Yhdessä oppimisen pilotille kuuluu hyvää!

17.11.2020 -

Yhdessä oppimisen pilotissa on kahtena lukuvuotena kehitetty opintojen aloitusvaiheen orientoivia viikkoja, ja tulos on molemmilla kerroilla ollut loistava.

Orientoivien viikkojen tavoitteena on

 1. oppilaitokseen tutustuminen ja ryhmäytyminen
 2. alaan orientoituminen
 3. opintojen rakentuminen ja HOKS:n laadinta

Orientoinnin käytännön toteutuksesta vastaavat tutoropettajat, ammatilliset opettajat ja ohjaajat, yhteisten tutkinnon osien (YTO) opettajat, opinto-ohjaajat sekä tietysti muut yhteistyökumppanit opiskeluhuollosta ja yrityksistä. Ennakkoon lukujärjestyksiin on kiinnitetty YTO-opettajien tunnit ja mahdolliset korttikoulutukset sekä yritysvierailut, mutta muuten ryhmien opettajilla on vapaat kädet toteutuksen suunnitteluun. Tätä toteutusmallia on toteutettu kaikilla yhteishaun kautta aloittaneilla perustutkintoryhmillä yhdessä oppimisen pilotin aloilla. Orientoivien viikkojen tavoitteet koskevat toki myös jatkuvan haun ryhmiä, mutta heidän kohdallaan esim. YTO-opettajilla ei ole ollut yhtä suurta roolia opintojen alussa.

Konkreettisten tavoitteiden ja sisältöjen lisäksi orientoivilla viikoilla opiskelijat halutaan kiinnittää opintoihin hyvän ilmapiirin ja turvallisen vuorovaikutuksen avulla. Tärkeää on myös mielekäs tekeminen, joten ammatilliset opinnot on syytä aloittaa jo ensimmäisillä viikoilla. Ryhmää ohjaavilla opettajilla on vastuu hyvän vuorovaikutusilmapiirin sekä selkeän ja määrätietoisen toiminnan luomisesta.

 

Opiskelijoiden palaute erinomaista

Ammatillisen koulutuksen opiskelijapalautteen (AMIS-palaute) avulla seurataan opiskelijoiden tyytyväisyyttä koulutuksen järjestämiseen ja sen vaikuttavuuteen. Ensimmäiseen palautekyselyyn vastataan viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma on ensimmäisen kerran hyväksytty.

Kokonaisuudessaan Savon koulutuskuntayhtymän AMIS-palautteen tulokset ovat kehittyneet parempaan suuntaan koko ajan, ollen syksyllä 2020 erinomaiset. Yhdessä oppimisen pilotin aloilla olemme onnistuneet vielä hieman paremmin erityisesti yhteishaun kautta tulevien opiskelijaryhmien kohdalla – mahdollisesti orientoivien viikkojen ansiosta.

Pilotissa mukana olevien alojen opiskelijat, jotka olivat tulleet opiskelemaan yhteishaun kautta, ovat tyytyväisimpiä saamaansa vastaanottoon ja opintojen aloitukseen. Heidän antamansa palautteen keskiarvo on yli 4,40, kun koko ammattiopiston keskiarvo on hieman yli 4,30. 

Poimintoja avoimista vastauksista:

 • "Perehdyimme hyvin meidän alaamme ja sen eri tutkinnon osiin. Mikään asia ei jäänyt mietityttämään."
 • "Mielenkiintoiset tehtävät."
 • "Mukava koulu ja mukavat opettajat."

 

Kehittämisen kohteiksi opiskelijat antoivat:

 • "Tahti voisi olla vähän kovempi."
 • "Teoriaa alasta voisi olla enemmän."
 • "Osaamisen tunnustamiset voisi tapahtua nopeammin, ja siitä prosessista haluaisin tietää tarkemmin."

 

Meitä suositellaan 

Opiskelijat myös suosittelisivat oppilaitosta hieman keskimääräistä enemmän. Arviointiasteikolla 0-10 vastaukset jakaantuivat:

 • 8,91 pilotin alat (yhteishaku)
 • 8,85 pilotin alat (kaikki)
 • 8,79 Sakky yhteensä

 

Yhdessä oppimisen pilotin aloilta vastauksia saatiin kaikkiaan 231, mikä on 18 % kaikista kuntayhtymän vastauksista.

Näillä tuloksilla on hyvä jatkaa kohti seuraavaa lukuvuoden alkua. Todistettavasti opintojen alkuun kannattaa satsata. Vaikka elokuusta 2021 siirrymme koko kuntayhtymässä opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa yhteiseen Sakky-malliin, pilotin kokemuksista ja kehitystyöstä kannattaa ottaa oppia ja siirtää hyviä käytänteitä myös tulevaisuuteen.

Kuva yhteystiedosta Haataja Marko
Haataja Marko
koulutuspäällikkö
sähkö ja automaatio
tieto- ja viestintätekniikka
teknisen suunnittelun pt (suunnitteluassistentti)
teollisuuden esimieskoulutukset
lyhytkoulutukset (esim. LEAN)
korttikoulutukset
PL 87 (Hehkukatu 1)
70211 Kuopio
Kuva yhteystiedosta Kilpeläinen Ari
Kilpeläinen Ari
koulutuspäällikkö
rakennusala
rakennusalan tutkinnot
talotekniikka
pintakäsittely
teollinen pintakäsittely
Haapamäentie 1
70900 Toivala
Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Pasanen Marko
opettaja
talotekniikka
putkiasentajan koulutus
kylmäasentajan koulutus
tutkintovastaava (talotekniikan pt/at/eat)
Haapamäentie 1
70900 Toivala
Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Dahlqvist Pekka
opettaja
metsäala
metsäkoneenkuljettajan koulutus
metsän hakkuu-urakat ja isot savotat
tutkintovastaava (metsäalan at/eat, metsäkoneenkuljettaja)
Työelämämentori (metsä)
Haapamäentie 1
70900 Toivala
Yhteystiedolla ei ole omaa kuvaa
Ramula Auli
koulutuspäällikkö
YTO-opetus (Kuopio, Varkaus, Toivala)
matemaattiset aineet (matematiikka, fysiikka, kemia)
yhteiskuntatieteelliset aineet
kielten opetus (englanti, ruotsi, saksa)
PL 87 (Hehkukatu 1)
70211 Kuopio

Samalta kirjoittajalta

Yhteenvetoa kuluneesta lukuvuodesta

Yhdessä oppimisen pilotin ajatuksena on kehittää entistä asiakaslähtöisempi toimintamalli, joka huomioi aidosti opiskelijan vahvuudet, taidot ja ta

14.5.2020

Tuoreimmat