ja sitä kautta tulevaisuuteen, kertoo toimitusjohtaja Juhani Simpanen.

Yhtiö on tehnyt jo nyt paljon ympäristövastuullisen asumisen puolesta. Ympäristöystävällisistä ratkaisuista esimerkkinä ovat muun muassa vuokratalojen katoilta löytyy aurinkopaneeleja, jätekatoksessa on mahdollistettu monipuolinen lajittelu, pienetkin vesivuodot havaitaan etälukujärjestelmällä ja asunnot lämpenevät hukkapuusta tuotetulla, energiatehokkaalla puulämmöllä.

- Ympäristövastuullisuuden huomioiminen myös hankinnoissa tulee olemaan arkipäivää 5-10 vuoden kuluttua. Meillä tilaajilla on iso vastuu vaatia oikeita asioista, ja viedä kehitystä oikeaan suuntaan, jatkaa Kiinteistö-KYS:n kiinteistöpäällikkö Toni Helin.

 

Kokonaisvaltainen ajattelu tärkeää

Ympäristövastuullisuuden juurtuminen osaksi arkipäivän toimintaa vaatii kokonaisvaltaista ajattelua. Kiinteistöhoidossa käytettävien pienkoneiden akkukäyttöisyys ja siivouskemikaalien ympäristöystävällisyys ovat melko vaivattomasti toteutettavissa. On tärkeää kuitenkin ajatella laajemmin, ja kiinnittää huomiota myös esimerkiksi toimijoiden taloudelliseen ajamiseen ja ajoneuvojen päästöihin. Ympäristöystävällisen tuotteen ja palvelun koko elinkaari on oltava vastuullinen.

Helin patisti useaan otteeseen palveluntarjoajia ja tavarantoimittajia kehittämään omalle yritykselleen ympäristöohjelman ja hakemaan toiminnalleen ympäristösertifikaatin. Helin ja Simpanen kertoivat ympäristöjärjestelmä Ekokompassin olevan hyvä taso ja tapa aloittaa kehitys.

 

Ympäristövastuu osana yrityksen dna:ta

Tilaisuudessa palveluntuottajien puheenvuoron piti Lassila & Tikanojan kiinteistöhuollon aluepäällikkö Ari Saarelainen. Saarelainen korosti, että yrityksen oma yrityskulttuuri luo pohjan myös yritysvastuulle. Ympäristövastuuohjelman periaatteiden ymmärtämisen ja hyväksynnän pitää mennä läpi organisaation johtotasolta perustekemiseen.

- Vastuullisuus on saatava osaksi yrityksen dna:ta ja johtamisjärjestelmää; muuten sillä ei ole edellytyksiä onnistua, Saarelainen kertoo.

Lassila & Tikanojassa ympäristökuormituksen kimppuun on lähdetty arjen havaintojen ja tiedolla johtamisen yhdistämisellä. Tuloksena on muun muassa huoltohenkilökunnan reittien optimointi, jolloin turhat ajot vähenevät. Yrityksellä on käytössään myös energianhallintakeskus, joka analysoi tietoja. Tietojen pohjalta on helppo tehdä arkeen järkiperäisiä toimintamalleja.

- Tällainen arvokeskustelu on tärkeää. Ihmiset haluavat sitoutua ja tehdä töitä organisaatiossa, jossa henkilökunta on otettu mukaan ja sitoutettu vastuullisuustyöhön, kommentoi Servican asiakkuusjohtaja Jaana Jaroma.

 

Keskustelua kriteereistä ja kustannuksista

Palveluntarjoajat kokivat, että omalla henkilökunnalla on merkittävä rooli siinä, miten ympäristövastuullisuuden kriteereihin pystytään vastaamaan. Ei riitä, että uudet työntekijöiden perehdytys hoidetaan moitteettomasti, vaan työntekijät on myös sitoutettava vastuulliseen toimintaan.

Lassila & Tikanojalla on positiivisia kokemuksia ympäristövastuullisuuden viennistä läpi organisaation. Saarelainen kertoi, että yrityksen ympäristövastuullisuus on vaikuttanut henkilökunnan työtyytyväisyyteen. Lisäksi heidän henkilökuntansa eläköityy kaksi vuotta Suomen keskimääräistä eläkeikää myöhemmin.

Tavarantoimittajien keskuudessa heräsi vilkasta keskustelua muun muassa pakkausmateriaalien aiheuttamista kustannuksista. Kierrätykseen vietävien materiaalien kustannukset lisäävät väistämättä tuotteen hintaa, mikä lisää myös loppuasiakkaan kustannuksia. Loppuasiakas on Kiinteistö-KYS:n tapauksessa vuokralainen.

Yhteinen ajatus palveluntarjoajilla ja tavarantoimittajilla oli, että hankintakriteereissä on tärkeä asettaa tarkat rajat. Hankinta-asiakirjoissa käytettävä sanasto on hyvä määritellä auki kaikille osapuolille. Tulkinnanvaraisuudelle ei saa jäädä sijaa.

 

 

Faktaboksi:

  • Kiinteistö-KYS on kuopiolainen vuokrataloyhtiö.
  • Omistajina ovat Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.
  • Yli 1 000 laadukasta ARA-vuokra-asuntoa.
  • Yrityksen Ekokompassi-sertifikaatti päivitetty v. 2020.

Samalta kirjoittajalta

Tuoreimmat