Tervetuloa Teollisuuden Uudet Osaajat-hankkeen blogiin!

Haluamme lisätä talenttia alueemme teollisuuteen, koulutukseen sekä henkilöstöön. Kun työelämä muuttuu ja kehittyy, on osaavampi henkilöstö yrityksen kilpailuvaltti. Haluamme kehittää ja toteuttaa toimenpiteitä, joilla varmistetaan osaavan työvoiman saanti sekä henkilöstön jatkuvan osaamisen kehittäminen. Kokonaistavoitteena on palvelujen sisällön ja laadun kehittäminen vastaamaan paremmin työelämän tarpeita virtuaalioppimisympäristöjä hyödyntäen.

Yrityksille tarjoamme joustavan mahdollisuuden kehittää osaamista. Järjestämme koulutusta toiveiden ja tarpeiden mukaan, kerro mitä juuri sinun työyhteisösi tarvitsee. Kehitytään yhdessä – Teollisuus tarvitsee talenttia!

Teollisuuden Uudet Osaajat eli Tuo- hanke on kolmevuotinen ja toteutusaika on 2020-2022. Kohdealueena on Pohjois-Savon maakunta sekä Pieksämäen ja Savonlinnan seutukunnat. Teollisuuden uutta osaamista kehittämässä Savon koulutuskuntayhtymä, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Ylä-Savon ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä.

Digitaalisen osaamisen lisääminen

Uusia koneita, laitteita sekä simulointiympäristöjä sovelletaan käytännön koulutukseen. Koneiden ja laitteiden opastusvideot tukevat oppimista sekä työpaikoilla ja työsaleissa. Toteutettavalla yhteisellä digitaalisella tuotannonohjausjärjestelmällä voidaan simuloida tehdasmallista toimintaa.

Kehitetään yrityksille uusien oppimisympäristöjen kone – ja laitekoulutuksia osaamisen laajentamiseksi ja osaamispalvelujen joustavan saannin turvaamiseksi.

Otetaan käyttöön yritysten digikypsyyttä mittaava työkalu, josta saadaan selville eri yritysten digivalmiudet. Tarjotaan yrityksille, erityisesti NY-yrittäjille ja startup-yrittäjille mahdollisuutta tutkimus ja tuotekehitystyön.

Kilpailukykyä uudesta teknologiasta

Hyödynnetään digitaalisuutta yritysten henkilöille suunnatuissa koulutuksissa. Kehitetään joustavia koulutuspalveluja, jotka eivät ole kiinni ajasta tai paikasta ja turvaavat osaavan työvoiman saantia yrityksiin.

Tavoitteena on tiivis yhteistyö alueen yritysten kanssa, jotta voidaan muodostaa kouluttaja-asiantuntija pooli ja ylläpitää sitä myös hankeajan jälkeen. Akatemia-toiminta vastaa osaamisen kehittämiseen. Perustetaan Painelaiteakatemia ja Hitsausakatemia.

Osaava työvoima

Luomalla elinikäisen oppimisen toimintamalli voidaan mahdollistaa työssä pysyminen myös työntekijän toimintakyvyn mahdollisesti alentuessa. Nopeisiin suhdannetilanteisiin voidaan reagoida osaamisen päivittämisellä. Myös luvanvaraisten koulutusten valmistelulla ja pilotoinnilla pystytään vastaamaan alueen osaamistarpeita.

Teollisuuden toimialan yrityskuvan rakentamalla tehdään alueen yrityksiä tunnetuksi eri hakijaryhmille. Luomalla työnantajamielikuvaa ja kehittämällä yritysten julkisuuskuvaa, tehdään alaa houkuttelevaksi ja työpaikkoja kiinnostaviksi. Turvataan osaamispalvelujen saanti myös teollisuusyrityksiin kasvukeskusten ulkopuolella ja suhdannetilanteiden vaihteluissa tarjotaan lomautetuille ja irtisanotuille koulutuksen keinoin apua uudestaan työllistymistä edistämään.

Yhteystiedot

Tarvitseepa yrityksesi uusia osaajia tai henkilöstö uutta osaamista, suunnitellaan toteutus yhdessä.

 

Savon ammattiopisto (sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@sakky.fi

Hannu Miettinen
Projektipäällikkö
+358 44 785 4211

Ylä-Savon ammattiopisto (sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@ysao.fi)
Sulevi Komulainen
Asiantuntija
+358 40 1772 832

Savonia ammattikorkeakoulu (Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@savonia.fi)

Harri Komulainen
Asiantuntija 
+358 44 785 5548

Petteri Heino
Asiantuntija 
+358 44 785 6759

 

Katso kaikki postaukset tästä linkistä

 

Kuvassa on teksti teollisuus tarvitsee talenttia ja hanketoimijoiden logot.

Samalta kirjoittajalta

Tarkastusmenetelmät

Tarkastusmenetelmäkoulutuksien aikana opit tuntemaan magneettijauhe- ja tunkeumanestetarkastuksen (MT ja PT) perusteet ja niiden suorit

13.1.2022

Tuoreimmat